Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Українська мова Дистанційне навчання 6 клас тестові завдання

Українська мова Дистанційне навчання 6 клас тестові завдання

 1. Повторення вивченого у 5 класі (тест для 6 класу)

Варіант 1

 1. У якому реченні вжито звертання? (Розділові знаки пропущено.)

А. Я люблю тебе зимонько!

Б. Зимонька одягла ялинки в теплі шуби.

В. Сніг-сніжок укриває землю ковдрою.

Г. Мороз розмалював вікна химерними візерунками.

 1. У якому реченні немає вставного слова? (Розділові знаки пропущено.)

А. Сьогодні мабуть буде завірюха.

Б. Без сумніву весна колись переможе зиму.

В. Навіть могутні дуби застигли в мовчанні.

Г. Погода на щастя видалася гарною.

 1. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки?

А. Скрізь лежить білий сніг: на озері, річці, ставку.

Б. Зимове сонце з’явилося на мить, і заховалося за хмарами.

В. Засніжені поля луги сплять глибоким сном.

Г. І ліс і поле одягли срібні шати

 1. У якому з речень є однорідні члени?

А. Прийшла зима – і все заснуло навкруги.

Б. Лісове озеро покрилося тонкою кригою.

В. Сніг падає на мерзлу землю, дерева й кущі.

Г. У холодному небі зими виблискували зорі.

 1. Яке з речень є непоширеним?

А. Сніжок припорошив землю.

Б. Біліє сніг.

В. Усюди засніжило.

Г. Падає лапатий сніг.

 1. Яке з визначень додатка є правильним?

А. Це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на запитання всіх відмінків, крім називного й кличного.

Б. Це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета й відповідає на запитання який?чий?котрий?

В. Це другорядний член речення, який називає різні ознаки дії – місце, час, причину, мету, спосіб, ступінь.

Г. Це другорядний член речення, який відповідає на запитання як? де?хто?який? котрий?

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення, що позначається на письмі:

а) тиж..невий, контрас.т.ний, шіс.т.надцять, совіс..ний;

б) захис..ний, балас.т.ний, жаліс..ний, совіс..ний;

в) проїз..ний, радіс..ний, щас..ливий, хворос…няк;

г) чес..ний, корис..ний, якіс..ний, облас..ний.

 1. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А    кіл..кість, пот…мянілий, Уман..щина

Б   нен..чин, боїш..ся, сяд..мо

В  дон…чин, с..огодні, прос..ба

Г   їдал..ня, батал..йон, матін..чин

 1. Апостроф ставиться ж усіх словах рядка

А   кар..єра, пів..ящика, медв..яний

Б   верб..я, міжгір..я, дзв..якнути

В  мавп..ячий, між..ярусний, круп..яний

Г  двох..ярусний, пів..яру, об..єкт

 1. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А  крос..ворд, іл..юзія, оперет..а

Б піц..ерія, Рус..о, груп..овий

В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний,

Г кол..екція, нет..о, кас..ета,

 1. Через дефіс слід писати усі слова у рядку:

А відео\телефон, екс\президент, ультра\модний

Б ледве\ледве, жовто\червоний, жовто\гарячий

В північно\західний, кисло\солодкий, темно\синій

Г міні\магазин, далеко\східний, південно\східний

 1. Частку НЕ слід писати окремо з усіма словами рядка:

А не\нависний, не\хочу, не\весело

Б не\дбалий, не\звичайний; не\весело, а сумно

В не\високий, а низький; не\думати, не\має зошита

Г не\має учня, не\стримний, не\забувай

Повторення та узагальнення вивченого

ІІ варіант

1.Словосполучення та речення вивчає такий розділ науки про мову
а)фонетика;
б)графіка;
в)синтаксис.

2.Словосполучення складається із
а)рівноправних слів;
б)головного і залежного слова;
в)підмета і присудка.

3.Речення є
а)засобом вираження думки;
б)засобом називання предметів, їхніх ознак, дій;
в)поєднанням звуків, з яким пов’язане певне значення.

4.Граматична основа речення складається
а)з підмета і означення;
б)з підмета і присудка;
в)з присудка та обставини.

5.Другорядні члени речення – це
а)підмет, присудок, обставина;
б)означення, додаток, обставина;
в)означення, обставина, присудок.

6.Однорідні члени речення – це
а)всі члени речення, крім головних;
б)члени речення, які відповідають на одне й те саме питання, відносяться до одного й того самого члена речення;
в)члени речення, що становлять граматичну основу.

7.Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення ставиться
а)кома;
б)тире;
в)двокрапка.

8.Звертання
а)називає того, хто звертається;
б)називає того, до кого звертаються;
в)виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.

9.Складне речення має
а)одну граматичну основу;
б)одну або дві граматичні основи;
в)має дві й більше граматичних основ.

10.Записати слова, вставляючи пропущені букви.
Пр_красний, добровол_ці, Микола_в, Ки_ва, осі_ій, шіс_надцять, пр_бігти, _казати, д_ректор, ж_рі, Грец_я, Оль_ин, бе_грамотний, пр_цікавий, пр_звище, товарис_кий, Доне_ина, пшени_ний, пр_азовський, п_р_казати, Оде_ина, пр_зирство, боро__ба, сузір_я, духм_яний, різ_б_яр, вугі__я, ті__ю.

2. Лексикологія. Фразеологія.

1-2  рівні (Кожне завдання оцінюється 0,5 бала)

 1. Які слова становлять основу лексики української мови?

А Неологізми.

Б Історизми.

В Запозичені.

Г Загальновживані.

 1. Який словник подає значення і походження запозичених слів?

А Фразеологічний словник.

Б Словник синонімів.

В Словник іншомовних слів.

Г Орфографічний словник.

 1. Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?

А Професійні.

Б Запозичені.

В Неологізми.

Г Діалектні.

 1. З’ясуйте, у якому рядку всі слова є історизмами.

А Життя, князь, піїт.

Б Комір, суддя ,бунчук.

В Гетьман, отаман, хорунжий.

Г Ткач, лицар, десниця.

 1. Вкажіть речення, у якому є діалектизми.

А Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місці краплі сліз (В.Сосюра).

Б Десь курився синій димок до ватри (М.Коцюбинський).

В Тіні від дерев покоротшали – полудень (Є.Айпін).

Г Я сяяв, і вони посміхались мені з розумним смутком (Л.Бєжин).

 1. Укажіть фразеологізм, який має значення вперта людина, впертюх:

А латка на латці;

Б біла ворона;

В хоч кіл на голові теши;

Г як рак свисне.

 1. Вкажіть рядок зі словами-термінами.

А Координація, синтаксис, бароко.

Б Істина, лінгвістика, синус.

В Кенгуру, біологія, катет.

Г Гіпербола, пісняр, легенда.

 1. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з запозиченими.

А Стельмах, швець, тесля.

Б Бузок, фіалка, настурція.

В Магістраль, футбол, акція.

Г Драма, роман, оповідання.

 1. Вкажіть речення, у якому вжито авторські неологізми.

А Поглянь, товаришу, поглянь, як грають ниви злотостеблі (М.Рильський).

Б Над озером пливла м’яка тендітна тиша (М.Хвильовий).

В На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя (В.Симоненко).

Г Шлях-дорога в небокрай веде (М.Руденко).

 1. Вкажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

А Надія, довіра, асиміляція.

Б  Дерево, струмок, полум’я.

В Вітер, птах, літописання.

Г Світло, мрія, легінь.

 1. У якому реченні використано професійну лексику.

А Ранок, мов білий лелека, махає мені крилами (М.Сингаївський).

Б Кобзарі – українські народні співці, творці, виконавці та носії найкращих у світі народних пісень та дум (І.Глинський).

В Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво (М.Стельмах).

Г На пожежі – стільки тих пожежників, скільки обережних обережників (І.Драч).

 1. Вкажіть рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лексики.

 А Протокол, звіт, діаметр.

 Б Процесор, кодекс, поліс.

В Договір, приватизація, молекула.

Г Інструкція, заява, розписка.

3  рівень (кожне завдання оцінюється в 1 бал)

1.Установіть відповідність між групами застарілих слів та їх значеннями.

1 Аршин, верства, гони, миля                  А Старовинна зброя

2 Війт, десяцький, жандарм, осавула      Б Старовинний одяг

3 Панцир, мушкет, спис, щит                   В Старовинний посуд

4 Жупан, запаска, кирея, свита                 Г Колишні чини

                                                                     Ґ  Старовинні одиниці  виміру

 1. Установіть відповідність між фразеологізмами та їхніми значеннями:

1 Вогнем і мечем                           А обманювати

2 до нових віників                         Б дуже стомлений

3 як викручена ганчірка               В приставати

4 замазувати очі                            Г нещадно

                                                        Ґ дуже довго.

 1. Запишіть наведені слова парами так, щоб спочатку йшло запозичене слово, а потім – його український відповідник.

Дослід, афіша, відтінок, правопис, оплески, нюанс, аплодисменти, експеримент, оголошення, орфографія.

4 рівень (3 бали)

Складіть три речення, ввівши в них  неологізми.

3. Словотвір. Орфографія

І варіант

Початковий рівень

 1. Розділ мовознавчої науки, який ви­вчає способи словотворення, називається

А) орфографією

Б) морфологією

В) морфемікою

Г) словотвором

 1. Утворення різних форм того самого слова – це

А) словотворення

Б) чергування

В) словозміна

Г) уподібнення

 1. Усі  слова утворено префіксальним способом у рядку

А) промовити, учитель, словник, весня­ний

Б) зайти, підписати, прив’язати, сказати

В) навушник, підсніжних, приміський, розгадати

Г) бездонний, блакить, київський, голосок

 1. Префіксально-суфіксальним  спосо­бом утворено всі слова в рядку

А) доброзичливий, щиросердний, багато­людний, п’ятиповерховий

Б) матуся, жовто-блакитний, безсонний, прадід

В) приморозок, надмірний, прикордон­ник, нарукавник

Г) зайти, кобзар, дідусь, чернігівський

 1. Шляхом переходу однієї частини мо­ви в іншу утворено слово, вжите в реченні

А) Вартовий сумлінно виконував свої обов’язки.

Б) Черговий учень повідомив про відсут­ніх однокласників.

В) Усі мріють про щасливе майбутнє життя.

Г) Учительська кімната була переповнена.

 1. Букву е на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка

А) чотир…струнний, мор…плавець, середнь..віччя, сільськ…господарський

Б) руд…волосий, бур…вій, місяц…хід, стал…вар

В) душ. .губ,  вуж.. подібний,гор..цвіт, синь…окий

Г) зор..пад, хвил..різ, місяц..хід, кул..мет

Середній рівень

 1. Пригадайте,  що  таке словоформи. Знайдіть серед запропонованих лише фор­ми слова, випишіть їх.

Глибоко, глибина, глибокий, углиб, поглибити, глибокими, глибокого.

 1. Наведіть приклади трьох слів, утворе­них префіксальним способом.

Достатній рівень

 1. Утворіть від прикметників іменники із суфіксом -ин(а). Слова запишіть парами.

кіровоградський –

кагарлицький —

уманський –

Запишіть слова правильно. Пів/фінал, поле/захисний, пів/Азії, радіо/ приймач, тридцяти/восьми/літній, мовно/літературний, кіно/зірка, шафа/купе, супер/маркет, сон/трава, пів/ящика, автостоянка.

Високий рівень

 1. Утворіть прикметники із суфіксом -ськ(ий).

Воронеж –

громада 

тунгус –

Ладога —

 1. Утворіть   іменники   із    суфіксом -ств(о).

Птахівник –

люди 

 1. Складіть два прості ускладнені ре­чення, використовуючи складноскорочені слова.

Словотвір. Орфографія

Варіант 2

Початковий рівень

 1. Розділ мовознавчої науки, який вивчає правила написання слів, називається

А) орфографією

Б)морфологією

В) морфемікою

Г) словотвором

 1. Нове слово утворюється від основи

А) словотвірної

Б) головної

В) морфемної

Г) твірної

 1. Усі слова утворено суфіксальним способом у рядку

А) водянистий, прибережний, перевибори, залізничник

Б) патріотизм, малюнок, жнивувати, казковий

В) зелень, кімнатний, темно-вишневий, український

Г) пуск, безпомилковий, антитіло, туристичний

 1. Префіксально-суфіксальним способом утворено всі слова в рядку

А) потоваришувати, неволя, телеапаратура, голосний

Б) дідусь, юнь, друкар, дітвора

В) настільний, по-українськи, підберезник, надвечірок

Г) сивобородий, міцний, учениця, ООН

 1. Шляхом переходу однієї частини мо­ви в іншу утворилося слово, вжите в ре­ченні

А) Вартовий солдат пильно охороняє кор­дон.

Б) Перед уроком математики черговий приніс кольорову крейду.

В) Старий дідусь тихенько зітхав на лаві.

Г) Мама тихенько співала колискову пісеньку.

 1. Букву и  на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка

А) ант..воєнний, тр..зуб, дев’ят..сил, перекот..поле

Б) зор.лад, хвил..різ, місяц..хід, кул..мет

В) арх…важливий, жнтт.лис, бур..вій, жовт..цвіт

Г) кра..знавство, сем..сотий, шест..знач­ний, піш..хід

Середній рівень

 1. Пригадайте,  що таке словоформи. Знайдіть серед запропонованих лише фор­ми слова, випишіть їх.

Садочок, посаджений, садочка, садом, поса­дити, садочками, насаджено.

 1. Наведіть приклади трьох слів, утво­рених суфіксальним способом.

Достатній рівень

 1. Утворіть від прикметників іменники із суфіксом -ин(а). Слова запишіть парами.

вінницький –

гуцульський –

німецький –

 1. Запишіть правильно слова.

Фізико/математичний, двадцяти/п ‘яти/поверховий, пів/огірка, евшан/зілля, міні/дик­тант, кіно/проба, пів/Європи, авто/мото/товари, літак/розвідник, срібно/ крилі, шеф/кухар, фото/модель.

Високий рівень

 1. Утворіть прикметники із суфіксом -ськ(ий).

Чехія –

підлабузник —

студент –

Норвегія –

 1. Утворіть    іменники    із    суфіксом -ств (о)

брат –

жебрак –

 1. Складіть два прості ускладнені речення,    використовуючи   складноскорочені слова.

 

4. Словотвір. Орфографія

І варіант
І рівень 3 бали
1. Що вивчає словотвір?

 1. Виписати слова утворені суфіксальним способом творення.
  Приліт, заїзд, лісок, вечірній, затишок, листячко, переклад, козацький, залізничний, Львівщина, мовний, безмежний, голосок, снігопад.
 2. Перепишіть, знімаючи риски.
  Само/хіть, життє/радісний, густо/листий, напів/розорений, теле/програма, пів/дня, пів/яблука, лавино/подібний, пів/Борислава, десяти/річний, темно/сірий, боли/голов, нечуй/вітер, розрив/трава, Вовчик/Братик

ІІ рівень 3 бали
1. Утворити словозміну слів військовий, синій.

 1. Утворити слова способом переходу з однієї частини мови в іншу. Ввести їх у речення.
  Колискова, зимою.
 2. Утворити прикметники за допомогою суфікса –ськ-.
  Товариш, студент, пророк, парубок.

ІІІ рівень 3 бали
1. Від слів природа, два, великий, відповідальність, вода, господарство, дорогий, дослід, земля, народ, краса утворити нові слова різними способами.
2. Увести новоутворені слова в діалог на тему «Найголовніший обов’язок людини – берегти природу»
ІV рівень 3 бали
Скласти 5-6 речень, об’єднаних темою «Краса рідного серцю куточка», використовуючи слова, що пишуться разом або через дефіс

Словотвір. Орфографія
ІІ варіант


І рівень 3 бали

1. Які способи творення слів ви знаєте?

 1. Виписати слова утворені префіксально-суфіксальним способом творення.
  Аморальний, зелень, сніжок, об’їзд, закарпатський, запис, гуцульський, безвиїзний, власноруч, припічок, підводник, суховій, радіопередача, напарник.
 2. Перепишіть, знімаючи риски.
  Напів/темний, мово/знавство, психо/логія, дівчина/голубка, сімнадцяти/річний, пів/мільйона, сонце/захисний, ясно/видець, Кабан/Іклан, сіро/синій, шафа/купе, сон/трава, пів/Азії, пів/острів, анти/воєнний, пів/ялини.

ІІ рівень 3 бали
1. Утворити словозміну слів краса, зелений.

 1. Утворити слова способом переходу з однієї частини мови в іншу. Ввести їх у речення.
  Учений, літом.
 2. Утворити прикметники за допомогою суфікса –ськ-.
  Солдат, ткач, чех, козак.

ІІІ рівень 3 бали
1. Від слів осінь, листя, падати, господар, дбати, чари, золото, дощ, поле, краса утворити нові слова різними способами.

 1. Увести новоутворені слова в твір-мініатюру на тему «Осінь – чарівна господарка»

IV рівень 3 бали
Скласти 5-6 речень, об’єднаних темою «Чому я люблю свою Батьківщину», використовуючи складні слова, які пишуться разом або через дефіс. Підкреслити складні слова.

5. Словотвір. Орфографія

Варіант І

 1. Словотвір — це:

А) розділ, який вивчає способи творення слів;

Б) розділ, який вивчає значущі частини слова;

В) розділ, який вивчає словотвірне гніздо.

 1. Способи словотворення поділяють:

А) на морфологічні й неморфологічні;

Б) суфіксальний, префіксально-суфіксальний;

В) перехід з однієї частини мови в іншу.

 1. Неморфологічним способом утворено слова:

А) ДАІ, черговий (ім.), завмаг;

Б) лісостеп, прадід, причілок;

В) ВНЗ, військкомат, квітонька.

 1. Від іменників товариш, Волга, грек, ткач, брат утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ-.
 2. Записати складні іменники, розкриваючи дужки.

Штаб(квартира), південно (західний), міні(футбол), буре(лом), масово(політичний), пів(Австралії), напів(голодний), радіо(комітет), східно (український), мото(спорт), купівля(продаж).

 1. Зробити словотвірний аналіз слів овочесховище, бездумний, кобзарський, працювати.
 2. Скласти 5–6 речень, об’єднаних темою «Чому я люблю свою Батьківщину?», використовуючи складні слова, які пишуть разом або через дефіс.

Словотвір. Орфографія

Варіант ІІ

 1. Морфологічним способом утворено слова:

А) ЦУМ, завгосп, місяць;

Б) садівник, приземлитися, хмарочос;

В) присадибний, школа, правнук.

 1. Словотвірний словник — це:

А) словник, який містить інформацію про способи творення слів;

Б) словник, у якому подаються розібрані за будовою слова;

В) словник, у якому подаються словотворчі ланцюжки.

 1. Знайти правильно записані зміни приголосних при творенні відносних прикметників:

А) г, ж, з + -ськ-, -ств(о) ® -зьк-; -зтв(о);

Б) к, ц, ч + -ськ-, -ств(о) ® -кць-; -кцтв(о);

В) х, с, ш + -ськ-, -ств(о) ® -шськ-, шств(о).

 1. Від прикметників кріпацький, гайдамацький, донецький, солдатський, смоленський, прилуцький утворити іменники з суфіксом -ин(а).
 2. Записати складні іменники, розкриваючи дужки.

Південно(білоруський), північно(східний), високо(освічений), пів(Нілу), напів(сон), рідко(вживаний), обер(лейтенант), екс(президент), псевдо(науковий), жар(птиця), броне(машина), плаче(ридає).

 1. Зробити словотвірний аналіз слів піснетворець, по-українськи, нікого, перемалювати, дев’ятсот, надплановий.
 2. Скласти 5–6 речень, об’єднаних темою «Краса рідного серцю куточка», використовуючи складні слова, що пишуть разом або через дефіс.

7. Іменник як частина мови

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники-власні назви слід писати з великої літери і в лапках:
  а) сестра Оленка, пес Йогурт, кінотеатр Веселка;
  б) вірш Заповіт, книга Кобзар, журнал Соняшник;
  в) цукерки Червоний мак, вулиця Каштанова, казка Котигорошко;
  г) місто Чернівці, байка Вовк і Кіт, пісня Цвіте терен.
 2. Позначте рядок, у якому подано усі іменники спільного роду:
  а) білоручка, дармоїд, гуляка, нездара;
  б) сіромаха, непосида, вереда, плакса;
  в) староста, листоноша, нероба, неук.
  г) базіка, маля, бідолаха, нечупара.
 3. Позначте рядок, у якому подано всі незмінювані іменники:
  а) листоноша, сирота, староста, нечупара.
  б) Баку, Токіо, Київ, Кіото;
  в) метро, поле, вікно, кашне;
  г) табу, інкогніто, портмоне, ревю.
 4. Позначте рядок, у якому всі іменники збірні:
  а) жіноцтво, латаття, гілки, волосся;
  б) коріння, листя, молодь, діти;
  в) вороння, гарбузиння, дітвора, буйнотрав’я;
  г) парубота, мушва, комарі, птаство.
 5. Позначте рядок, у якому всі іменники мають форму лише множини:
  а) солі, води, сталі, грязі;
  б) Карпати, ножиці, окуляри, кліщі;
  в) іменини, канікули, макарони, вермішель;
  г) ясла, заробітки, ночви, хащі.
 6. Позначте рядок з іменниками, які не вживаються у множині:
  а) степ, міст, полин, пил;
  б) староста, шульга, заїка, зануда;
  в) радість, честь, молоко, мідь;
  г) щирість, мати, серце, добро.
 7. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до І відміни:
  а) матуся, матір, сестра, сусідка;
  б) Галина, Марія, Либідь, Лідія;
  в) душа, доня, дитя, дорога;
  г) квітка, пташка, земля, пороша.
 8. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини мають закінчення -ею, (-єю):
  а) межа, надія, перемога, робітниця;
  б) тиша, площа, непосида, суддя;
  в) вельможа, лівша, дружина, левиця;
  г) п’ятниця, сестриця, сім’я, теща.
 9. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі кличного відмінка мають закінчення -е:
  а) Петро, воля, Ілля, Катря;
  б) брат, Дніпро, батько, вулиця;
  в) площа, осінь, рід, кінь;
  г) Київ, вчитель, місяць, ведмідь.
 10. Іменники середнього роду типу життя, обличчя, колосся належать до:
  а) І відміни;
  б) ІІ відміни;
  в) ІІІ відміни;
  г) ІV відміни;
 11. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а(-я):
  а) ясень, студент, млин, танець;
  б) пароплав, майданчик, цукор, чай;
  в) Київ, іменник, вовк, долар;
  г) Луцьк, Кривий Ріг, Конотоп, Зелений Клин.
 12. Позначте рядок, у якому іменник зоря не є членом речення:
  а) Нічка розсипала зорі злотистії.(С.Черкасенко);
  б) Зоре моя вечірняя, зійди над горою. (Т.Шевченко);
  в) Вечірня плакала зоря. (В.Сосюра);
  г) Сиплють ночі у тумани зорі сургучеві.(В.Симоненко).

Морфологія.  Орфографія. Іменник

1. Скільки є самостійних частин мови?

а) Десять;

б) шість;

в) чотири;

г) три.

2. У якому рядку всі слова іменники?

а) Синь, тисяча, удень;

б) зорепад, четверо, зранку;

в) мужність, двоє, узимку;

г) сутінки, сотня, чверть.

3. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери?

а) (М, м)ати (Б, б)ожа, (З, з)олоті (В, в)орота, (Г, г)азета «(Г, г)олос (У, у)країни»;

б) (С, с)ейм, (Г, г)олосівський (П, п)арк, (Д, д)ень (У, у)чителя;

в) (Р, р)різдво, (К, к)онституція  (У, у)країни, (Г, г)оверла;

г) (В, в)еликдень, (З, з)евс, (Н, н)овий (Р, р)ік.

4. У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду?

а) Листоноша, учитель, директор;

б) староста, задавака, сирота;

в) професор, колега, суддя;

г) незнайко, плакса, степ.

5. У якому рядку всі слова є іменниками чоловічого роду?

а) Какаду, меню, Борнео;

б) Сан-Франциско, месьє, ательє;

в) Карпі, піаніно, Токіо;

г) шимпанзе, поні, маестро.

6. У якому рядку всі іменники мають форму тільки однини?

а) Піднесення, мрія, думка;

б) ворота, молодь, стіл;

в) радість, Дніпро, листя;

г) колосся, артист, листок.

7. Який відмінок іменників завжди вживається тільки з прийменником?

а) Родовий;

б) давальний;

в) орудний;

г) місцевий.

8. Іменники яких відмін поділяються на тверду, м’яку мішану?

а) Першої та другої;

б) першої та четвертої;

в) другої та третьої;

г) третьої та четвертої.

9. У якому рядку в всіх іменниках відбувається чергування приголосних звуків при словозміні?

а) Волога, аптека, долоня;

б) рука, стріха, душа;

в) дорога, завірюха, долівка;

г) нога, тривога, межа.

10. У якому рядку всі іменники належать до мішаної групи?

а) Вишня, вода, дача;

б) груша, круча, сажа;

в) пісня, каша, алича;

г) земля, Марія, площа.

11. У якому рядку всі іменники в кличному відмінку мають закінчення –ю?

а) Матуся, Катя, бабуся;

б) гора, буря, сосна;

в) книга мова, Софія;

дитина, неня, сестра.

12. У якому рядку іменники в родовому відмінку множини мають паралельні форми?

а) Дороги, машини;

б) миски, дочки;

в) губи, легені;

г) марки, судді.

13. У якому рядку всі іменники належать до другої відміни?

а) кучугура, заметіль, холод;

б) путь, тюль, візерунок;

в) сніг, вихор, дворище;

г) віхола, ялинка, сонце.

14. У якому рядку неправильно записано слово у формі орудного відмінка однини?

а) Школярем;

б) богатирем;

в) каменяром;

г) професором.

15. У якому рядку в усіх іменниках у формі родового відмінка однини потрібно писати закінчення –у(-ю)?

а) Інститут, журнал, Дніпро;

б) майдан, жаль, щавель;

в) ліс, хор, гопак;

г) мир, прогрес, рояль.

16. У якому рядку наведено іменники, у котрих  неправильно утворено форму кличного відмінка?

а) Друже, брате, товаришу;

б) краю, пташе, козаче;

в) голуб, Сергіє, брату;

г) земляче, Андрію, батьку.

17. У яких іменниках у формі орудного відмінка однини відбувається подовження кінцевого приголосного основи?

а) Заполоч, блакить, височінь;

б) нехворощ, фальш, суміш;

в) повість, любов, річ;

г) мати, гордість, північ.

18. У якому рядку всі слова належать до четвертої відміни?

а) Кошеня, порося, котик;

б) білченя, слоненя, козенятко;

в) вовченя, левеня, теля;

г) пташеня, дитя, зайченятко.

19. У якому наведено іменник, який змінює свою форму при відмінюванні?

а) Кіно;

б) метро;

в) панно;

г) пальто.

20. У якому рядку в усіх словах правильно утворено форми імені по батькові?

а) Ігоревич, Юріївна, Олегівна;

б) Зіновіївна, Лукич, Іллівна;

в) Григорівна, Микитович., Андрійовна;

г) Сергіївна, Миколаївна, Васильовна.

21. У якому рядку неправильно утворено форми родового відмінка імен по батькові?

а) Івана Петровича, Людмили Василівни;

б) Марії Іванівни, Михайла Григоровича;

в) Ольги Ігорівної, Юлії Миколаївної;

г) Зої Юліанівни, Олени Валеріївни.

22. Установіть відповідність між іменниками, які вживаються тільки в множині, та назвами, що означають ці іменники.

1) Карпати, Семигори, Афіни                                а) речовини

2) вершки, парфуми, дріжджі                                б) відрізки часу, свят, обрядів

3) канікули, іменини, вечорниці                            в) назви сукупностей предметів

4) гордощі, веселощі, прикрощі                             г)назви почуттів, станів

д) географічні назви.

23. Установіть відповідність між іменниками та відмінам, до яких вони належать.

1) Перша                                                                    а) Суддя, тінь, насип

2) друга                                                                      б) щастя, сузір’я, день

3) третя                                                                       в) Ім’я, плем’я, галченя

4) четверта                                                                 г) листоноша, круча, земля

д) радість, розкіш, любов.

24. Установіть відповідність між виділеним іменником та його синтаксичною роллю.

1) Булава й прапор – обереги історичної пам’яті.      а) підмет

2) Козацькі чайки з’явилися на морі.                          б) додаток.

3) Не цураймося ж національних святинь.                 в) обставинна.

4) На Хортиці зібралися кошові отамани.                  г) означення.

д) присудок.

8. Іменник (І частина: рід, число, відмінок)

 1. Морфологія – це розділ мовознавства про…

а) частини мови;
б) частини тексту;

в) частини слова

 1.   Визначте, у якому рядку всі іменники належать до назв неістот.

а) вишня, нагорода, сім’я, син, робота;

б) шахта, береза, бджола, лелека, долоня;

в) мрія, казка, думка, сторона, пісня

 1.  Визначте, у якому рядку всі іменники мають форму однини і множини.

а) мороз, вітер, берег, лебідь, мелодія;
б) сніг, знання, сіль, учнівство, учень;

в) лелека, степ, квітка, стежка, Дніпро

 1. Правильне твердження:

а) Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині.

б) Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини.

в) Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині.

г) Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині.

д ) Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини.

 1.  Рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними:

а) емаль, далеч, жовч;

б) мазь, вісь, суміш;

в) акварель, тінь, мудрість;

г) мить, суть, скатерть.

 1. Визначте, у якому рядку всі іменники се­реднього роду

а) Життя, вереда, поле, дівча, стаття;

б) рілля, президія, сирота, читання, видавництво;

в) коріння, змагання, відкриття, Дніпро, збіжжя;

г) листя, плече, прізвище, дитя, теля;

д) багаття, обличчя, віче, вогонь, листя.

 1. Які з поданих у тексті іменників є збірними?

а) Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі.

б) Черкнула блискавка по землі, аж полягали вони всі.

в) Над світом білим, світом білим хтось всі спіралі перегрів.

г) А хмари бігли, хмари бігли і спотикалися об грім (Ліна Костенко).

 1. У якому рядкув усіх іменників рід не визначається?

а) Ліси, річки, батьки, озера, затоки.

б) Мрії, думки, шаблі, дороги, палиці.

в) Літаки, пустелі, сади, погляди, запитання.

г) Ворота, гроші, вершки, окуляри, канікули.

 1. Скільки іменників у поданому тексті?

Вклонились греки звичаям тутешнім.

Спитали, що це за ріка.

І сивий жрець вклонився низько теж їм,

хоча дивився дуже звисока.

а) три

б) чотири

в) п’ять

г) шість

 1. Рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними:

а) емаль, далеч, жовч;               в) мазь, вісь, суміш;

б) акварель, тінь, мудрість;      г) мить, суть, скатерть.

 1. Незмінними є такі іменники:
  а) Київ, Харків, Одеса, Рівне;       в) маестро, метро, кашне, таксі;
  б) листоноша, суддя, стаття;          г) журі, пальто, поні, село.

Дайте відповідь на питання:

 1.  До якого роду належать незмінні іншомовні іменники – назви тварин? Наведіть 2 приклади.
 2.  Поясніть, які іменники називаються збірними. Наведіть приклади.
 3. Записати іменники за відмінами. Іменники, які не належать до жодної відміни, не виписуйте. ЗнайдітьКЛЮЧ .

Спостерігач, обнова, осінь, лоша, лелека, освітлення, вугілля, шосе, оздоба, вдача, каченя, з`єднання, столяр, сирість, чаєня, сім`я, льон, алея, блакить, зайча, ослятко, каліка, дядько, мати.
Ключ.Укожному слові І, ІІ і ІІІ відміни підкресліть другу від початку букву. Запишіть прислів`я.

9. Прикметник

Варіант 1

 1. Знайти правильне твердження:

а) прикметники змінюються за родами і числами;
б) прикметники змінюються за родами, відмінками і числами;
в) прикметники змінюються за відмінками і числами;
г) прикметники змінюються за групами, відмінками і родами.

 1. Не можуть утворювати ступені порівняння:

а) якісні прикметники;
б) відносні;
в) присвійні;
г) відносні і присвійні.

 1. Знайти рядок прикметників, у відмінкових формах яких допущені помилки.

а) На ріднім, на давньому, на яснолицьому;
б) життьовий, тіньовий, замшевий;
в) помаранчевий, ясеновий, дощовий;
г) кварцевий, гайєвий, почуттєвий.

 1. Утворити вищий і найвищий ступені порівняння від прикметників смачний, великий.
 2. Утворити від слів дорога, мова прикметники всіма можливими способами. Розібрати новоутворені слова за будовою.
 3. Увести в речення слово молоді так, щоб в одному воно було іменником, а в другому — прикметником.
 4. Зробити морфологічний розбір виділеного прикметника у реченні Широченний простір дніпровської повені розкривається перед очима

 (В. Собко).

Прикметник

Варіант 2

 1. Знайти правильне твердження:

а) відносними називаються прикметники, які виражають ознаку, що виявляється в більшій чи меншій мірі;
б) відносними називаються прикметники, що виражають належність предмета людині;
в) відносними називаються прикметники, що виражають ознаку через відношення до інших предметів, яка не виявляється в більшій чи меншій мірі;
г) відносними називаються прикметники, що виражають ознаку безпосередньо.

 1. До м’якої групи належать прикметники, які:

а) закінчуються на м’який знак;
б) закінчуються на пом’якшений приголосний;
в) у кінці основи мають м’який приголосний;
г) у кінці основи мають твердий приголосний.

 1. Знайти рядки прикметників, у відмінкових формах яких допущені помилки.

а) Палацевий, яблуновий, вишневий;
б) на давнім, плюшевий, бойовий;
в) аличовий, взірцьовий, радієвий;
г) лицьовий, миттєвий, маршовий.

 1. Утворити вищий і найвищий ступені порівняння від прикметників гарний, низький.
 2. Утворити від слів пісня, сніг прикметники всіма можливими способами. Розібрати новоутворені слова за будовою.
 3. Увести в речення слово худорлявий так, щоб в одному реченні воно було іменником, а в другому — прикметником.
 4. Зробити морфологічний розбір прикметника в реченні

І ліс, і моріжок мені здавались чарівними.

Оцінювання тестових завдань: 1—3 — по 1 балу, 4 — 2 бали, 5 — 3 бали, 6 — 2 бали, 7 — 2 бали.

10. Прикметник І варіант

1.У котрому рядку всі прикметники мають повну нестягнену форму?

А) Безмежний, безмежнеє, батьківський, материна, Олесина.

Б)  Прикордонний, солов’їне, дивовижен, історична, незабутнє.

В) Тонкая, зеленеє, буйнії, гордая, краснеє.

 1.  У котрому рядку прикметники мають коротку форму?

А) Тамарин, качиний, яблуневе, славен, кожен.

Б)  Свіже, щонайменш, орлій, історичний, Федорів.

В) Тещин, Михайлів, варт, Софіїн, жив.

 1. У котрому рядку всі прикметники належать до твердої групи?

А) Синенькі, тоненькі, материнські, солом’яні,  солов’їний.

Б) Рання, вишнева, ведмежий, ближній, Аркадіїв.

В) Зелень, благословенне, кароокий, далекосхідний, українські.

 1.  У котрому рядку усі прикметники належать до м’якої групи?

А) Незабутній, осінній, древній, довгошиїй, дочірній.

Б) Білолиця, круглолиця, довгошия, достатня, рання.

В) Історичний, батьківський, орлій, бадьорий, степовий.

 1.   У котрому реченні   прикметник належить до твердої групи?

А) Безкрайні і дикі степи України (Щоголів).

Б) А за Дніпром очі тонуть в безкраїй далечі (Нечуй-Левицький).

В) Ревучі хвилі Дніпра широкого (3 журналу).

 1.    У котрому рядку є правильна складена форма вищого ступеня порівняння прикметника?

А)  Глибший, більш мудріший, найповніший, дужчий.

Б)  Більш вразливий, менш досконалий, більш приємний, більш перспективний.

В) Найбільш темний, самий примхливий, менш добрий, радісніший.

 1.    У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня порівняння прикметників.

А) Молодший, вороніший, найпереконливіший, дужчий, менш сильний.

Б) Якнайвищий, вродливіший, більш ширший, найгуманніший, найбільш впливовіший.

В) Менш ефективний, вищий, вужчий, найтяжчий, найбільш складний.

 1.  У котрому рядку подано правильні форми вищого і найвищого ступеня.

А) Найнижчий, найбільш розумний, вагоміший, більш широкий, найвужчий.

Б) Дорожчий, слабший, поважний, якнайкращий, більш досконалий.

В)  Гучніший, довший, здоровенніший, самий добрий, вродливіший.

 1.  Визначте відмінок підкресленого прикметника.

Летять, ніби чайки, і дні, і ночі в синю даль, в синю даль. (Рева).

А) називний

Б) родовий

В) знахідний

Г) давальний

 1.  Визначте відмінок підкресленого прикметника.

Я виходив на дорогу з квітами і чекав до ранньої зорі (Олійник).

А) називний

Б) родовий

В) знахідний

Г) орудний

 1.  Визначте групу (розряд)  підкресленого прикметника.

Перлами ясними попід тополями грає краплиста роса (Старицький).

А) якісний

Б) відносний

В) присвійний

Г) не належить до жодного розряду

 1.  Визначте синтаксичну роль виділеного прикметника.

Це — мій народ. Спогорда не дивись, що руки в нього з праці  вузлуваті. Душа ж його пречиста, наче свято…

А) підмет

Б) присудок

В) означення

Г) обставина


Прикметник ІІ варіант

 1. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А) Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Б) В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В) Святославович, Матвійович, Ігоревна

Г) Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

Д) Арсенівна, Яківович, Романівна

 1. Присвійними є всі прикметники рядка

А) лікарів рецепт, лебедина пісня, Оленчина косинка

Б) Франкові заклики, ненин голос, слюсарів інструмент

В) товаришева книга, Кобзарів заповіт, ахіллесова п’ята

Г) професорова лекція, солдатська каска, Іванків олівець

Д) Лукашева сопілка, братова допомога, батьківські збори

 1. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

А) високий, білий, приємний, сміливий

Б) чорний, м’який, сліпий, широкий

В) товстий, надзвичайний, глибокий, синій

Г) красивий, маленький, цікавий, важливий

 1. Неправильну форму ступеня порівняння прикметника вжито в реченні

А) Секвоя – саме найбільше дерево на Землі.

Б) У цьому місці річка вужча.

В) Я поборю найважчі перешкоди.

Г) Заздрість – якнайогидніша з усіх емоцій

Д) Найбільш дотепною була команда з Одеси

 1. Знайти НЕправильне твердження:

А) Присвійні прикметники мають суфікси –ин-, -їн-, -ов-, -ів-(їв)

Б) якісних прикметників із суфіксом –ськ- не існує;

В) від якісних прикметників глухий, німий, живий можна утворити ступені порівняння;

Г) прикметники змінюються за числами, відмінками і родами.

 1. Можуть утворювати ступені порівняння:

А) якісні прикметники;

Б) відносні;

В) прикметники, у яких уже є суфікс чи префікс, що вказує на міру ознаки;

Г) відносні і присвійні.

 1.  Знайти рядок прикметників, у якому усі слова мають повну стягнену форму:

А) Добрії, веселая, радеє

Б) Зелен, рад, повен

В) Хороший, привітний, радісний

Г) Добрий, злий, потрібен

 1. Установіть відповідність між прикметниками й ступенями порівняння
 2. Вищий, проста форма.
 3. Вищий, складена форма.
 4. Найвищий, проста форма.
 5. Найвищий, складена форма.

А) Щонайбільший, найдосконаліший.

Б) Менш тривалий, більш доступний.

В) Кращий, добріший.

Г) Препоганий, величезний.

Д) Дорожчий над усе, найбільш сильний.

11. Займенник, відмінювання та правопис займенників.

 1. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
  а) вказівними;
  б) означальними;
  в) особовими;
  г) питальними.
  Будь-який займенник увести в речення, підкреслити його як член речення (напр.: Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна ( Д. Чередниченко).
 2. Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник
  а) хтось;
  б) себе;
  в) стільки;
  г) хтозна-який.
  Будь-який займенник увести в речення, визначити його відмінок, рід та число (якщо є) (напр.: Моя (Н. в., ж., одн.) мати Україна – наче мати сива. ( Д. Павличко).
 3. Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони
  а) вживаються для утворення питальних речень;
  б) вживаються для зв’язку частин складного речення;
  в) вказують на відношення до діючої особи;
  г) вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.
  Скласти (пригадати) й записати речення із відносним займенником (напр.: Коржі – найдавніший вид хліба, що виготовляють з прісного тіста (З довідн.).
 4. Заперечні та неозначені займенники утворилися від
  а) особових займенників;
  б) вказівних займенників;
  в) питальних займенників;
  г) означальних займенників.
  Скласти (пригадати) й записати речення із заперечним або неозначеним займенником ( напр.: А той, хто чинить казна-що, уміє взяти все нізащо й не вболівати ні за що ( П. Біба).
 5. Через дефіс пишуться такі займенники:
  а) хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь;
  б) аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь.
  в) казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/стільки;
  г) аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/кого, аби/з/ким.
  Будь-який займенник, що пишеться через дефіс, у формі непрямого відмінка ввести в речення ( напр.: Мама в будь-яку погоду п’є з криниці чисту воду ( І. Січовик ).
 6. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:
  а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;
  б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;
  в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого;
  г) ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким.
  Утворити якнайбільше неозначених та заперечних займенників від питальних хто, який, котрий, чий.

 

12. Числівник

Варіант І

 У завданнях 1 – 14 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

1.Укажіть, у якому рядку всі числівники кількісні:

А) п’ять, шістдесят другий, чотири, вісім

Б) троє, кільканадцять, сімсот десять, вісімдесят

В) четвертий, двійко, багато, кількасот

Г) десятеро, чотири, шостий, двохсотий

2.Укажіть, у якому рядку всі числівники складені:

А) три четвертих, вісімсот, десять, сорок сім

Б) четверо, три сьомих, одинадцятеро, шестеро

В) сто сорок один, чотириста три, двадцять п’ять, шістсот сім

Г) мільярд, тисяча сто, шість, вісімсот

 1. Буква и на місці пропусків пишеться в усіх словах рядка:

А) чотири метр…, три гектар…, дві десятих метр…

Б) чотири словник…, півтора кілометр…, два комп’ютер…

В) десять цілих і шість десятих відсотк…, три човн…, чотири контейнер…

Г) три зошит…, чотири фломастер…, два кілограм…

4.Знак м’якшення пишеться у всіх числівниках рядка:

А) тр…х, міл…ярд, дев’ят…сот, чотир…ох

Б) шіст…, двадцят… вісім, сорок дев’ят…, п’ят…сот

В) кіл…кадесят…, дванадцят…, шіст…надцят…, шіст…сот

Г) одинадцят…, дев’ят…, чотир…ох, п’ят…ома

 1. Іменник уживається із закінченням -ів у слово­сполученні з числівником:

А) багато (віз)

Б) одинадцять (яблука)

В) шість (межа)

Г) п’ять (громадяни)

 1. У якому рядку всі числівники збірні?

А) Шістдесятеро, сім, шестеро, сорок два

Б) троє, четверо, трійко, обидва

В) шостий, дев’ять, тисяча, двійко

Г) одинадцятеро, вісімнадцятеро, сто три, п’ять

 1. У якому рядку всі числівники збірні?

А) Четверо курчат, восьмеро коней, двійко хлопчиків

Б) сім картоплин, одинадцять кілометрів, шестеро хлопців

В) чотири метри, вісім кошиків, троє дверей

Г) семеро телят, дві подруги, обидві постаті

 1. Словосполучення побудовані правильно у рядку:

А) троє учениць, чотири яблука, вісім кошиків

Б) двоє вікон, одинадцятеро козаків, троє дверей

В) четверо столів, двоє імен, обидва друзів

Г) два братів, три сестри, двоє ножиць

 1. Усі числівники змінюються за родами, числами та відмінками у рядку:

А) десять, двадцять п’ятий, тисячний, сім

Б) десятий, сто сорок восьмий, мільйонний, сто

В) восьмий, четвертий, дев’ятсотий, тисячний

Г) триста, сорок п’ять, триста п’ятий, сімсот

10.Неозначено-кількісний числівник є у рядку:

А) сто

Б) кількадесят

В) півтора

Г) двійко

 1. У якому висловлюванні допущена помилка у вживанні іменника з числівником?

А) два місяці, п’яте лютого

Б) десятеро кошенят, три імені

В) п’ять рідних брати, двоє сестер

Г) п’ятеро друзів, третина ящика

12. У якому рядку правильно записані відмінкові форми кількісних числівників?

А) Сороками сімома, восьмистам сорока

Б) п’ятдесятьом чотирьом, п’ятистам шістьом

В) двадцятьома сімома, сороками п’ятьма

Г) восьмистам п’ятидесяти трьом, дев’яностами

Числівник

Варіант ІІ

1.У якому рядку всі числівники порядкові?

А) Другий, кільканадцятий, сьомий, одна тисяча сімсот сорок восьмий

Б) дев’ять, три четвертих, дві десятих, шість

В) дев’яносто, вісімдесят сьомий, чотирьох, п’ять

Г) тридцять вісім, стосот, кількадесят, тридцятий

 1. У якому рядку всі числівники складені?

А) Сорок, дванадцять, двадцятеро, сімдесят

Б) двадцять один, сімдесят перший, сто сім, дві тисячі

В) кількасот, сорок два, сто чотири, сім

Г) сто п’ятдесят, дві п’ятих, двоє, сімдесятий

 1. Буква а пишеться в усіх числівниках рядка:

А) дві третіх гектар…, десятеро учн…

Б) чотири відсотк…, два з половиною гектар…

В) три портрет…, одна ціла вісім сотих центнер…

Г) одна друга відсотк…, півтора кілометр…

 1. Знак м’якшення пишеться у числівнику рядка:

А) двадцят…, шіст…десят, сім…десят, тр…ома

Б) п’ят…сот, п’ят… сотих, міл…йон, сім…сот

В) тридцят… два, дев’ят…, п’ят…ома, чотир…охсот

Г) тр…омастами, двадцят…  два, вісім…десят сім, пятнад…цятеро

 1. Іменник вживається із закінченням -ей у слово­сполученні з числівником:

А) дванадцять (стаття)

Б) двоє (суддя)

В) кількадесят (ящик)

Г) шістдесят (відсоток)

 1. У якому рядку всі числівники збірні?

А) Сто тридцять, чотирмастами, троє, двадцять

Б) одна ціла три десятих, десять, вісімсот сорок, дев’яносто

В) двійко, трійко, тринадцятеро, тридцятеро

Г) сто п’ятдесят, двадцять п’ятий, сто сорок сьомий

 1. У якому рядку всі числівники збірні?

А) Двоє хлопчиків, четверо курчат, восьмеро пере­можців

Б) троє ножиць, четверо вікон, шість тарілок

В) п’ятірко телят, двоє лошат, двадцять кошиків

Г) п’ятдесят вісім стільців, двадцятеро шевців, вісім картоплин

 1. Укажіть, у якому рядку словосполучення побудовані правильно:

А) троє медсестер, два яблука

Б) три чверті гектарів, четверо коней

В) півтора склянки, третя парта

Г) двоє майстрів, вісім синів

 1. Усі числівники змінюються за родами, числами та відмінками у рядку:

А) сімсот вісімдесят, сорок четвертий, п’ять, десять

Б) сімдесят дев’ять, п’ятірко, двадцять, сорок вісім

В) дев’яносто сьомий, перший, кількасотий, тисячна

Г) тридцятеро, другий, сто сорок п’ять, одна друга

10.Знайдіть збірний числівник.

А) обидві

Б) триста тридцять шостий

В) сорок сім

Г) три цілих і вісім сотих

11.У якому висловлюванні допущена помилка у вживанні іменника з числівником?

А) Три чверті об’єму, обидві подруги

Б) чотирнадцять жоржин, одна сота відсотків

В) двійко мандрівників, чотири сторони

Г) два чоботи, сім мішків

12.У якому рядку неправильно записані відмін­кові форми кількісних числівників?

А) П’ятистами, сімнадцяти, вісімнадцятьох, п’ятьома

Б) сороками п’ятьма, семидесяти, двох, стома

В) одною цілою п’ятьма сотими, чотирма, двомстам, однією

Г) вісімсот тридцять, восьмистами п’ятдесятьма, семистами, двома

Версія для друку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *