Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Мова 7 клас / Дієприслівник

Дієприслівник

Дієприслівник – особлива незмінна форма дієслова, що називає додаткову дію, яка супроводить іншу, основну дію.

Дієприслівники відповідають на питання  ЩО РОБЛЯЧИ?  (кажучи, наздоганяючи)та  ЩО ЗРОБИВШИ? (сказавши, наздогнавши).

Дієприслівник – незмінна форма, тому закінчення не має.

У кінці дієприслівників завжди пишемо И.

Дії, названі дієсловом-присудком (основна) та дієприслівником (супровідна), виконуються однією особою або предметом-підметом. (Там рідну пісню слухав я, завмерши.)

У речення дієприслівник найчастіше буває обставиною і пов’язаний із дієсловом-присудком.

Дієприслівник має ознаки дієслова (час, вид) та прислівника (незмінність, залежність від дієслова-присудка, значення обставини)

Вид дієприслівника залежить від виду дієслова, від якого він утворений.

Дієприслівники теперішнього часу означають другорядну дію, що відбувається одночасно з основною. (Данило мчить, не  оглядаючись.)

Дієприслівники минулого часу позначають другорядну дію, яка передувала основній. (Розігнавшись, стрибнув Петро.)

Дієприслівник із залежними від нього словами називають дієприслівниковим зворотом.  У реченні дієприслівниковий зворот завжди є обставиною.

На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комами незалежно від його місця в реченні.  (Дністер тече, розштовхуючи гори         Розштовхуючи гори, Дністер тече.) (відокремлена обставина). Дієприслівниковий зворот – один член речення.

В усному мовленні дієприслівникові звороти виділяються паузами.

  • Якщо два чи більше дієприслівникових звороти стоять поряд, вони є однорідними обставинами, тому між ними ставимо кому. (А вдалині, згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях.)
  • Кому не ставимо, якщо дієприслівникові звороти з’єднані неповторюваним сполучником. (Балансуючи в човнику і підтримуючи рівновагу веслом, Василько витягав ятері.)
  • Виділяють комами одиничний дієприслівник, якщо він стоїть перед або після дієслова-присудка й означає додаткову дію: Нюхаючи, не наситишся. Не розвертайся, доїхавши.

КОМИ НЕ СТАВИМО, ЯКЩО

  • Дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після дієслів, комами не виділяють. (Тікати не чуючи ніг. Сидіти склавши руки.)
  • Якщо виражений фразеологізмом дієприслівниковий зворот стоїть перед дієсловом-присудком, його виділяють комою.(Не чуючи ніг, тікати. Склавши руки, сидіти.)
  • Якщо одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка і має значення способу дії (своїм значенням близький до прислівника) (Мати ходить гукаючи. Співають ідучи дівчата. Гай лежав розпластавшись.)

Яку означає дієприслівник, виконується тим самим підметом-іменником, що й дія, названа дієсловом-присудком.

НЕПРАВИЛЬНО:

Прочитавши лист, мене охопила радість.    (Радість прочитала лист?)

ПРАВИЛЬНО:

Прочитавши лист, я відчув радість.    (Після того, як прочитав лист.)

Творення дієприслівників недоконаного і доконаного видів.

Недоконаний вид:

Дієприслівники утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів

–УЧИ,  –ЮЧИ  від дієслів І дієвідміни: (пишуть-пишучи; читають – читаючи)

-АЧИ, -ЯЧИ від дієслів ІІ відміни (лежать – лежачи, люблять – люблячи)

Доконаний вид:

Дієприслівники утворюються від основ ініфінітива (НФД) за допомогою суфіксів

– ШИ,  якщо основа закінчується на голосний (написати – написавши; долетіти – долетівши)

-ВШИ, якщо основа закінчується на приголосний (донести – донісши, бігти – бігши)

Дієприслівники потрібно відрізняти від майже однозвучних із ними дієприкметників у формі називного відмінка множини. (  1)Танцюючі тучі, ви не при собі! Нащо вам роняти перли голубі?    2) І я, танцюючи, про радість заспіваю.)

НЕ з дієприслівниками.

Не з дієприслівниками пишуть ОКРЕМО (як і з дієсловами, від котрих вони утворились):  не відволікаючись – не відволікатись; не виконавши – не виконати.

РАЗОМ із НЕ пишуть лише дієприслівники, утворені від слів, які не вживаються без НЕ: ненавидячи – ненавидіти; нехтуючи – нехтувати.

Версія для друку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *