Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Наталя Непийвода ПРАКТИЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК: СЛОВА І ВИСЛОВИ   Понад 6000 слів

Наталя Непийвода ПРАКТИЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК: СЛОВА І ВИСЛОВИ   Понад 6000 слів

Наталя Непийвода

ПРАКТИЧНИЙ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ
СЛОВНИК: СЛОВА І ВИСЛОВИ 

Понад 6000 слів

Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови” охоплює ту частину професійної лексики, вживання якої в умовах паралельного функціонування споріднених мов викликає певні труднощі. Словник дає змогу розмежувати подібні своїм звучанням і значенням слова й вислови російської та української мов. Крім того, він містить найпоширеніші синоніми наведених слів і висловів, що допомагають ясно й точно висловити думку.

Словник розраховано на ділових людей, адміністративних працівників, науковців, аспірантів, викладачів, учителів, студентів, учнів тощо.

Рецензенти:
акад. НАН України В.М.Русанівський,

докт. філол. наук, проф. В.В. Різун, докт. філол. наук

***Увага! Можлива некоректна робота вбудованого слайдера на мобільній версії. У такому випадку просимо натиснути на назву документу під вікном слайдера, щоб перейти до документу на ресурсі Slideshare або натиснути на власника матеріалів TykhomirovaKaterina, щоб ознайомитися з усіма доступними посібниками та презентаціями.

ПОВНА ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ – ЗА ПОСИЛАННЯМ.
 

Уривок із посібника:

УКРАЇНСЬКА  АБЕТКА

ААаБ Бб В Вв Г Гг Ґ Ґґ Д ДдЕ ЕеЄ Єє
Ж Жж З Зз И ИиІ Іі Ї ЇїЙ Йй К Кк Л Лл
М МмН НнО ОоП ПпР РрС СсТ ТтУ Уу
Ф ФфХ ХхЦ ЦцЧ Чч Ш Ш шЩ ЩщЮ ЮюЯ Яя

А – а:
а именно – а саме;
а не то – коли ж ні, то;
а по сему – а тому; а через те;
а впрочем – а втім; а проте.
АБЗАЦ – абзац, відступ, новий рядок:
с абзаца – з нового рядка.
АБРИС – абрис, контур, обрис, обвід, окреслення, конфігурація, лінія.
АБСОЛЮТНЫЙ – абсолютний, цілковитий, повний, необмежений, безумовний, всеосяжний, всеохопний, тотальний, безвідносний:
абсолютное большинство – цілковита (абсолютна) більшість.
АБСОЛЮТНО – абсолютно, цілком, цілковито, зовсім, повністю, до кінця, дощенту: абсолютно все – абсолютно все, геть усе.
АБСТРАКТНЫЙ – абстрактний, неконкретний, далекий (відірваний) від життя, нереальний, уявний, теоретичний, непрактичний, умоглядний.
АБСУРД – абсурд, безглуздя, нісенітниця, нонсенс, парадокс.
АВТОР – автор, винахідник, проектувальник, укладач, упорядник:
автор нашёл, что – автор визнав (виявив), що; виявлено, що; виявилося, що;
причину этого автор видит в том, что – причину цього автор вбачає в тому, що.
АВТОРИТЕТ – авторитет, престиж, репутація, вага, значення, вплив, повага, довіра:
завоевать авторитет – завоювати авторитет;
ссылаться на авторитет – посилатися на авторитет.
АЗБУКА – абетка, азбука, алфавіт.
АЗБУЧНЫЙ – абетковий, абетний, азбучний, алфавітний; елементарний, початковий, загальновідомий:
в алфавитном порядке – за абеткою, в абетковому (абетному, алфавітному) порядку;
азбучная истина – азбучна істина.

АКЦ ————————
АКЦЕНТ – акцент, наголос, наголошення, наголошування, підкреслення:
делать акцент на чем – наголошувати на чому.
АКЦЕНТИРОВАТЬ – акцентувати, наголошувати, робити акцент (наголос), звертати увагу.
АНАЛИЗ – аналіз, розгляд, обдумування, обмірковування, обговорення, дослідження, вивчення:
из анализа чего можно заключить следующее – з аналізу чого можна зробити такий висновок;
при сравнительном анализе обнаруживается – за порівняльного аналізу виявляється.
АНАЛИЗИРОВАТЬ – аналізувати, розглядати, обмірковувати, обговорювати, досліджувати, вивчати, студіювати.
АНАЛОГИЧНО – аналогічно, подібно, відповідно:
аналогично тому, как – аналогічно до того, як (тому, як);
аналогично рассуждая – міркуючи аналогічно;
совершенно аналогично – цілком (зовсім) аналогічно.
АНАЛОГИЧНЫЙ – аналогічний, подібний, відповідний, тотожний:
аналогичным образом – аналогічно.
АНАЛОГИЯ – аналогія, схожість, подібність, паралель, відповідність, тотожність:
по аналогии – за аналогією.
АРГУМЕНТ – аргумент, доказ, підстава, підпертя, об(рунтування, резон:
приводить аргументы – подавати (наводити) аргументи.
АСПЕКТ – аспект, погляд, кут зору, точка зору, точка бачення, бік, сторона:
в аспекте – в аспекті; в напрямку; в межах; з погляду; з позиції.
БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ – бездоказовий.
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЙ – безпідставний, необ(рунтований, безпричинний, без підстав, голослівний.
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ – невідкладний, негайний, пильний, нагальний.
БЕЗОШИБОЧНЫЙ – безпомилковий, безпомильний, непохибний, нехибний, бездоганний.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *