Нове на сайті
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Повторення вивченого. Тестові завдання з української мови. 11 клас

Повторення вивченого. Тестові завдання з української мови. 11 клас

11 клас 

Повторення вивченого

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:

А) надзьобувати, юшечка, щасливець

Б) бджолосім’я , розмаїтість, узбережжя

В) єднання, сором’язливість, щирість

Г) джерельце, льодовий, щільний

Д) зшивати, рум’янець, дзеркальце

2. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка:

А) засвітити, зломити, зчищати

Б) садочок, футболіст, дивина

В) коротший, витрачати, позаторік

Г) царювати, цимбаліст, цікавий

Д) анекдот, покрівля, краяти

3. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку:

А) виставковий павіл…йон, шановне пан…ство

Б) громадянс…ка позиція, здаєт…ся в оренду

В) п’ят…сот гривень, перевірка знанн…я тексту

Г) абсолютна мен…шість, пол…ське посольство

Д) підійти близ…ко, гетьман…ський палац

4. До одного роду належать обидва іменника рядка:

А) Сімферополь, Сибір

Б) рукопис, магістраль

В) ательє, маестро

Г) лібрето, колібрі

Д) тюль, Охтирка

5. Апостроф треба писати на місці пропусків у ВСІХ словах у рядку:

А) сім…я, ф…юзеляж, Мурав…йов

Б) моркв…яний, п…ять, мавп…ячий

В) Лук…ян, в…юн, без…ядерний

Г) В…єтнам, бар…єр, м…юзикл

Д) м…який, п…ятеро, п…юре

6. Частка не пишеться разом у варіанті:

А) не/зовсім зрозумілий

Б) зошит не/підписано

 В) не/розмовляю італійською

Г) не/всі зможуть прийти

Д) не/забутня подорож

7. Граматичну помилку допущено у рядку:

А) порада вчителя

Б) посада керівника

В) нові паспорта

Г) сьоме грудня

Д) давній сусіда

8. Граматичну помилку допущено у рядку:

А) найвірогідніше тлумачення

Б) найбільш вищий пагорб

В) менш доцільний спосіб

Г) щонайвигідніші умови

Д) найкращий підручник

9. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:

А) бігти – біжуть

Б) свистати – свистають

В) хотіти – хотять

Г) сідати – сідять

Д) губити – гублять

10. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку:

А) виконувати реч…тативом, промовиста ц…тата

Б) створити за аналог…єю, словниковий д…ктант

В) с…гнальні вогні, соц…ологічне опитування

Г) істор…я авіації, порадитися з д…ректором

Д) …нженерний фах, схвалення колект…ву

11. Орфографічна помилка допущена у рядку:

А) свято, буряк, бур’ян, кур’єр

Б) з’єднати, з’їхати, з’явитися, об’єм

В) роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, розм’якшити

Г) рум’яний, дзвякнути, цвях, дев’ятнадцять, торф’яний

Д) м’ясо, м’язи, з’їзд, буря, моркв’яний

12. Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника:

А) нежить

Б) гордість

В) кошеня

Г) подорож

Д) праматір

13. Граматичну помилку допущено у словосполученні:

А) п’яти гривень

Б) (на) високих підборах

В) барвистих ярмарок

Г) багатоповерхових готелів

Д) запалення легень

14. Орфографічна помилка допущена при написанні слова:

А) життєвому

Б) проводжаю

В) сонце

Г) сердцевина

Д) студентський

15. Позначте варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чоловічого роду:

А) зібрано соняшнику, викопано цукрового буряку, обмолочено гороху, заготовлено сіна, зібрано з гектару

Б) після закінчення інституту, внаслідок туману, у напрямку до Львову,    щопонеділка

В) виконання плану, близько майдану, зроблено з воску, гарного малюнка

Г) без винятку, другого сорту, готуватися до екзамена, населеного пункту

Д) без плаща, виступ лектора, звернутися до Івана Дорошенка, багато товара

16. Позначте варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:

А) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий

Б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний

В) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний

Г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний

Д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш

     досконалий

17. Правильне написання префіксів зазначено у рядку:

А) зцементувати, одтіняти, безконфліктний, примудрий

Б) сховати, одчинити, розкутість, приглушений

В) ссохнути, присвятий, стоптати, відчистити

Г) зціпити, одтанути, безхмарний, вітщебетати

Д) схарактеризувати, розширити, причудовий, привабливий

18. Подвоєння літер відбувається у ВСІХ словах у рядку:

А) Керч…ю, відповід…ю, знан…ь

 Б) швидкіст…ю, суцвіт…я, туман…ість

В) священ…ий, необачніст…ю, ран…ій

Г) шален…ий, освячен…ий, письмен…ицтво

Д) підніж….я, картин…ість, узбіч…я

19. Вкажіть рядок, у якому літери я, ю, є ,ї позначають два звуки

А) місячний, лисиця, клятва, злякати

Б) життя, пляма, повітря, суддя

В) яблуко, приїжджати, з’їсти, явір

Г) глянути, свято, стяг, стаття

Д) замовлення, ключ, ряд, подряпати

20. Спрощення приголосних відбувається у рядку:

А) шіс…надцять, швидкіс…ний, кіс…лявий

Б) студен…ський, проїз…ний квиток, швидкіс…ний

В) чес…ний, кіс…лявий, панс…во

Г) корис…ний, віс…ник, хвас…ливий

Д) щас…ливий, зліс…ний, совіс…ний

21. Форму наказового способу має дієслово в словосполученні:

А) терміново подаймо звіт

Б) терміново подають звіт

В) терміново подаємо звіт

Г) терміново подати звіт

Д) треба терміново подати звіт

22. Правильну відмінкові форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено у рядку:

А) Р.в. шестиста дев’яносто восьми

Б) Д.в. шестисот дев’яноста восьми

В) Зн.в. шістсот дев’яноста вісьом

Г) Ор.в. шестистами дев’яноста вісьмома

Д) Д.в. шестисот дев’яноста восьми

23. Закінчення –ий має прикметник, утворений від слова:

А) дім

Б) торік

В) зовні

Г) учора

Д) тривога

24. Суфікс –ев має прикметник, утворений від слова:

А) край

Б) груша

В) кущ

Г) кварц

Д) вечір

25. Спонукальним є речення:

А) Жінки втомились бути не прекрасними.

Б) За правду, браття, єднаймось щиро!

В) Весна прийшла, та якось несподівано!

Г) Шматок землі, ти звешся Україною.

Д) Ви знаєте, як липа шелестить?

26. Правильною є форма займенника в словосполученні:

А) спілкуватися з їми

Б) на тім березі ріки

В) з твого району

Г) до нашіх батьків

Д) всим підприємствам

27. Неправильно вжито прийменник у реченні:

А) Пожежа спалахнула через недотримання елементарних норм безпеки.

Б) Уважно прочитайте інформацію про розмір ввізного мита.

В) Один із енергоблоків електростанції зупинили на вимогу екологів.

Г) Школярі знову мають вимушені канікули із-за лютих морозів.

Д) У нашій школі вже кілька років поспіль працює театральна студія.

28. Звертання є у реченні:

А) Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати.

Б) Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим!

В) Я люблю твоє майво зелене, і Д)онбас, і Каховку ясну.

Г) Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

Д) Ну і мороз! Яка краса! Яка ж заметіль!

29. Синоніми є слова у рядку:

А) говорити – мовчати

Б) адресат – адресант

В) орган – орган

Г) гарний – чарівний – чудовий

Д) музикальний – музичний

30. Невідмінюванми іменниками є:

А) бароко, шоу, шосе, таксі

Б) кашне, жалюзі, амплуа, декольте

В) край, земля, боа, Золя

Г) Суми, кінець, авеню, краса

Д) сходи, підбори, любов, какаду

31. Іменники, яки пишуться разом наведені у рядку:

А) лісо/степ, зоре/пад, лікар/терапевт

Б) прем’єр/міністр, купівля/продаж, міні/спідниця

В) рок/н/рол, пів/дня, тепло/воз

Г) шістдесяти/річчя, перекоти/поле, зоре/пад, крає/знавство

Д) хімік/органік, вело/спорт, фото/апарат

32. Вкажіть рядок, у якому ВСІ займенники є вказівними:

А) мій, весь, той

Б) кожний, цей, твій

В) ваш, наш, твій

Г) усякий, жодний, кожний

Д) цей, той, отой

33. Журбою біді не пособиш. З’ясуйте вид поданого односкладного речення:

А) означено-особове

Б) неозначено-особове

В) узагальнено-особове

Г) безособове

Д) називне

34. Усі розділові знаки вжито правильно у реченні:

А) Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу то щастя     само вас знайде.

Б) Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям так що аж темно під ним.

В) Багато струмків народжується тут, високо в горах, де росами опадають тумани, де хмари часто сіють дощі.

Г) Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю як в небі співають хори, грають цілі оркестри.

Д) І вже коли ти похитнувсь у слові вважай, що похитнувся у собі.

35. Другорядні члени речення це:

А) підмет, присудок, тире, додаток

Б) вставні слова, двокрапка, кома

В) означення, додаток, обставина

Г) дужки, лапки, звертання

Д) пряма мова, риторичні оклики, діалог

36. Двокрапка має стояти в реченні:

А) Мовчить мій цілий світ…загорнутий в легкі словесні целофани.

Б) Поезія…це завжди неповторність…якийсь безсмертний дотик до душі.

В) І на тім рушникові оживе все знайоме до болю…і дитинство, й розлука, й вірна любов.

Г) Срібним маревом повиті…біля сіл стоять тополі.

Д) Мріяти властивість нашої свідомості.

37. Вставне слово вжито у реченн (коми пропущено):

А) Небо очевидно захмарене бо на ньому – ані вогника.

Б) У всьому людському я хочу шукати красу, себто істину.

В) Трійця – п’ятдесятий день від Великодня.

Г) А душа його проте ніжна.

Д) Мудра скарбниця – то пам’ять людська.

38. Вкажіть речення, в якому є однорідні члени:

А) Займався пишний січневий ранок.

Б) І вітер з моря шле солоний теплий дух.

В) Вранішнє мідне сонце з’явилось на небі.

Г) Руда, дбайлива і неквапна осінь у вулик тиші спогад принесе.

Д) Кому я кину квітку, прекрасну, як зоря.

39. Вкажіть складнопідрядне речення:

А) Вишні відцвітали, і блідо-рудуваті пелюстки вкривали землю.

Б) Літо біжить підстрибуючи – зима іде похнюпившись.

В) Як добре те, що смерті не боюся і не питаю, чи тяжкий мій гріх.

Г) Ми бачились давно – три вічності минуло.

Д) Не тільки тужна пісня лилася зі змученої душі матері, а й протікали сльози гарячі.

40. Вкажіть складносурядне речення:

А) Щоб шанувати, треба мати талант, щоб заздрити – таланту не треба.

Б) Кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більш не ймуть.

В) Душа пройшла всі стадії печалі – тепер уже сміятися пора.

Г) Грім не гряне – мужик не перехреститься.

Д) Прийшла весна, і зацвіли сади.

41. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:

А) надзьобувати, юшечка, щасливець

Б) бджолосім’я , розмаїтість, узбережжя

В) єднання, сором’язливість, щирість

Г) джерельце, льодовий, щільний

Д) зшивати, рум’янець, дзеркальце

42. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка:

А) засвітити, зломити, зчищати

Б) садочок, футболіст, дивина

В) коротший, витрачати, позаторік

Г) царювати, цимбаліст, цікавий

Д) анекдот, покрівля, краяти

43. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку:

А) виставковий павіл…йон, шановне пан…ство

Б) громадянс…ка позиція, здаєт…ся в оренду

В) п’ят…сот гривень, перевірка знанн…я тексту

Г) абсолютна мен…шість, пол…ське посольство

Д) підійти близ…ко, гетьман…ський палац

44. До одного роду належать обидва іменника рядка:

А) Сімферополь, Сибір

 Б) рукопис, магістраль

 В) ательє, маестро

 Г) лібрето, колібрі

 Д) тюль, Охтирка

45. Апостроф треба писати на місці пропусків у ВСІХ словах у рядку:

А) сім…я, ф…юзеляж, Мурав…йов

Б) моркв…яний, п…ять, мавп…ячий

В) Лук…ян, в…юн, без…ядерний

Г) В…єтнам, бар…єр, м…юзикл

Д) м…який, п…ятеро, п…юре

47. Частка НЕ пишеться разом у варіанті:

А) не/зовсім зрозумілий

Б) зошит не/підписано

В) не/розмовляю італійською

Г) не/всі зможуть прийти

Д) не/забутня подорож

48. Граматичну помилку допущено у рядку:

А) порада вчителя

Б) посада керівника

В) нові паспорта

Г) сьоме грудня

Д) давній сусіда

49. Граматичну помилку допущено у рядку:

А) найвірогідніше тлумачення

Б) найбільш вищий пагорб

В) менш доцільний спосіб

Г) щонайвигідніші умови

Д) найкращий підручник

50. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:

А) нести – нисуть

Б) гладити – гладють

В) ходити – ходють

Г) спати – сплять

Д) губити – губять

51. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку:

А) виконувати реч…тативом, промовиста ц…тата

Б) створити за аналог…єю, словниковий д…ктант

В) с…гнальні вогні, соц…ологічне опитування

Г) істор…я авіації, порадитися з д…ректором

Д) …нженерний фах, схвалення колект…ву

52. Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника:

А) постать

Б) Керч

В) левеня

Г) півень

Д) праматір

53. Граматичну помилку допущено у словосполученні:

А) шести хлопців

Б) (на) високому березі

В) на українські мові

Г) багатозначних слів

Д) завдання додому

54. Орфографічна помилка допущена при написанні слова:

А) первісний

Б) контрасний

В) виїжджати

Г) знецінений

Д) агентство

55. Позначте варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чоловічого роду:

А) зібрано соняшнику, викопано цукрового буряку, обмолочено гороху, заготовлено сіна, зібрано з гектару

Б) після закінчення інституту, внаслідок туману, у напрямку до Львову, щопонеділка

В) виконання плану, близько майдану, зроблено з воску, гарного малюнка

Г) без винятку, другого сорту, готуватися до екзамена, населеного пункту

Д) без плаща, виступ лектора, звернутися до Івана Дорошенка, багато товара

56. Позначте варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:

А) самий красивий, найважчий, більш дорогий, гарніший;

Б) найкращий, більш смачний, менш вдалий, розумніший за всіх;

В) більш зелений, зеленіючий, зелеющий, зеленуватий;

Г) лисий, голодний, безпечніший, мертвий, найпривабливіший;

Д) найвишуканіший, найбільш холодніший, найменш агресивніший, крутіший

57. Форму наказового способу має дієслово в словосполученні:

А) виконати наказ

Б) підійшов до віконечка

В) рушаймо вперед

Г) зробимо сьогодні

Д) хочу спати

58. Правильно утворено форму на позначення часу

А) без десяти сім

Б) півпершого

В) за п’ять восьма

Г) тринадцять десять

Д) три хвилини шістнадцятої

59. Які із перелічених відокремлень не є членами речення

А) додатки, дієприкметникові звороти, звертання, вигуки

Б) дієприслівникові звороти, відокремлені обставини, вставні слова

В) звертання, вставні слова, вигуки

Г) однорідні члени речення, вставні слова, звертання

Д) прикметникові звороти, граматична основа, звертання

60. За якої умови не відокремлюється дієприкметниковий зворот?

А) якщо стоїть після означуваного слова

Б) якщо стоїть в середині речення

В) якщо має обставинне значення і стоїть перед означуваним словом

Г) якщо стоїть перед означуваним словом

Д) якщо стоїть на початку речення

Версія для друку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *