Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Літ 9 клас / Збірник + відповіді. ДПА Українська література 2021 9 клас. Витвицька, Тернопіль ПІП

Збірник + відповіді. ДПА Українська література 2021 9 клас. Витвицька, Тернопіль ПІП

ДПА 2021 Збірник + відповіді Підсумкові контрольні Українська література 9 клас Витвицька, Тернопіль ПІП

Збірник підсумкових контрольних робіт з української літератури (ДПА 2021 9 клас) автор Витвицька С. (Підручники і посібники)

Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2021 з української літератури для 9 класу С. Витвицька (ПІП) містять 20 варіантів контрольних робіт з української літератури, що містять тестові завдання, однакові за структурою і складністю.

Завдання визначають рівень засвоєння програмового матеріалу, перевіряють відповідність знань, умінь і навичок дев’ятикласників програмовим вимогам і сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання.

Читати онлайн збірник Українська література, 9 клас, Тернопіль

Посібник покликаний допомогти вчителям-словесникам в укладанні матеріалу контрольних робіт для ДПА, а також учням в підготовці до ДПА 2021 9 клас з української літератури.

Джерело

ДПА – 2021 з української літератури

 9 клас

Державна підсумкова атестація з української літератури в 9 кл. проводиться у формі тестування.

Тривалість виконання завдання в письмовій формі – 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти.

Кожен тест рекомендується складати з 25 завдань різної форми.

Завдання 1-16  з вибором однієї правильної відповіді містить чотири  або п’ять  варіантів відповідей, з яких одна правильна.

У завданнях 17–20 дев’ятикласники мають установити відповідність між елементами лівої та правої колонок та вписати літери в клітинки.

Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання 21-24) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.

Завдання 25 передбачає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні повинні надати  вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, позицію автора, зазначити, чи погоджується вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Виконуючи завдання, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв. Обсяг відповіді 100-200 слів.

Складено на підставі орієнтовних вимог до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу, відповідно до листа МОН №1/9-196 від 27 березня 2019 року.

Оцінювання завдань тесту

Завдання 1–16 з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 бал. 

Завдання 17–20 на встановлення правильної відповідності – 0, 1, 2, 3 або 4 бали (кожна правильно визначена логічна пара – 1 бал). 

Завдання 21–24 на надання короткої відповіді – 0 або 1 бал. 

                                              Примітка. Один бал ставиться за повну відповідь, 0,5 б. – за неповну. 

Завдання 25 на надання розгорнутої відповіді – 0, 1 або 2 бали. 

Критерії оцінювання завдання № 25: 

2 бали 

Відповідь на запитання вичерпна, учень/учениця виявляє розуміння проблеми, порушеної автором у творі, висловлює власне ставлення до неї, аргументує свої думки, логічно викладає зміст. У відповіді на запитання допущено не більше ніж дві помилки (орфографічні чи пунктуаційні). 

1 бал

 Відповідь на запитання загалом повна, учень/учениця виявляє часткове розуміння проблеми, порушеної автором у творі, не зовсім переконливо висловлює власне ставлення до неї, нечітко аргументує свої думки, порушує логічний виклад змісту. У відповіді на запитання допущено до п’яти помилок (орфографічних чи пунктуаційних). 

0 балів 

Учень/учениця не розуміє змісту запитання, підміняє аналіз питання переказом художнього твору або обмежується загальними фразами, відповідь не спирається на художній твір, відсутня власна позиція щодо теми висловлення. У відповіді допущено понад п’ять помилок. 

Методика проведення державної підсумкової атестації та переведення тестових балів у бали за 12-бальною шкалою оцінювання

Не пізніше ніж за один день до проведення державної підсумкової атестації вчитель повинен підготувати бланки, які відповідають кількості учнів, що виявили бажання проходити ДПА з української літератури. 

У лівому верхньому кутку бланка відповідей має стояти штамп загальноосвітнього навчального закладу. Перед початком виконання тесту учні підписують роботу, на штампі ставлять дату проведення державної підсумкової атестації. Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти. Також учитель попереджує дев’ятикласників, що за правильне виконання тесту вони можуть отримати максимально 38 тестових балів. Тож результат державної підсумкової атестації буде тим вищий, чим більшу кількість завдань учень виконає. Учитель також доводить до відома учнів, що, виконуючи завдання 25, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв. 

Варто також порадити учням раціонально розподілити час: до 50 хвилин відвести на виконання 24 завдань закритої форми та відкритої форми з короткою відповіддю, на виконання завдання 25 передбачити до 30 хвилин. 10 хвилин учні мають залишити на перенесення відповідей до бланка.

Таблиця переведення тестових балів у 12-бальну шкалу оцінювання

Тестові бали12-бальна шкалаТестові бали12-бальна шкала
1 – 2118 – 207
3 – 5221 – 238
6 – 8324 – 269
9 – 11427 – 3010
12 – 14531 – 3411
15 – 17635 – 3812

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *