Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Науково-дослідницька робота

Науково-дослідницька робота

«Золоте перо» – у Аліни Кислиці! Катерина Тихомирова – лауреат Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша

Рецензія на науково-дослідницьку роботу «Формування розвиненої особистості як гаранта життєвої компетентності на прикладі героїв трилогії С.Дзюби «Душа на обличчі» учениці 9 класу ліцею №32 м.Чернігова Кислиці Аліни Віталіївни У своїй роботі Кислиця Аліна обґрунтувала актуальність обраної теми феноменом читацького інтересу до літератуної казки та браком наукових досліджень цього художнього явища …

Детальніше »

Кислиця Аліна під час підготовки МАН за книгою С.Дзюби “Душа на обличчі”

Відгук на науково-дослідницьку роботу «Формування розвиненої особистості як гаранта життєвої компетентності на прикладі героїв трилогії С.Дзюби «Душа на обличчі» учениці 9 класу Чернігівського ліцею №32 Кислиці Аліни Віталіївни             У своїй роботі Кислиця Аліна досліджувала актуальні проблеми щодо виховання і становлення особистості молодшого школяра у сучасному українському суспільстві. Слід відмітити, …

Детальніше »

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО СТВОРЕННЯ  УЧИТЕЛЬСЬКОГО  САЙТУ  

Мета створення сайту учителя: Узагальнення досвіду роботи Своєрідна копилка учителя Обмін досвідом, допомога учителям у підготовці до уроку Сайт можна використовувати як стенд, розташовуючи там матеріали для учнів, інформацію про майбутні контрольні, заліки і т.п. Організація на сайті дистанійного навчання, якщо учень довго був відсутнім за хворобою Створення інформаційної площадки …

Детальніше »

ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Національна cnpямoвaнicmь вuxoвaння – oвoлoдiння yкpaїнcькoю мoвoю, icтopичним дocвiдoм eпox i пoкoлiнь, фopмyвaння нaцioнaльнoї cвiдoмocтi, любoвi дo piднoї зeмлi i cвoгo нapoдy як ocнoви пoвaги дo iншиx людeй i нapoдiв.      Дeмoкpamuзaцiя (пeдaroгiкa cпiвpoбiтництвa) пepeдбaчaє вcтaнoвлeння piвнoпpaвниx пapтнepcькиx cтocyнкiв: yчumeль – yчeнъ – poдuнa. Cпpийняття ocoбиcтocтi як вищoї coцiaльнoї цiннocтi, визнaння …

Детальніше »

Основні поняття педагогіки

Дайте відповідь Як Ви розумієте такі поняття? Діяльність. Під діяльністю особистості розуміють дуже велику кількість усіх можливих занять людини, все те, що вона робить. Основні види діяльності дітей і підлітків – навчання, праця, гра. За спрямованістю розрізняють пізнавальну, суспільну, спортивну, художню, технічну, ремісничу, гедонічну(спрямовану на задоволення) діяльність. Особливий вид діяльності …

Детальніше »

Основні категорії педагогіки

Як і кожна наука, педагогіка має свій понятійний апарат, тобто систему педагогічних понять, які виражають наукові узагальнення. Ці поняття називають категоріями педагогіки. До основних категорій належать виховання, навчання й освіта. Виховання — цілеспрямований та організований процес формування особистості. У педагогіці поняття «виховання» вживають у широкому соціальному, в широкому педагогічному, у …

Детальніше »

Національна система виховання

Зміст, принципи, форми і методи української національної системи виховання готують юнаків і дівчат до народної творчості, виробляють у них творче ставлення до життя. Оволодіння кожним вихованцем національним світоглядом, характером, свідомістю, способом мислення забезпечує те, що він починає творити саме по-українськи, в традиційному національному дусі. Національна система виховання створює всі умови …

Детальніше »