Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Тестові завдання під час поточного оцінювання. 5 клас. Українська мова

Тестові завдання під час поточного оцінювання. 5 клас. Українська мова

Використання тестових завдань під час поточного оцінювання

 Примірник друкованої версії можна переглянути за посиланням.

Дидактична мета поточного оцінювання – відстежувати процес навчання й отримувати оперативну інформацію про відповідність (невідповідність) знань учнів вимогам чинної програми. Найпоширенішою формою проведення такого контролю, крім усного опитування й самостійних робіт, є виконання тестів.

Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані вчасно відкорегувати й удосконалити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Їх головна мета – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у мовній підготовці.

 

Тема 1 Повторення вивченого в початкових класах.

 

Урок 1. Повторення вивченого про іменник як частину мови

  

 1.  Продовжіть речення:

Іменник – це …

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова – іменники:

а) тополя, дзеркало, вербовий, стіл;

б) приліт, двійка, зелень, підручник;

в) аркуш, олівець, почервонів, присів;

г) пролісок, комаха, синіє, подвоїти.

 

 1. Іменники мають такі граматичні ознаки:

а) рід;

б) рід і змінюються за числами;

в) рід і змінюються за числами і відмінками;

г) рід і змінюються за числами,  відмінками та особами.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

 

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники стоять в однині:

а) день, двері;                        б) ковзани, стадіон;

в) ножиці, нитка;                  г) веселка, пісня.

 

 1. Позначте рядок., у якому всі іменники жіночого роду:

а) чоботи, зірка;                     б) ткаля, насіння;

в) сорока, ясен;                      г) ніч, книга.

 

 1. Позначте рядок, у якому всі власні назви записано правильно:

а) річка Дніпро, місто Львів;

б) гори Карпати, Чорне Море;

в) журнал барвінок, кінотеатр Україна;

г) дідусь Максим, планета земля.

 

 1. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини.

Тінь, князь, душа, молодість, розмова, берег, вітер, гора, осінь, мати, хліб.

 

 1. Випишіть іменники – назви істот:

1)Тут Кий князював із братами Щеком і Хоривом, збудували місто вони всьому світу на диво. 2)У кутку двоє дітей граються, декламують байку Л.Глібова «Вовк та Ягня».

 

 1. У реченніУ нашій  країні люблять співати народні піснііменник пісні стоїть у формі:

а) називного відмінка;                   б) родового відмінка;

в) давального відмінка;                 г) знахідного відмінка.

 

Систематизація й узагальнення знань

 

 1. Складіть невелику розповідь про ваш перший день у п’ятому класі, про те, що вас вразило найбільше. Використайте два – три іменники – власні назви. Висловлювання запишіть, підкресліть іменники, визначте рід, число та відмінок кожного.

 

Домашнє завдання

 

 1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про іменник як частину мови. На основі теоретичних відомостей про іменник складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

 

Урок 2. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

 

 1. Продовжіть речення:

Прикметник – це …

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова – прикметники:

а) синій, кольоровий, довго;

б) український, довгий, тихий;

в) чудово, останній, сильний;

г) четвертий, мудрий, мудрішати.

 

 1. Прикметник стоїть у тому роді, числі, відмінку, що й:

а) прислівник;                             б) дієслово;

в) числівник;                               г) іменник.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

 

 1. У якому рядку всі наведені прикметники у формі знахідного відмінка однини матимуть закінчення –ю?

а) цінна, чудова;                         б) дружня, синя;

в) зелена, літня;                          г) мужня, лагідна.

 

 1. У реченніВідтеплого слова і лід розмерзається прикметник  теплого стоїть у формі:

а) середнього роду однини, місцевого відмінку;

б) жіночого роду множини, називного відмінку;

в) середнього роду однини, родового відмінка;

г) жіночого роду однини, родового відмінка.

 

 1. З поданих прикметників випишіть ті, які в закінчення мають літеру і:

З висок…х пагорбів, на висок…й горі;

глибок…ми  морями, у глибок…й річці;

на широк…й дорозі, за широк…ми полями;

свіж…й паляниці, свіж…ми пирогами;

 1. Доповніть речення прикметниками, поясніть їх роль:

 

Над Кривим Рогом стоїть … вересень. Ще буйно квітнуть … жоржини, розкривають свої кошики …айстри.

 

Систематизація й узагальнення знань

 

 1. Складіть невеликий опис осінньої природи. Висловлювання запишіть, підкресліть прикметники, визначте рід, число та відмінок кожного.

 

Домашнє завдання

 

 1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про прикметник як частину мови. На основі теоретичних відомостей про прикметник складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

 

Урок 3. Повторення вивченого про дієслово як частину мови

 

 1. Продовжіть речення:

Дієслово – це …

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова – дієслова:

а) хотіти, не знає, спокій;

б) шкодувати, відпочинок, милуватися;

в) уживатися, водитися, не може;

г) спочивати, літати, нероба.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

 1. Укажіть групу, в якій всі дієслова з не пишуться окремо:

а) (не)їсть, (не)дружи, (не)навиділи;

б) (не)увімкнув, (не)зрозуміла, (не)зчулася;

в) (не)можу, (не)носить, (не)збиралися;

г) (не)знає, (не)покоїтися, (не)хотіти.

 

 1. Укажіть групу дієслів, у яких на місці пропуску треба писати ь:

а) умиваєт…ся, сміют…ся, захоплюєш…ся;

б) спілкуют…ся, хвилюєт…ся, милуєш…ся;

в) граєт…ся, вдаєт…ся, взуваєш…ся;

г) живит…ся, присвячуєт…ся, охороняєт…ся.

 

 1. Укажіть групу дієслів, які відносяться до І дієвідміни:

а) читаєш, малюєш, перелазиш;

б) пишаєшся, миришся, робиш;

в) любиш, служиш, клеїш;

г) працюєш, пишеш, хвилюєшся.

 

 1. Назвіть речення, у якому не з дієсловом треба писати разом:

а) Серце мліло, (не) хотіло співать на чужині.

б) Хай дух свободи (не) погасне в серцях прийдешніх поколінь.

в) І неситий  (не) виоре на дні моря поле.

г) Як він (не) навидів усе це.

 

Систематизація й узагальнення знань

 

 1. Складіть невеликий опис осінньої природи. Висловлювання запишіть, підкресліть прикметники, визначте рід, число та відмінок кожного.

 

Домашнє завдання

 

 1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про дієслово як частину мови. На основі теоретичних відомостей про дієслово складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

 

Урок 4. Повторення вивченого про прислівник як частину мови

 

 1. Продовжіть речення:

Прислівник  – це …

 

 1. Випишіть прислівники:

Як тихо і затишно в нашій хаті, матусю!

Я навіть слово промовить уголос боюся.

Спочиньте, мамо, бо завтра клопоти знову і знову.

Не ви, а я нині співатиму вам колискову.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

 

 1. Уставте дібрані з довідки прислівники:

а) Поради матері (коли?) … не пропадають (як?) …

б) Хто літо гайнує, той (коли?) … голодує.

в) Краще (як?) … їхати, ніж (як?) … йти.

г) Старого лиса (як?) … спіймати.

Довідка: ніколи, важко, погано, даром, добре, узимку.

 

 1. Випишіть прислівники разом зі словами, з якими вони пов’язані за змістом, поставте питання. Визначте, що означає кожен прислівник:

 

1)Співав нам пісню жайворон завзято. 2)Розчахнулись навстіж двері. 3)Розцвітав ранок надворі. 4)Птахи здалеку летять.

 

Систематизація й узагальнення знань

 

 1. Укажіть речення із прислівниками:

а) Правда – як олія, завжди на/гору спливає. – Підніміться на гору Говерлу.

б) Письменний бачить уночі більше, як неписьменний у/день. – У/день народження все навколо видається святковим.

 

Домашнє завдання

 

 1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про прислівник як частину мови. На основі теоретичних відомостей про прислівник складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

 

Тема 2.  Поняття про текст

 

Урок 1. Текст, його ознаки.  Тема й головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми

 

 1. Продовжіть речення:

Текст – це …

 

 1. Допишіть речення:

Те, заради  чого було створено текст(чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає), називається …

Зміст тексту, те, про що (або про кого) в ньому йдеться, називається …

 

 1. Що називається абзацом?

а) тема тексту;

б) головна думка тексту;

в) частина тексту від одного відступу до іншого, у якій розкривається зміст підтеми;

г) частина тексту, яка несе найбільше емоційне навантаження.

