Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Науково-дослідницька робота / Основні поняття педагогіки

Основні поняття педагогіки

Дайте відповідь

Як Ви розумієте такі поняття?

Діяльність. Під діяльністю особистості розуміють дуже велику кількість усіх можливих занять людини, все те, що вона робить. Основні види діяльності дітей і підлітків – навчання, праця, гра. За спрямованістю розрізняють пізнавальну, суспільну, спортивну, художню, технічну, ремісничу, гедонічну(спрямовану на задоволення) діяльність. Особливий вид діяльності – спілкування. Діяльність може бути активною і пасивною.

Педагогічна діяльність(процес) Називають динамічну взаємодію вихователів і учнів, спрямовану на досягнення заданої мети, яка сприяє заздалегідь визначеним змінам стану, властивостей і якостей вихованців. Іншими словами, педагогічний процес – це процес, в якому соціальний досвід переплавляється в якості особистості. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності й загальності є головною сутністю педагогічного процесу.

Соціально-психологічні особливості Соціально-психологічні завдання пов’язані з становленням самосвідомості особистості, її самовизначенням, самоактуалізацією й самоутвердженням, які на кожному віковому етапі мають специфічний зміст і способи їх досягнення. Розв’язання даних завдань у процесі виховання викликано необхідністю розвитку особистості. Якщо якась група завдань або найважливіші з них залишаються невирішеними на тому або іншому етапі соціалізації, то це або затримує розвиток особистості, або робить його(етап) неповноцінним.

Розвиток Під розвитком, стосовно навчання, розуміють два різні, хоча й тісно пов’язані між собою, явища: власне біологічне, органічне дозрівання мозку, його анатомо-біологічних структур; психічне(зокрема розумовий розвиток) як певна динаміка його рівнів, як своєрідне розумове дозрівання.

Саморозвиток Активність самої людини – обов’язкова умова розвитку її можливостей і обдарувань, досягнення успіху. Які б прекрасні вихователі не опікали дитину, без власної праці вона мало чого досягне. К.Д.Ушинський відзначав, що учень повинен навчатися сам, а педагог дає йому матеріал для навчання, керує навчальним процесом. Отже, при правильному вихованні школяр не стільки об’єкт педагогічної дії, скільки суб’єкт, тобто активний учасник власного виховання.

Виховання досягає мети, коли йому вдається сформувати суспільно активну, творчу особистість, що приносить радість собі й людям.

Особистість Якщо людина досягає такого рівня розвитку, який дозволяє вважати її носієм свідомості й самосвідомості, і вона здатна до здійснення самостійної перетворюючої діяльності, то таку людину називають особистістю. Людина не народжується особистістю, а стає нею в процесі розвитку. Поняття «особистість», на відміну від поняття «людина» – соціальна характеристика людини, що вказує на ті її якості, які формуються під впливом соціальних стосунків, спілкування з іншими людьми. Як особистість, людина формується в соціальній системі шляхом цілеспрямованого й продуманого виховання.Особистість визначається мірою засвоєння суспільного досвіду, з одного боку, і мірою віддачі суспільству, посильного внеску в скарбницю матеріальних і духовних цінностей – з іншого. Щоб стати особистістю, людина повинна в діяльності виявити свої внутрішні властивості, закладені природою і сформовані життям та вихованням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *