Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Авторські права

Авторські права

Сторінка поповнюється записами!

Дистанційне навчання. Тестові завдання під час поточного оцінювання. Українська мова. 5 клас. 22.11.2016

Версія для друку за посиланням5-rlas-ukrm

Дидактична мета поточного оцінювання – відстежувати процес навчання й отримувати оперативну інформацію про відповідність (невідповідність) знань учнів вимогам чинної програми. Найпоширенішою формою проведення такого контролю, крім усного опитування й самостійних робіт, є виконання тестів.

Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані вчасно відкорегувати й удосконалити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Їх головна мета – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у мовній підготовці.

Розвиток зв`язного мовлення. 5 клас. Версія для друку за посиланням. 10.08.2016

r01Спілкування – це обмін інформацією, передавання думок і почуттів однією людиною іншій.

Мова необхідна, щоб:

– спілкуватися (люди обмінюються думками й почуттями);

– формувати думкм (думки формуємо та виражаємо тільки за допомогою слів);

– пізнавати світ (людина пізнає світ, здобуває знання про нього);

– об’єднувати людей ( люди об’єднуються в одну спільноту).

Державною мовою в Україні є українська мова. (Конституція України, ст. 10)

Іменник. Версія для друку за посиланням. 10.08.2016

i01Іменником називається повнозначна частина мови, яка має значення предметності.

Іменники означають конкретні предмети, явища, абстрактні поняття. Під поняттям предметності розуміють не тільки назви конкретних предметів (хліб, хустка), а й опредмечені ознаки (зелень, темнота, порядність), дії і стани (каяття, розуміння), абстрактні поняття (сум, слава, хазяйновитість).

За значенням іменники поділяються на назви істот (Хто? батько) та неістот (Що? вікно)

Іменники можуть бути назвою ряду однорідних предметів (ручка, яблуня)або індивідуальною назвою одного предмета (Чернігів, Десна, Рябко). За цією ознакою іменники поділяються на загальні та власні.

Прикметник. Збірник правил, які необхідно засвоїти у 6 класі. Друкована версія за посиланням. 

пр1Прикметником називається самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета й відповідає на питання який? чий? (густий ліс, Шевченкові поезії)

Прикметники змінюються за родами, числами та відмінками, узгоджуються з іменниками, належать до іменних частин мови.

У реченні прикметники найчастіше виступають означеннями. (Блакитна імла повила далекі села, гори, садки.) Рідше – частиною складеного іменного присудка (Картина навкруги була дуже оригінальна.)

числЧислівник. Збірник правил, які необхідно засвоїти у 6 класі. Друкована версія за посиланням.

 Виховний захід з української літератури « І.Франко. «Тричі мені являлася любов»

Мета: – поглибити знання учтнів про політичну та громадську діяльність     І.Франка; розповісти про глибокі ліричні почуття письменника в особистому житті;

 • розвивати вміння опрацьовувати фактичний науковий матеріал, працювати із біографічними даними письменника; удосконалювати вміння проводити презентації, виразно читати поезії;
 • виховувати красу почуттів, шану до особистості І.Франка.

Матеріально-технічне обладнання: комп’ютер, проектор; портрет, виставка книг І.Франка. Презентація Іван Якович Франко. Сторінки біографії.

Іван Якович Франко. Сторінки біографії.

метод рек створ сайту Методичні рекомендації щодо створення учительського сайту. Повна версія за посиланням.

Мета створення сайту учителя:

 • Узагальнення досвіду роботи
 • Своєрідна копилка учителя
 • Обмін досвідом, допомога учителям у підготовці до уроку
 • Сайт можна використовувати як стенд, розташовуючи там матеріали для учнів, інформацію про майбутні контрольні, заліки і т.п.
 • Організація на сайті дистанійного навчання, якщо учень довго був відсутнім за хворобою
 • Створення інформаційної площадки для учнів та батьків

Все про прислівник. Правила, які необхідно засвоїти у 7 класі (авторська розробка)

Прислівник – незмінна самостійна частина мови, що виражаєstupeni_pryslivnyk

 • ознаку дії (співати тихо)
 • ознаку іншої ознаки (надзвичайно голосно, дуже високо)
 • ознаку предмета (кава по-закрпатськи, дорога навпростець)

У реченні прислівник начастіше пов’язаний за змістом із дієсловом-присудком і виступає обставиною. Іноді прислівник пов’язаний за змістом з іменником і є означенням.

Сріблясто мерехтить угорі Чумацький Шлях.

Місяць(який?) уповні сів на підвіконні. Повна версія за посиланням.

перехід від молодшої до середньої школиПерехід молодших школярів до середньої ланки навчального закладу. Виступ на педраді (Тихомирова К.В.)

Перехід учнів із початкової школи до середньої справедливо вважається кризовим періодом. Багаторічні спостереження педагогів та шкільних психологів свідчать про те, що цей етап неминуче пов’язаний зі зниженням успішності, хоча б тимчасовим. Учням, які звикли до певних порядків початкової школи, потрібен час, щоб пристосуватися до нового темпу і стилю життя. Часто зовнішні зміни збігаються у часі з початком фізіологічних змін в організмі дітей. Усе це, безперечно, відбивається на успішності.

Складне речення (презентація) 5 клас мова.

Посилання на матеріал на порталі Учительський Журнал

Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова.

Посилання на матеріал на порталі Учительський Журнал

rylskyy-maksym-tadeyovych_3 ВИХОВНИЙ ЗАХІД. Літературна газета «Літературна спадщина Максима Тадейовича Рильського»

Мета: – ознайомити учнів із основними біографічними датами у житті і творчості М.Т.Рильського, його збірками, віршами з них;

     – розвивати творчі здібності учнів, потяг до вивчення літературних творів, пошуково-дослідницької діяльності;

– виховувати високі моральні якості, почуття прекрасного.

Обладнання: портрет М.Т.Рильського, міні-виставка збірок письменника.

Посилання на матеріал на порталі Учительський Журнал.

Сторінками біографії Т.Г. Шевченка (презентація).

Загиблим за Україну – вічна пам’ять. Героям Майдану присвячується (презентація).

Основні правила з української мови, які треба засвоїти у 5 класі. Авторська розробка.