Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Готуємось до ЗНО / Числівник (авторська розробка)

Числівник (авторська розробка)

Числівник

Числівник – це повнозначна самостійна частина мови , що називає кількість предметів при лічбі (кількісні) та порядок при підрахунку (порядкові)

Розряди за значенням: 

 • кількісні (скільки?) 
 •            власне кількісні  десять, вісім, нуль
 •            дробові  сім десятих
 •            збірні   четверо
 •            неозначено-кількісні  багато, чимало, кілька
 • порядкові (який за порядком?) четвертий, одинадцятий

Кількісні числівники відмінюються за відмінками.

Порядкові змінюються за числами, родами, відмінками, як прикметники.

За будовою числівники бувають: 

– прості (один корінь) два, сорок;

– складні (два і більше кореня) чотириста, стодвадцятитрьохтисячний; пишуться разом.

складені (два і більше слів) двадцять чотири, сто тридцять вісім; пишуться окремо.

Числівник. Розряди за значенням. Відмінювання кількісних числівників. Узгодження з іменниками. Визначення часу (6 презентацій)

Однину і множину мають всі порядкові числівники, а також кількісні нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон.

Числівник може виступати в ролі підмета, присудка, а також додатка, означення, обставини.

Кількісні числівники поділяють на розряди:

– цілі числа (означають кількість предметів у цілих одиницях): шістнадцять, сорок;

– дробові (означають кількість частин, виділених у складі цілого): дві цілих й чотири сьомих, півтора, півтораста;

– збірні (означають кількість предметів, яка сприймається як неподільне ціле): троє, семеро, десятеро.Збірні числівники утворюються тільки від числівників два-двадцять та тридцять. До збірних належать також обоє, обидва, обидві. Від деяких збірних утворюються числівники із пестливим значенням: двійко, трійко, п’ятірко.

Збірні числівники вживаються з іменниками, які:

– є назвами істот чоловічого роду (четверо коней, п’ятеро хлопців)

– належать до ІV відміни (шестеро каченят, семеро оленят)

– є назвами істот середнього роду (двоє імен, троє вікон)

– уживаються тільки в множині (двоє ножиць, троє дверей)

З іменниками жіночого роду та іменниками чоловічого роду – назвами неістот – збірні числівники НЕ ВЖИВАЮТЬСЯ!

ПІВТОРА, ПІВТОРИ, ПІВТОРАСТА, МАЛО, НЕМАЛО, ЧИМАЛО  не відмінюються!

ТИСЯЧА, МІЛЬЙОН, МІЛЬЯРД  мають рід, але за родами не змінюються.

Іменники при дробових числівниках завжди вживаються в родовому відмінку однини: (три чверті кілограма, трьом четвертим кілограма)

М’який знак у числівниках

М’який знак пишеться:

1. У кінці числівників п’ять, шість, дев’ять, десять, від одинадцяти до двадцяти та в числівнику тридцять.

2. У непрямих відмінках після літери, що позначає м’який приголосний, перед о та закінченням -ма: трьох, двадцятьох; трьома, двадцятьма.

3. У називному відмінку числівників від п’ятдесяти до вісімдесяти та від п’ятисот до дев’ятисот м’який знак не пишеться ні в середині, ні в кінці слова: п’ятдесят, вісімдесят.

4. У непрямих відмінках числівників, що позначають сотні, м’який знак вживається у їхній першій частині: трьохсот, трьомстам, трьомастами.

Відмінювання числівників

Кількісні числівники відмінюються лише за відмінками!

 1. Один, одна, одно(одне) – як прикметники твердої групи.

      Чоловічий і середній р.                Жіночий                          Множина

Н. один, одно(одне)                       одна                                    одні

Р. одного                                        одної (однієї)                     одних

Д. одному                                      одній                                   одним

З.   Н. або Р.                                  одну                                   Н. або Р.

О. одним                                       одною (однією)                 одними

М. на одному (-ім)                       на одній                              на одних

 2. Два, дві, обидва, обидвіяк прикметники твердої групи.

Н. два, дві

Р. двох

Д. двом

З. Н. або Р.

О. двома

М. на двох

3. Три, чотири

Н. три                      чотири

Р. трьох                   чотирьох

Д. трьом                 чотирьом

З.            Н.або Р.

О. трьома                 чотирма

М. на трьох            на чотирьох                            

4.   Від п’яти до десяти

Н. п’ять

Р. п’яти (п’ятьох)

Д. п’яти (п’ятьом)

З. п’ять (п’ятьох)

О. п’ятьма (п’ятьома)

М. на п’яти (п’ятьох)

                 Н. шість

                 Р.  шести (шістьох)

                Д. шести (шістьом

                З. шість (шістьох)

                О. шістьма (шістьома)

                М. на шести (шістьох)

Н. сім

Р. семи (сімох)

Д. семи (сімом)

З. сім (сімох)

О. сьома (сімома)

М. на семи (сімох)

                                        Н. вісім

                                        Р. восьми (вісьмох)

                                        Д. восьми (вісьмом)

                                        З. вісім (вісьмох)

                                        О. вісьма (вісьмома)

                                        М. на восьми (вісьмох)

Н. дев’ять

Р. дев’яти (дев’ятьох)

Д. дев’яти (дев’ятьом)

З. дев’ять(дев’ятьох)

О. дев’ятьма (дев’ятьома)

М. на дев’яти (дев’ятьох)

                                                 Н. десять

                                                 Р. десяти (десятьох)

                                                 Д. десяти (десятьом)

                                                 З. десять (десятьох)

                                                 О. десятьма (десятьома)

                                                 М. на десяти (десятьох)

 1. У числівниках на –дцять , -десят відмінюється тільки друга частина

Н.чотирнадцять

Р. чотирнадцяти (чотирнадцятьох)

Д.чотирнадцяти (чотирнадцятьом)

З. чотирнадцять (чотирнадцятьох)

О. чотирнадцятьма (чотирнадцятьома)

М. на чотирнадцяти (чотирнадцятьох)

Н. сімдесят

Р. сімдесяти (сімдесятьох)

Д. сімдесяти (сімдесятьом)

З. сімдесят (сімдесятьох)

О. сімдесятьма (сімдесятьома)

М. на сімдесяти (сімдесятьох)

 1. У складних числівниках на позначення сотень відмінюються обидві частини.

Н. шістсот

Р. шестисот

Д. шестистам 

З. шістсот (шестисот)

О. шестистами (шістьомастами)

М. на шестистах

 1. Числівники  сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення – а 
 2. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль.

Відмінюються:

ТИСЯЧА   як круча    (іменник І відміни мішаної групи)

МІЛЬЙОН – як медальйон   (ім. ІІ відміни твердої групи)

МІЛЬЯРД – як кілограм   (ім. ІІ відміни твердої групи)

НУЛЬ – як дриль  (ім. м’якої групи ІІ відміни)

9. У складених числівниках кожна складова частина змінюється за відповідними типами відмінювання.

10. Неозначено-кількісні числівники 

кілька, декілька відмінюються, як два;

багато, небагато – як три, чотири; 

кільканадцять – як п’ять.

11. Збірні числівники (двоє, троє…) відмінюються у наступних відмінках після називного, як відповідні їм кількісні числівники.

12. У дробових числівниках чисельник змінюється як кількісний, а знаменник – як  порядковий  числівник  у  множині.

Н. дві третіх

Р. двох третіх

Д. двом третім

З. дві третіх

О. двома третіми

М. на двох третіх

13. Порядкові числівники змінюються, як прикметники.

У складених порядкових числівниках змінюється тільки остання частина

(дві тисячі шістнадцятого року)

Зв’язок числівників з іменниками

1.Після числівника один іменник ставиться завжди в однині: п’ятдесят один кілометр, двадцять один  день. Але якщо числівник є означенням, яке стоїть у множині, узгодження здійснюється за загальною цифрою: Серед цих 41 (сорока одного) учасників, які були зареєстровані.

2.Після числівників два, три, чотири іменник завжди стоїть у формі Н. відмінка множини: два тижні, три квартали, чотири плани, дев’яносто два роки, сімдесят три хлопці, шістсот вісімдесят чотири стільці, а при числівниках п’ять і більше – у формі Р. відмінка множини: п’ять (рідних) братів, тридцять (цегляних) будинків, тисячу (нових) видів.

Лише іменники, які в множині втрачають суфікс -ин-, та іменники IV відміни при числівниках два, три, чотири стоять у формі Р. відмінка однини: двадцять три харків’янина (або харків’яни), тридцять два слобожанина (бо слобожани), шістдесят чотири селянина (бо селяни), чотири племені, три лошати, два імені, чотири чоловіка (у значенні лічильного слова), але три грузини.

Якщо іменник указує на приблизність і стоїть перед числівником, то перед два, три, чотири він ставиться в Р. відмінку множини: років два, днів три, тижнів чотири.

Прикметник після числівників два, три, чотири вживається у формі Н. (3.) або Р. відмінка множини: два розбиті (розбитих) вікна, три зелені (зелених) дуби, чотири азійські (азійських) країни.

Увага! Іменник рукав у множині із числівниками два, три, чотири, залежно від семантики має закінчення , якщо йдеться про частину одягу: два рукава (сорочки, піджака, пальта тощо) і  – відгалуження річки, каналу, дерева тощо чи пристрою для відведення або транспортування рідин, газів, сипких речовин (прочистити три рукави каналу).

1.У непрямих відмінках іменник і числівник стоять в одному відмінку:із трьома братами, шістдесяти будинкам. Але після числівників тисяча, мільйон, мільярд, трильйон і под., числових найменувань пара, десяток, дюжина та слів сила, маса іменник стоїть лише в Р. відмінку множини: тисячею років – тисячі років, мільйоном гривень – на мільйоні гривень, мільярдом зірок – на мільярді зірок, пара рукавиць – парі рукавиць, дюжина виделок – дюжиною виделок, маса мікробів – масу мікробів.

2.Числівник, ужитий у сполученні з більш на… або менш на…, має форму 3. відмінка, яка залежить від семантики іменника: у назвах істот паралельно вживаються 3., Р. чи Н. відмінок, у назвах неістот лише 3. чи Н. відмінок: більше на сімох (сім) аспірантів, але більше на сім книжок.

Дробові числівники

Дробові числівники означають кількість, що є частиною від цілого числа: дві третіх, сім цілих і чотири десятих – і виражаються сполученням кількісних та порядкових числівників – сорок шість сотих гектара, три цілих одинадцять сотих відсоткаЧисельник відмінюється як кількісний, а знаменник як порядковий.

Зрідка іменник може мати форму Р. в. множини: дві п’ятих виробів, одна десята запасів золота.

У мішаному дробу іменником керує дробова частина, коли вона приєднується сполучником і: шість і одна друга відсотка. 

Коли дробову частину (вислів половина, чверть) приєднує прийменник із, з, керований іменник залежить від числівника, що виражає цілу частину мішаного дробу: один із половиною метр, три з половиною тижні, п’ять із половиною тижнів, два з половиною місяці, чотири з половиною роки, п’ять із чвертю століть, дев’ять із чвертю років.

Іменник раз у сполученні із числівником та іменником половина має форму рази (три з половиною рази), а зі словом півтора та дробовим числівником, має форму раза: півтора раза, три й п’ять десятих раза.

Після числівників половина, третина, чверть іменник уживається в Р. відмінку однини, а після числівника півтораста в Р. відмінку множини: половина вантажу, третина ящика, чверть року, але: півтораста тонн, половина задач, третина дерев, чверть показників.

Порядкові числівники

Порядковий числівник — еліптична конструкція, оскільки:

а) поєднується з іменниками, що позначають предмети, які не піддаються лічбі (збірними, речовинними) і стоять завжди в Р. відмінку множини: одна друга потрібної рідини, три десятих міського населення;

б) після дробових числівників іменник стоїть лише в Р. відмінку однини: двох десятих відсотка, двом десятим відсотка, двома десятими відсотка;

в) після числівників півтора, півтори іменник має форму Р. відмінка однини в Н., Р. та 3. відмінках, а в Д., Ор. та М. відмінках набуває форми цих відмінків, але множини:

Н. півтора місяця, півтори тонни

Р. півтора місяця, півтори тонни

Д. півтора місяцям, півтори тоннам

Зн. півтора місяця, півтори тонни

Ор. півтора місяцями, півтори тоннами

М. (на, у) півтора місяцях, … півтори тоннах.

Порядкові числівники змінюються за родами, числами й відмінками, відмінюються як прикметники твердої групи, крім числівника третій, який відмінюється як прикметник м’якої групи. 

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки остання частина (двадцять сьомим).

Порядкові числівники, як і прикметники, узгоджуються в роді, числі й відмінку з іменником, від якого вони залежать.

Збірні числівники

Після збірних числівників (крім обидва, обидві) іменник ставиться в родовому відмінку множини: двоє селян, троє сестер, п’ятеро коней, десятеро співробітників

Після збірних числівників обидва, обидві іменник стоїть у називному відмінку множини: обидва томи, обидві лаборантки.

 У непрямих відмінках іменник і числівник стоять в одному відмінку: (глави) обох держав, обом селянам, обох курчат, з обома дівчатами, в обох кімнатах.

У датах назви місяців вживаються в родовому відмінку однини: перше лютого, народився другого липня, датовано сімнадцятим грудня.

Здебільшого в ділових паперах не обходяться без цифрових даних. Вони вимагають спеціального оформлення. Так, однозначні числа, що не мають посилань на одиниці виміру, у ділових паперах записуються словами.

(Механікам відремонтувати не більше двадцяти автомобілів.)

 Коли ж число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами. (На будівництво терміново завезли 150 мішків цементу, 40 мішків  будівельної суміші.)

Складні чи складені числівники записуються цифрами. (На архітектурний факультет прийнято 96 студентів.)

Порядкові числівники вводяться в документи з відповідним відмінковим закінченням. (Виробничу практику проходитимуть студенти третіх курсів.)

Складні слова, де перша частина позначається цифрою, можуть бути написані так: 40-відсотковий і 40%; 300-кілометровий і 300-км.

Зверніть увагу!

У Зн.в числівники мають форму Н.в., якщо іменник – неістота (побачив сім столів) або Р.в., якщо іменник – істота (зустрів сімох однокласників)

Дробові числівники півтора, півтори, півтораста – синоніми до числівника одна ціла й одна друга, сто п’ятдесят. Іменники при цих числівниках уживаються в родовому відмінку однини: півтора будинка, півтори хати, півтораста воїнів.

Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом: двохсотий, шеститисячний, тримільйонний

Загальні правила вживання числівників у фаховому мовленні

Визначення часу.

Форми називання часу.

Називаючи час у писемному тексті, не можна вживати паралельні й розмовні форми, а також використовувати прийменник у (в). 

Наприклад:

Зустріч відбудеться о15.30/о15 год 30 хв. (а не в три години тридцять хвилин, три тридцять, півчетвертої, півчетвертого).

О19.30/о19 год. 30 хв. всі розійшлися (а не у сім тридцять, о сьомій тридцять, у пів восьмої, пів восьмого, пів на восьму вечора).

Збори завершилися о 13.00/о 13 год. (а не в годину дня, в час, в тринадцять дня, о першій).

Початок засідання о 16.15 / 16 год. 15 хв. (а не у чверть п’ятої, чверть на п’яту, чотири п’ятнадцять).

Називаючи точний час, треба мати на увазі, що при зазначеному часу до 30 хвилин вживається прийменник на, а після 30 хвилин — прийменник за. двадцять хвилин на першу (а не першої, першого); пів на сьому (а не пів сьомої, сьомого); за вісім хвилин п’ята (а не без восьми п’ята, без восьми п’ять).

Отже, форму «У скільки годин?» варто замінити на «О котрій годині?», а форму «Скільки годин?» – на «Котра година?».

Коли записувати числівники словами, а коли цифрами?

http://images.myshared.ru/741473/slide_30.jpg


Позначення часу

Потрібно знати, що години в українській мові – жіночого роду і для позначення часу слід використовувати порядкові числівники, які відповідають на питання «Котра?».

Тобто, коли на годиннику  «14.00», говоримо не «дві години», а «друга година дня», або «чотирнадцята година».

ЗАПАМ’ЯТАЙ: правильне запитання українською мовою звучить: « Котра година?», «О котрій годині?».  Не «яка», не «скільки», а саме «котра»!

Хвилини і секунди позначаються  кількісними числівниками, що відповідають  на питання «Скільки?» Тож говоримо «двадцять хвилин», «п’ять секунд».

–  Форму «У скільки годин?» потрібно замінити на О КОТРІЙ ГОДИНІ?, а форму «Скільки годин?» – на КОТРА ГОДИНА? Можна: чверть на сьому і чверть по шостій, за двадцять сьома і двадцять до сьомої.

–  Якщо тобі потрібно сказати точний час (без хвилин), то слід використовувати прийменники О чи ОБ: о третій годині, об одинадцятій годині.

Для позначення половини використовуємо прийменник НА: пів на десяту, опів на сьому.

Називаючи точний час із хвилинами, слід пам’ятати, що до 30 хвилин треба вживати прийменник НА або ПО, а після 30 хвилин – прийменник ЗА або ДО.

НЕПРАВИЛЬНО: пів сьомої (години), п’ятнадцять (хвилин) восьмої (години), без десяти (хвилин) три (години) .

 ПРАВИЛЬНО: п’ятнадцять (хвилин) на восьму (годину), п’ятнадцять (хвилин) по восьмій (годині), за десять (хвилин) третя (година), десять (хвилин) до третьої (години).

УВАГА! У певному контексті прийменник НА вказує на приблизність (Повернуся на 10 годину), а прийменник О (ОБ) указує на точний час (Повернуся о 10 годині або Повернуся об 11 годині).

–  Ніколи не запитуйте «Скільки на ваших?», коли просите когось глянути на свій годинник. Правильно буде  «Скажіть, будь ласка, котра година?».

–  А чи нормативним є запитання «Яка година?». Так, якщо слово «година» вживаємо в значенні «певний період», «певний момент». Отже, на запитання «Яка година?»  слід відповідати: година світла, сонячна, весела, ясна, сумна, тобто, ми підкреслюємо тільки якість, а не порядок при лічбі. 

12.40

   Дванадцята година сорок хвилин.

   За двадцять хвилин перша (тринадцята).

   Двадцять хвилин до першої (тринадцятої).

 12.15

Дванадцята година п’ятнадцять хвилин.

П’ятнадцять хвилин на першу.

П’ятнадцять хвилин по дванадцятій.

Чверть на першу

Чверть по дванадцятій

Морфологічний розбір числівника

1. Початкова форма (називний відмінок).
2. Розряд за значенням:
• кількісний (власне кількісний, неозначено-кількісний, збірний, дробовий);
• порядковий.
3. Розряд за будовою:
• простий;
• складний;
• складений.
4. Морфологічні ознаки: 
• рід (якщо є);
• число (якщо є);
• відмінок (якщо є).
5. Синтаксична роль.
Один у другого питає: нащо нас мати привела. (Т. Шевч.)
Один 
— числівник (скільки?),
кількісний, простий, чоловічий рід,
називний відмінок однини;
входить у склад підмета.

Версія для друку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *