Нове на сайті
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Дієприкметник. Уроки за темою під час дистанційного навчання. 7 клас

Дієприкметник. Уроки за темою під час дистанційного навчання. 7 клас

Українська мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.П.Глазова. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2016.

Урок №1

Тема:            Дієприкметник

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення. морфологічні ознаки. синтаксична роль.

 1. Новий матеріал. Пояснення учителя.

Презентація.

Прочитайте правила на с. 112-114

2. Мовні спостереження.

Впр. 221 (письм.)

 • Запишіть словосполучення, які містять дієприкметники (3 сл/сп)

3. Аналізування мовного матеріалу.

Впр. 223 (письм.)

 • Спишіть, підкресліть як означення дієприкметники, надпишіть їх рід, число, відмінок.

4. Моделювання.

Впр. 224 (письм.)

 • Випишіть із речень дієприкментники, поставте їх у початковій формі (Наз.в., одн., чол.р.)

5. Домашня робота.

 • Вивчити с. 112-114
 • Впр. 225 (письм.)

Урок №2

Година роботи навчить більше, 

ніж день пояснень.

 Жан-Жак Руссо

Тема: Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковим зворотом

 1. Пояснення нового матеріалу.

Презентація учителя.

2. Прочитати теоретичний матеріал у підручнику на с. 116.

3. Мовні спостереження.

Впр. 228 (усно)

 • Зверніть увагу! У другому стовпчику дієприкметник має при собі залежні слова та утворює дієприкметниковий зворот.
 • Як розставлені розділові знаки?

4. Аналітична вправа.

Впр. 230 (усно)

 • Чи можна вилучити дієприкметниковий зворот із речення?
 • Як це вплине на зміст?

Речення без дієприкметникового зворота буде існувати, але не стане таким образним.

5. Конструювання.

Впр. 231 (письм.)

 • Перебудуйте речення так, щоб дієприкметникові звороти відокремлювались комами (виділялись комами)
 • Дієприкметниковий зворот підкреслити як означення. Над словом, до якого він належить, поставте хрестик.

6. Творча робота.

Впр. 232 (письм.)

 • За допомогою довідки доповніть речення дієприкметниковими зворотами.
 • Дієприкметниковий зворот підкреслити як означення. Над словом, до якого він належить, поставте хрестик.

7. Домашнє завдання.

Вивчити с. 116;

 • впр. 233 (письм.) (на 10-12б.) Скласти речення за поданими схемами.
 • впр. 229 (письм.) (на 7-9б.) Переписати, підкреслити дієприкметникові звороти.
 • На 4б. лише переписати.

Урок №3

Добре тому, хто навчився вчитися. 

Менандр

Тема: Творення, відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників

 1. Пояснення нового матеріалу. Презентація вчителя.

Теоретичний матеріал підручника, с. 126-127, 129

2. Мовні спостереження.

Впр. 248 (усно)

 • Прочитайте речення, знайдіть активні та пасивні дієприкметники. Орієнтуйтесь на суфікси (див. презентацію)

3. Конструювання.

Впр. 255 (письм.) 

 • Утворити активні дієприкметники минулого часу (суфікс -л- позначте).

4. Моделювання.

Впр. 256 (письм.)

 • Перепишіть речення, утворюючи із поданих у дужках дієслів активні дієприкметники. Позначте суфікси.

На 4-6б. речення 1-2

На 7-9б. речення 1-4

На 10-12б. речення 1-6

5. Творча робота.

Впр. 258 (письм.)

 • Додайте до прислів’їв потрібні дієприкметники із довідки.

На 4-6б. речення 1-2

На 7-9б. речення 1-4

На 10-12б. речення 1-6

6. Домашнє завдання.

Вивчити с. 126-129; впр. 259 (письм.)

На 4-6б. речення 1-2

На 7-9б. речення 1-4

На 10-12б. речення 1-5

Урок №4

Велич людини в її здатності мислити.

 Блез Паскаль

Тема: Творення, відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників

 1. Повторення. Презентація вчителя.

2. Розминка.

Впр. 236 (письм.)

 • Від поданих дієслів за зразком утворити активні дієприкметники.

Додаткове завдання.

 • Складіть 2-3 речення з утвореними дієприкметниками. (10-12б.)

3. Правильне використання активних дієприкметників у мовленні.

Впр. 251 (усно)

 • Прочитайте, подумайте, яких форм із використанням дієприкметників треба уникати у мовленні.

4. Редагування речень, що містять недоцільно вжиті дієприкметники.

Впр. 252 (письм.)

 • Скориставшись довідковою таблицею, запишіть відредаговані речення.

5. Теоретичний матеріал. чергування приголосних при творенні пасивних дієприкметників.

Підручник, с. 130

6. Мовні спостереження.

Впр. 262 (письм.)

 • Проілюструйте чергування приголосних при творенні дієприкметників від дієслів за наведеним зразком. Чергування підкресліть.

7. Домашнє завдання.

 Вивчити с. 130; впр. 263 (письм.)

Урок №5

Кожен, хто перестає вчитися, старіє, – не важливо, в 20 або 80 років, – а будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Найважливіше в житті – це зберегти мозок молодим.
Генрі Форд

Тема: Відмінювання дієприкметників

 1. Узагальнення і повторення вивченого про дієприкметник.

Презентації вчителя.

Дієприкметник

Дієприкметниковий зворот

Активні та пасивні дієприкметники.

2. Відмінювання дієприкметників.

Дієприкметники відмінюються як прикметники твердої групи.

Підручник, с. 124.

Аналізування мовного матеріалу.

 • Провідміняти словосполучення (читати під правилом)

завершений проект, здійснена мрія, виконане завдання

На 4-6б. вибрати одне із словосполучень

На 7-9б. вибрати два словосполучення

На 10-12б. провідміняти усі три словосполучення.

3. Відпрацювання навички розподіляти дієприкметники за станом.

Розподільний самодиктант.

 • Запишіть дієприкметники у два стовпчики за станом (активний ст., пасивний ст.)

Впр. 249 (письм.), с. 126

 • Позначте суфікси дієприкметників.

4. Робота з деформованим текстом.

 • Записати речення, розставити розділові знаки. 
 • Підкреслити дієприкметникові звороти, вказати стан дієприкметників, рід, число, відмінок, час, вид.
 1. Якась струнка сердечна бренькнула зачеплена жалем.
 2. Одного туманного зимового ранку сповненого карканням ворон на сусідній березі з’явився яскравий бундючний снігур.
 3. Гола земля бита крилами вітру безнадійно сіріла під олив’яним небом.
 4. На купі згребеного напередодні листя висіявся уночі легенький іній.
 5. Вражений несподіваною звісткою Павло безсило притулився до паркана.
 6. Зарослий низеньким споришем двір був просторий і чистий.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 124; впр. 245 (письм.)

Відеозапис уроку

Урок №6

Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів.    

    М. Пирогов

Тема: Творення, відмінювання дієприкметників, дієприкметникові звороти. Тренувальні вправи.

 1. Узагальнююча презентація з теми “Дієприкметник”

2. Розминка.

 • Утворіть дієприкметники від дієслів (наприклад: пофарбувати – пофарбований)

(Активні) Достигати, зарости, намокнути, догоряти, текти, стихати, лежати, сидіти, спати, викидати, писати, падати.

(Пасивні) Писати, сказати, принести, крити, засвоїти, привезти, засипати, зав’язати, заглибити, посіяти, намалювати, продати.

3. Робота із фразеологізмами.

Впр. 260 (письм.)

 • Коротко запишіть тлумачення фразеологізмів (через тире)
 • На 10-12б. складіть 1-2 речення із поданими фразеологізмами (увести фразеологізм у речення)

4. Деформований текст.

Впр. 234 (письм.)

 • Розставити розділові знаки, підкреслити дієприкметникові звороти як означення (хвилястою лінією).

5. Домашнє завдання.

 • Повторити с. 112- 130; впр. 225 (письм.)

Урок №7

Жити – значить працювати. Праця є життя людини. 

Вольтер

Тема: Дієслівні форми на -но, -то

 1. Теоретичний матеріал.

Підручник, с.135

2. Мовні спостереження.

Впр. 270 (усно)

 • Прочитайте речення. Чи можна знайти підмети? Поміркуйте, на яку дію вказують виділені слова.

3. Аналізування мовного матеріалу.

Впр. 271 (письм.)

 • Перепишіть речення, підкресліть дієслова-присудки.

На 4-6б. речення 1-3

На 7-9б. речення 1-6

На 10-12б. речення 1-8

4. Творча вправа.

Впр. 273 (письм.)

 • Доберіть потрібні за змістом дієслова, скориставшись довідкою.
 • Підкресліть граматичні основи.

5. Домашня робота.

Вивчити с. 135-136; впр. 274 (письм.)

Урок №8

Тема:   Контрольний диктант

 1. Запишіть дату, тему.
 2. Прослухайте аудіозапис. Диктант читає учитель.

3. Інструкції щодо написання диктанту.

 1. Прослухайте весь текст.
 2. Прослухайте речення, яке ви будете писати по частинах.
 3. Якщо ви не встигаєте за аудіозаписом, натисніть на паузу.
 4. Перевірте речення після написання.
 5. Перевірте весь текст при повторному читанні в аудіозапису.

Урок №9

Найскладніше почати діяти, 

все інше залежить тільки від наполегливості. 

                              Амелія Ергарт    

Тема : Дієприкметник. Тренувальні вправи

 1. Повторення.

Презентація вчителя “Дієприкметниковий зворот”

2. Деформований текст.

Впр. 235 (письм.)

 • Спишіть, розставляючи розділові знаки.
 • Дієприкметникові звороти підкреслити (означення, хвиляста лінія)

3. Робота із фразеологізмами.

Впр. 261 (письм.) 

 • Запишіть народні порівняння із їх тлумаченням, скориставшись довідкою.
 • На 10-12б.  – скласти 3 речення із виписаними фразеологізмами-порівняннями.
 • На 7-9б. – скласти 1 речення із виписаними фразеологізмами-порівняннями.

4. Робота із авторськими неологізмами.

Впр. 264 (письм.)

 • Спишіть, підкресліть придумані автором нові слова.

5. Домашнє завдання.

Повторити с. 116-119; впр. 236 (письм.)

Урок №10

Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити.                       Сократ

Тема: Написання -Н- у дієприкметниках та -НН- у прикметниках дієприкметникового походження

 1. Новий матеріал.

Підручник, с. 142

Презентація вчителя

2. Творча робота.

Впр. 292 (письм.)

 • Уставте потрібні слова у речення. Визначте їх частину мови.
 • Підкресліть орфограму -Н-

3. Деформований текст.

Впр. 294 (письм.)

 • Спишіть, уставляючи пропущені букви.
 • Орфограму підкресліть.

4. Робота із фразеологізмами.

Впр. 295 (письм.)

 • Спишіть, у дужках розкрийте значення стійкого виразу.
 • На 10-12б. складіть 2-3 речення із поданими фразеологізмами.

5. Домашнє завдання.

 • Вивчити с. 142; впр. 296 (письм.)

Урок №11

У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити.

Конфуцій

Тема: Написання НЕ з дієприкметниками

 1. Новий матеріал.

Підручник, с.145

Презентація вчителя.

2. Аналізування мовного матеріалу.

Впр. 298 (письм.)

 • Спишіть речення. Обведіть залежне від дієприкметника слово у випадку його написання із НЕ окремо.

3. Деформований текст.

Впр. 300 (письм.)

 • Запишіть речення, розкриваючи дужки із НЕ.
 • Сформулюйте правило.

4. Робота із контекстом.

Впр. 302 (письм.)

 • Спишіть речення, підкресліть граматичні основи.
 • Сформулюйте правило правопису НЕ

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 145; впр. 306 (письм.)

Урок №12

Тема: Повторення і узагальнення вивченого з теми “Дієприкметник”

 1. Гра “Скачки”
 • Оберіть правильне визначення стану дієприкметників 
 • Розпочніть гру із кнопки “Грати одному”

Фото останнього слайду надішліть на пошту.

Визначте стан дієприкметників (письмово):

Вимощений, дрімаючий, оспіваний, зів’ялий, загорілий, заломлений, освітлений, випущений, вимочений, нагороджений, почервонілий, стихаючий, завмираючий, вражений, заморочений, уповільнений, затриманий, насуплений, змужнілий, пожовклий, розквітлий, малюючий, літаючий, заповнений, вивчений, палаючий, вирощуваний, вимірюваний, створюваний, удосконалений, оживаючий, захоплюючий, зблідлий, прикутий, молотий, замерзаючий, проспіваний, стріляючий, записаний, загострений, зварений, перемерзлий, спантеличений, постарілий, спечений, зблідлий, зм’яклий, знаючий, поруділий, лежачий, сидячий, поділений.

 1. Домашнє завдання

Напишіть побажання Діду Морозу (урок відбувся 30 грудня)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *