Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Літературознавчий словничок

Літературознавчий словничок Автобіографічна повість – це повість про якусь подію або все життя письменника. Авторський відступ – позасюжетний елемент, необов’язкова складова частина композиції. Авторським відступом автор перериває розгортання сюжету й коментує подію або явище. Алегорія – іншомовлення, двоплановість художнього зображення, коли під одним образом вгадується інший, подібний до нього певними …

Детальніше »

Синонімічний словник найуживаніших слів. Полюга Л. М., 2006

ББК 81.2УКР-4 П53 ПОВНА ВЕРСІЯ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ТА ДРУКУ – ЗА ПОСИЛАННЯМ. У словнику до найуживаніших слів підібрані синонімічні відповідники, які супроводжуються короткими тлумаченнями, стилістичними ремар­ками. В окремому реєстрі покажчика за алфаві­том розміщені всі синоніми словника із зазна­ченням назви синонімічного ряду. До словника додано список найновіших найпоширеніших су­часних чужомовних запозичень …

Детальніше »

Наталя Непийвода ПРАКТИЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК: СЛОВА І ВИСЛОВИ   Понад 6000 слів

Наталя Непийвода ПРАКТИЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК: СЛОВА І ВИСЛОВИ  Понад 6000 слів “Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови” охоплює ту частину професійної лексики, вживання якої в умовах паралельного функціонування споріднених мов викликає певні труднощі. Словник дає змогу розмежувати подібні своїм звучанням і значенням слова й вислови російської та української мов. …

Детальніше »

Віталій Жайворонок ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА? Словник-довідник

Наукове видання Словники України Віталій  Жайворонок ВЕЛИКА  ЧИ  МАЛА  ЛІТЕРА? Словник-довідник ББК 81.2УКР-4 Ж21 ПОВНА ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ – ЗА ПОСИЛАННЯМ Це перший в українській лексикографії словник-довідник, присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, …

Детальніше »

Українська мова Дистанційне навчання 6 клас тестові завдання

Повторення вивченого у 5 класі (тест для 6 класу) Варіант 1   У якому реченні вжито звертання? (Розділові знаки пропущено.) А. Я люблю тебе зимонько! Б. Зимонька одягла ялинки в теплі шуби. В. Сніг-сніжок укриває землю ковдрою. Г. Мороз розмалював вікна химерними візерунками.   У якому реченні немає вставного слова? …

Детальніше »

Схеми аналізу художніх творів

СХЕМА АНАЛІЗУ ПОЕЗІЇ (ВІРШОВАНОГО ТВОРУ) А) Будь-який вірш, пісню, сонет і т.ін. можна аналізувати за таким зразком: Назва Епіграф Розмір і система віршування Засоби творення – мовні, мовно-поетичні Рід літератури Найвиразніші образності, образи й характери людей чи суспільних (природних) явищ тощо Тема, проблема, ідея твору Цінність твору (художня, естетична, суспільна) Б) Оду, баладу тощо …

Детальніше »

Тестові завдання під час поточного оцінювання. 5 клас. Українська мова

Використання тестових завдань під час поточного оцінювання  Примірник друкованої версії можна переглянути за посиланням. Дидактична мета поточного оцінювання – відстежувати процес навчання й отримувати оперативну інформацію про відповідність (невідповідність) знань учнів вимогам чинної програми. Найпоширенішою формою проведення такого контролю, крім усного опитування й самостійних робіт, є виконання тестів. Навчальні тести …

Детальніше »

Рекомендації щодо розрізнення помилок при перевірці монологічних висловлювань

Рекомендації щодо розрізнення помилок при перевірці монологічних висловлювань Мовленнєва діяльність на урок літератури,як правило, завершується створенням мовленнєвого висловлювання чи тексту. Переказ і твір – це практичні методи, провідним принципом реалізації яких є принцип розвитку чуття мови. Аналізуючи перекази і твори, вчитель повинен правильно кваліфікувати кожне порушення мовної норми, кожен недолік …

Детальніше »

ТВІР-ОПОВІДАННЯ З ОБРАМЛЕННЯМ

ТВІР-ОПОВІДАННЯ З ОБРАМЛЕННЯМ Оповідання — невеликий за обсягом розповідний твір про одну або кілька подій у житті персонажа, що відіграють важливу роль у його долі. Обрамлення — такий композиційний прийом, за якого сюжетний твір включається в розповідь, немов у рамку, яка безпосереднього зв’язку з розвитком сюжету не має. Особливості оповідання: …

Детальніше »

Методика написання твору-опису

Методика написання твору-опису Як написати твір Композиція твору: – вступ – основна частина – висновок Відсутність в творі одного з елементів композиції розглядається як помилка і враховується при виставлянні оцінки. Композиція твору повинна бути продуманою і чіткою. Всі основні думки в творі необхідно ретельно обгрунтовувати, аналізуючи текст літературних творів.   …

Детальніше »