 

Виконання завдань для закріплення  вивченого

 

 1. Виберіть заголовок до тексту.

Я бачу невелике гніздо вівсянки на кущі бузини. А до гнізда обережно стрибає білка. Ось вона взяла в лапи маленьке яєчко вівсянки, прокусила шкаралупу, потім випила його. Так само вчинила вона ще з двома яєчками очманілої від горя вівсянки.

а) білка;     б) гніздо вівсянки;    в) розбійниця.

 

 1. Визначте у тексті речення, яке слід починати з абзацу.

а) Василь воював з кропивою шаблюкою, вирізаною з деревини.

 б) Кілька разів рубнув – так і повалилися голови кропив’яні.

в) Розмахнувся ще раз і не рубнув.

г) Рука спинилася, і Василь глянув здивовано.

д) У кропиві, просто перед ним, сиділо чорне галченя і спокійно дивилося на хлопця.

е) Навіть не тікало.

 

 1. Визначте  і сформулюйте головну думку тексту.

 

Ясенець – дуже гарна рослина. Вона має привабливі білі або рожеві п’ятипелюсткові квіти, зібрані  у китицеподібні суцвіття. Чіткі темні жилки на пелюстках збігаються у центральній частині квітки, де на дні міститься нектар.

 

 1. Визначте тему тексту.

 

Якось ми підібрали дятла з пораненим крилом. Принесли додому й випустили на підлогу, а самі пішли на рибалку. Коли ж повернулися, то застали дятла за роботою. Він сидів на старій шафі і довбав її так, що аж цурки сипалися. Шафа була подзьобана вся, немов її долотом поколупали.

 

 1. Визначте групу речень, яка є текстом.

 

а) Україна належить до найбільших держав Європи. Землі України лежать у безпосередній близькості до більшості країн, з якими вона має економічні зв’язки. Розташування України є надзвичайно  зручним.

 

б) В Україні є поклади нафти та природного газу. Українська мова є національною мовою багатомільйонного народу.  Українські ліси багаті на лікарські рослини: валеріану, горицвіт, диво сил, ромашку, м’яту.

 

Домашнє завдання

 

 1. Прочитайте текст, визначте його тему. Доберіть заголовок, який передавав би тему  цього тексту. Визначте і сформулюйте мікротеми тексту, запишіть.

 

Якось один чоловік упіймав солов’я, приніс додому і зробив для нього клітку зі срібла та золота. Щодня чоловік приходив  помилуватися кліткою й послухати солов’я. та бідолашна пташка тільки жалібно стогнала. Знайшов чоловік мудреця, який знав пташину мову. Той послухав солов’їний стогін і сказав, що птах сумує за своїм гніздом. Господар відімкнув клітку і випустив солов’я на волю. А сам верхи на коні подався услід за птахом. Соловей полетів до лісу, дістався гніздечка на дереві й радісно  заспівав. І зрозумів чоловік, що навіть пташці воля й Батьківщина дорожчі над усе на світі.

 

Тема 3. Відомості з синтаксису та пунктуації

 

Урок 1. Словосполучення

 

1.Випишіть словосполучення.

Бібліотека – шкільна бібліотека. Перший – перший у навчанні. Написати – написати твір. Усмішка – бабусина усмішка. Читати – читати уважно.

 1. Визначте ознаки, властиві словосполученню, продовживши подане твердження: «Словосполучення …»

а) …є поширеною назвою;

б) … є засобом вираження думки;

в) … має граматичну основу;

г) …має інтонацію кінця речення.

 

Виконання завдань для закріплення  вивченого

 

 1. Укажіть словосполучення, у якому виділене слово є головним.

а) вечірня дорога;

б) холодна весна;

в) червона троянда.

 

 1. Визначте словосполучення, у якому граматичний зв’язок здійснюється тільки за допомогою закінчення.

а) працювати з комп’ютером;

б) літати на планері;

в) ходити по гриби;

г) писати олівцем.

 

 1. Укажіть словосполучення, побудоване за схемою: Ім. + Прикм.

 

а) стислий переказ;

б) повільно спускатися;

в) збиратися швидко;

г) щедро віддячувати.

 

 1. Знайдіть і виділіть синонімічні словосполучення.

а) книжка з бібліотеки;

б) подорожувати країною;

в) подорожувати потягом;

г) бібліотечна книжка.

 

Урок 2. Речення, його граматична основа

 

 1. Допишіть речення

Речення – це …

Граматична основа – це…

 

 1. Вставте пропущені слова.

Підмет – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

Присудок  – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

 

 1. Визначте правильність поданого твердження:

Речення, граматична основа яких складається з підмета і присудка, називаються односкладними.

а) так;                б) ні.

 

Виконання завдань для закріплення  вивченого

 

 1. Укажіть речення, у якому граматична основа виражена підметом і присудком.

а) Від користі серце кам’яніє.

б) Старого лиса не виведеш із лісу.

в) Утихло кругом.

г) Залило водою руки.

 

 1. Укажіть речення, у якому граматична основа виражена одним головним членом – присудком.

а) Наука не веде до бука.

б) Не борода робить чоловіка мудрим.

в) Два хитрих мудрого не переважать.

г) Без труда не виловиш і рибки.

 

 1. Поєднайте правильні відповіді.

1) Пісня моя лине й                              а) спонукальне,

птицею співає!                                       неокличне.

 

2)Від нерозумних суперечок              б) питальне,

ухиляйся.                                               неокличне.

 

3) У чому цілюща і таємнича             в) розповідне,

сила живого зерна?                              окличне.

 

Домашнє завдання

 

 1. Перепишіть, розставте розділові знаки.

 

Я опиняюсь у діброві зверху вона кутається небом а знизу туманцем  як гарно тут блакитніє поміж кленами дерева зараз такими наполоханими стали ніби от – от полетять за перелітними птахами

 

Урок 3. Другорядні члени речення

 

 1. Доповніть речення:

Додаток  – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

Означення – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

Обставина – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

 

 1. Поєднайте правильні відповіді.

1) Дрімає соняшник.                                         а) поширене.

2) Смачніше пахне м’ята.                                б) непоширене.

 

Виконання завдань для закріплення  вивченого

 

 1. Непоширені речення поширте другорядними членами речення.

 

Зима поспішає. Холодно. Птахи відлетіли.

 

 1. Визначте, який член речення виділений.

1) Всяка пташка своє гніздо знає.                 а) додаток.

2) Я написав відповідь на лист.                    б) означення.

3) Вчитися ніколи не пізно.                           в) обставина.

 

 1. Заповніть пропущені місця самостійно дібраними означеннями.

Наближається .. зима. Скоро все навколо вона обгорне … снігом. Дерева закутаються в …  шати. Кущі напнуться … хустками. Землю скує … крига.

 

 1. Визначте, що означає виділена обставина.

У листопаді зима з осінню бореться.

а) час;   б) місце;   в) причину;    г) мету.

 

 1. Складіть схеми поданих речень.

а) Нерухомий камінь обростає мохом.

б) У доброго чоловіка хліб довго не черствіє.

в) Діла словами замінюють ледарі.

 

 

Тема 1. Повторення вивченого в початкових класах

 

 1. Виділіть рядок, у якому перелічені поняття є частинами мови:

а) суфікс, префікс, закінчення, корінь;

б) іменник, прикметник, займенник, числівник;

в) антонім, синонім, омонім, паронім;

г) підмет, присудок, додаток, означення.

 

 1. Частина мови, що означає назву предмета і відповідає на питання хто? що? називається…

а) іменником;    б) прикметником;

в) дієсловом;      г) числівником.

 

 1. Виділіть рядок, у якому всі іменники – власні назви (усі слова написані з малої літери):

а)шевченко, море, запорізька січ, іван васильович;

б) криниця, жовті води, театр, філармонія;

в) київ, франко, олена, париж;

г) пролісок, ромашка, жоржина, троянда.

 

 1. Частина мови, що вказує на ознаку предмета, називається…

а) означенням;          б) іменником;

в) прикметником;     г) займенником.

 

 1. Усі прикметники в називному відмінку множини мають закінчення

а) –і;           б) –а;        в) –ові;            г) –и.

 

 1. Слова, які означають кількість предметів або їх порядок при лічбі, називаються…

а) прикметниками;       б) займенниками;

в) числівниками;          г) іменниками.

 

 1. У якому рядку числівники записані неправильно?

а) шістнадцять, шістсот, сімсот вісімдесят три;

б) вісімдесят, тристадвадцятьсім, стам;

в) тридцять три, двадцяти шести, тринадцятьох;

г) четверо, одна восьма, нулем.

 

 1. Частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх, називається…

а) займенником;               б) іменником;

в) числівником;                г) прикметником.

 

 1. У якому рядку всі слова – займенники третьої особи?

а) він, тебе, мною, вас, їх;

б) я, ми, ти, ви;

в) нами, вами, ними, нею;

г) його, їй, воно, їм.

 

 1. Частина мови, що означає дію або стан предмета, називається…

а) іменником;                          б) прислівником;

в) займенником;                     г) дієсловом.

 

 1. Виділіть рядок, у якому всі слова – неозначена форма дієслова:

а) боронити, любити, працювати, ходити;

б) коптити, боятися, коптить, вмиватися;

в) сіяти, віють, сміятися, плакати;

г) гнати, валяти, полетять, написати.

 

 1. Частина мови, яка виражає ознаку дії або пояснює, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована, називається…

а) прислівником;                     б) дієсловом;

в) прикметником;                    г) займенником.

 

Тема 2.  Поняття про текст

 

 1. Що називається текстом:

а) сукупність мовних засобів, що використовується мовцем свідомо за певних умов спілкування;

б) особлива форма побудови усного чи писемного мовлення, що є розгорнутим висловлюванням однієї особи, зверненим до співрозмовника або до себе;

в) чиясь мова, передана абсолютно точно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації висловлювання;

г) завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об’єднаних між собою змістом та синтаксично, і служить для вираження зв’язних думок..

 

 1. Тема тексту – це …

а) мета тексту, заради якої його створено;

б) те, про що йдеться в тексті, його зміст;

в) сукупність виражальних засобів;

г) стилістичні засоби.

 

 1. Головна думка тексту – це…

а) мета тексту, заради якої його створено;

б)  зміст тексту;

в) мікротема тексту;

г) тема тексту.

 

 1. Що називається абзацом?

а) тема тексту;

б) головна думка тексту;

в) частина тексту від одного відступу до іншого, у якій розкривається зміст підтеми;

г) частина тексту, яка несе найбільше емоційне навантаження.

 

 1. Які є типи мовлення?

а) замітка, стаття, фейлетон;

б) оповідання, новела, повість;

в) розповідь, опис, роздум;

г) науковий, публіцистичний, художній.

 

 1. З погляду членування в тексті можна виділити…

а) другорядні члени речення;

б) вступ, основну частину,кінцівку;

в) підмет і присудок;

г) відоме і нове.

 

 1. Де міститься основне повідомлення в реченні?

а) у відомому;              б) у присудкові;

в) у новому;                  г) в обставині.

 

 1. Убирає в себе якусь частину попереднього речення й служить для зв’язку речень…

а) означення;   б) відоме;   в) нове;     г) додаток.

 

 1. У якому рядку всі поняття – стилі мовлення?

а) розмовний, офіційно-діловий, художній;

б) науковий, послідовний, паралельний;

в) публіцистичний, морфологічний, діловий;

г) діагональний, епістолярний, конфесійний.

 

 1. До тексту можна дібрати

а) мету;   б) висновок;    в) заголовок;      г) тему.

 

 1. Які слова допомагають уникнути повторів у тексті?

а) антоніми;                   б)синоніми;

в) омоніми;                    г) пароніми.

 

 1. Допомагає висловлювати думки послідовно, не пропустити чогось важливого

а) заголовок;     б) абзац;     в) план;      г) мета.

 

Тема 3.  Відомості з синтаксису та пунктуації

 

 1. Знайдіть рядок, у якому словосполучення синонімічні:

а) поїхати додому – поїздка додому, лист матері – лист до матері, тиха ніч – тихо вночі;

б) приїзд брата – приїзд до брата, виховувати дітей – виховання дітей, готовий до бою – готовий битися;

в) книга брата – братова книга, материн заповіт – заповіт матері, грона винограду – виноградні грона;

г) швидко рухатися – швидкий рух, творчий настрій – настрій творити, вивчати справу – вивчена справа.

 

 1. Одиниця мови, яка складається  з одного або кількох слів і виражає закінчену думку, називається…

а) словосполученням;

б) членом речення;

в) реченням;

г) фонемою.

 

 1. Виділіть розповідне речення:

а) Хто ж од нас  у світі дужчий?

б) Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

в) Чи совам зборкати орла?

г) Стоять ліси похмурі, розвісивши свої зелені шати, і гомонять .

 

 1. У якому з речень дві граматичні основи?

а) Хтось берізоньку високу ранив на обочині, покотились краплі соку  в трави потолочені.

б) Сергій ішов вулицею поволі.

в) Мирослава впала на ноги, не пускаючи своєї зброї.

г) Лось стояв між деревами недалеко від просіки…

 

 1. У кінці якого речення неправильно розставлені розділові знаки?

а) Прокидаюсь я на березі Десни під дубом.

б) Сніжинки, сніжинки надворі, а в серці моєму весна.

в) Чи не бачили  ви, дядьку, тут буланого коня.

г) Виходиш з дому – кланяйся життю молодому.

 

 1. Знайдіть двоскладне речення:

а) За правду, браття, єднаймось щиро.

б) Амфібіям не довелося довго затримуватись на місці .

в) Отак пролечу сніжком над долиною.

г) Сіріє неприораною стернею на тому березі порожній степ.

 

 1. Епітет – це …

а) художнє означення;      б) художній додаток;

в) художня обставина;      г) художній присудок.

 

 1. Виділіть речення з означенням:

 

а) І нарешті бачать хлопця печенізькі вояки.

б) І за ним біжать, женуться, як за сарною вовки.

в) Вдалині Дніпро синіє .

г) Пильно слухає вояцтво, що розказує хлоп’я.

 

 1. У якому реченні вжито однорідні присудки?

 

а) Радист спробував зв’язатися з крейсером .

б)Із – за обрію стали накочувати хмари.

в) Я схильний думати, о друже, про зраду принципам своїм.

г) На могилі сидить кобзар та на кобзі грає.

 

 1. Знайдіть речення зі складним дієслівним присудком:

а) День ще розкошував на зелених луках острова, а тут, у затінку дерев, уже лягали вечорові тіні.

б) І нехай наше життя буде чудесною піснею.

в) Осінь стояла червоно – багряна, палаюча, суха .

г) Снаряди почали вже падати в річку.

 

 1. У якому реченні неправильно розставлені  розділові знаки?

а) Без роботи день роком стає.

б) Хіба є хто на світі крилатіший за людину?

в) Море рибальське поле.

г) Рання пташка росу оббиває.

 

 1. Обставина – це…

а) другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків;

б)  другорядний член речення, який називає ознаку предмета;

в) другорядний член речення, який означає ознаку дії чи стану;

г) головний  член речення, який означає дію, стан або ознаку підмета.

 

Тема 4.   Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

 

 1. Визначте рядок, у якому всі слова мають м’які приголосні:

а) смородини, термометр, спальня, тиша;

б) тюльпан, чайник, ягоди, міський;

в) місток, сільський, курорт, лижі;

г) ярок, сумно, пролісок, чистенький.

 

 1. Укажіть ряд слів, у якому всі приголосні тверді:

а) ваза, ковдра, сіяти, крити;

б) береза, паста, шафа, вазон;

в) берег, дорога, кріт, краяти;

г) зимівля, сонячно, добре, корисно.

 

 1. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні  дзвінкі:

а) книга, літо, морози, грози;

б) межа, юпітер, косовиця, хліб;

в) дорога, гора, здоровий, димова;

г) крига, суниця, лимон, апельсин.

 

 1. Укажіть рядок слів, у яких всі приголосні глухі:

а) шматок, постіль, голосний, корабель;

б) паштет, сік, кошик, хотіти;

в) ложка, праска, юшка, ватра;

г) сімнадцять, королівство, золото, ліс.

 

 1. У яких словах необхідно вживати літеруҐ:

а)дзи(г, Ґ)а,  (г, Ґ)анок, (г, Ґ)речний, (г, Ґ)ава;

б) (г, Ґ)арбуз, (г, Ґ)алузь, (г, Ґ)рафік, (г, Ґ)іпноз;

в) (г, Ґ)олова, (г, Ґ)рядка, (г, Ґ)уба, (г, Ґ)рюкати;

г) (г, Ґ)рім, об(г, Ґ)ризти, (г, Ґ)укати, (г, Ґ)олосно.

 

 1. Укажіть рядок слів, у яких літераюпозначає два звуки:

а) любити, юшка, юнга, бюст;

б) юрта, в’юн, матір’ю, розумію;

в) крицю, юність, солов’ю, милістю;

г) заздрістю, країною, мишею, радістю.

 

 1. Укажіть рядок слів, у яких звуків більше, ніж букв:

а) джміль, бджола, дзиҐа, дзвін;

б) з’їзд, щавель, ямка, ящик;

в) щит, мрія, яруга, маєстат;

г) синька, донька, просинь, льон.

 

 1. Виділіть рядок слів, у яких звуків стільки ж, скільки й букв:

а) підлість, криниця, сонечко, щастя;

б) овес, очі, відьма, люпин;

в) календар, журнал, видання, публікація;

г) щирість, щавель, диня, криниця.

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова двоскладові:

а) урок, райдуга, береза, кліп;

б) чари, колядка, якір, їжак;

в) сонце, жук, праліс, жнива;

г) вагон, квіти, сонях, ківі.

 

 1. Укажіть рядок, усі слова в якому не можна переносити з рядка в рядок:

а) роман, вірш, поема, драма;

б) есе, ямб, повість, памфлет;

в) очі, арія, їжак, лист;

г) пара, крик, рій, рис.

 

 1. У якому рядку всі слова написані неправильно:

а)  гулубка, пириметр, нависні, обиліск;

б) правопис, жеття, жинці, сило;

в) зузуля, зимля, зерно, пекти;

г) висло, плеве, диригент, деректор.

 

 1. Укажіть рядок слів, у яких наголошений перший склад:

а) виразне, читання, ознака, осінь;

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

                                               Варіант І       

 1. Знайдіть рядок, у словах якого відбувалося спрощення в групах приголосних:

А) Парламен_ський, високоякіс_ний, захис_ний;

Б) Щотиж_невий, хворос_няк, очис_ний;

В) Зліс_ний, гігант_ський, центрис_ський;

Г) Ненавис_ний, хрус_нути, учас_ник.

 

 1. Прийменник втреба писати в реченні:

А) (У, в) тім яру росте суниця і малина.

Б) Сьогодні, (у, в) день мого народження, я щасливий.

В) Навіки (у, в) пам’яті залишається образ рідної хати.

Г) Усе живе знаходилось (у, в) полоні повені.

 

 1. Знайдіть рядок, у яких правильно зроблено звукозапис слів:

А) [підземеля], [йама];

Б) [розбудúти], [схóджен’а]

В) [відроджуйес’:а], [айаґже]

Г) [розбігайеца], [сьогодні], [шаст:а]

 

 1. Знайдіть рядок, у всіх словах якого не слід уживати знак м’якшення:

А) Жас_кий, машин_ці, ткац_кий;

Б) Дерз_кий, колон_ці, лял_чин;

В) Вишиван_ці, трат_те, рибал_с_кий;

Г) Провод_ці, бас_кий, пекар_

 

 1. Знайдіть рядок, у всіх словах якого треба вписати апостроф:

А) Зв_язківець, п_янкий, духм_яний

Б) Трав_янистий, люб_язність, обійст_я

В) Роз_яреність, пів_юрти, поголів_я

Г) Матір_ю, без_язикий, св_ятковий

 

 1. Знайдіть рядок, у всіх словах якого не відбувається подвоєння приголосних:

А) Пореформен_ий, повіст_ю, зіл_я,

Б) Качин_ий, попад_я, тін_ю

В) Буквен_ий, навман_я, об_ілений

Г)  Щас_я, зміїн_ий, шален_ий

 

 1. Знайдіть рядок слів, у яких НЕ допущено помилок при написанні:

А) Сірія, бельетаж, тонаж

Б) Мулла, диякон, антиінфекційий

В) Кіпарис, Нельсон, п’єдестал

Г) Єзуїт, Цюрих, беладона

 1. Випишіть слова, вставляючи, де потрібно, замість крапок знак м’якшення (обов’язково підкресліть орфограму):

спіл_ний, тон_ший, смієш_ся, нен_ці, пал_ці, (від палець), рибал_ці, панс_кий, сон_цю, сопіл_ці, яблун_ці, Хар_ків.

 1. Поставте подані іменники в орудному відмінку та запишіть:

молодь, честь, совість, галузь, пам’ять, безвість.

 1. Випишіть слова, виправляючи помилки у словах та підкреслюючи виправлення:

корінчик, павільон, присв’ята, вілла, алея, страшений, кігті, злістний, сонячник, донка, волоссся, в кімнаті, навманя, матірю, Вашінгтон, Тібет, інтервю, Голландія.

 ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Варіант ІІ

 1. Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

А) Будівел_ник, с_огодні, пол_ський

Б) Сіл_ський, у хатин_ці, віл_ний

В) Ніжен_ка, у скрин_ці, нен_чин

Г) Мен_ший, морс_кий, смієт_ся

 1. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка:

А) Різдв_яний, кав_ярня, дит_ясла

Б) Цв_яшок, об_єкт, з_їхати

В) Надвечір_я, р_ясно, від_їзд

Г) Трав_яний, підв_язати, черв_як

 

 1. Літеру «Н» на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка:

А) Закон_о, сезон_ий

Б) Склян_ий, стін_ий

В) Електрон_ий, зорян_ий

Г) Журавлин_ий, качин_ий

 

 1. Літеру втреба писати в рядку

А) (У,в) новій школі

Б) Брат (у, в) кімнаті

В) Сонце (у,в) небі

Г) Була (у,в) воді

 

 1. Чергування [і] [е] можливе у всіх словах рядка:

А) Піч, ступінь, мідь

Б) Осінь, корінь, зберіг

В) Випікати, тінь, спік

Г) Оберігати, різко, витік

 

 1. Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:

А) Радіс_ний, артис_ці, перехрес_ний

Б) Щас_ливий, балас_ний, улес_ливий

В) Боліс_ний, пристарс_ний, проїз_ний

Г) Ус_ний, зап’яс_ний, тиж_невий

 

 1. Літеру ітреба писати на місці пропуску в слові:

А) Фіз_ка

Б) Ваш_нгтон

В) Аж_отаж

Г) Ч_пси

8.Запишіть слова, виправляючи помилки у написанні, та підкресліть орфограму:

вялений, дізель, прозьба, від’їзджати, листя, роскіш, Сірія, безвістю, шоссе, гілля, в нього, зкріпити

9.Від поданих іменників утворіть прикметники:

швидкість, гігант, студент, тиждень, проїзд, совість.

 1. Утворіть від поданих слів іменники із суфіксами -альник-, -ильник-, -ість, -тель:

обшивати, вболівати, заздрити, вчити, питати, вудити, радіти, зцілити.

Відомості з синтаксису й пунктуації. Другорядні члени речення.

І варіант

 

Початковий і середній рівень

 

 1. Як можна встановити смисловий зв’язок між головними і другорядними членами речення?

 

 1. Додаток відповідає на питання:

а) непрямих відмінків;

б) який? чий?

в) де? куди? як?

 

 1. Другорядні члени речення:

а) підмет і присудок;

б) додаток, присудок;

в) додаток, означення, обставина.

 

 1. Обставина відповідає на питання:

а) де? коли? куди?

б) який? чий?

в) непрямих відмінків.

 

 1. Найчастіше додаток виражається:

а) прикметником;

б) іменником;

в) прислівником.

 

 1. Указати речення в якому є означення:

а) Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою.

б) Небо заступили хмари.

в) Дороги веселі пливуть повз оселі.

 

 1. Означення найчастіше виражається:

а) прикметником;

б) іменником;

в) прислівником.

 

 1. У реченні: Степові птахи посивіли від пилюки слово степові є:

а) означенням;

б) обставиною;

в) додатком.

 

 1. Відшукати речення, де є обставина:

а) Весь степ був переснований сивою пряжею.

б) Голубина ніч надворі засвітила зорі.

в) Дівчата підібрали викопані буряки.

 

 1. Обставина найчастіше виражається:

а) прислівником;

б) іменником;

в) прикметником.

 

 1. Записати речення, в якому був би додаток.

 

 1. Записати речення з обставиною.

 

 

Достатній рівень

 

 1. Поширити дані речення другорядними членами.

Птахи відлетіли. Поповзли хмари. Почастішали дощі. Сонце виглядає. Шурхотить листя.

 

 1. Скласти речення за схемами.

──   ══  ──  ▪  ──  ▪  ──  ▪

──  ▪  ──  ▪  ──  ══  ──  ─  ─  ─ ▪

 

 1. Підкреслити всі члени речення.

Гортає ніч великі срібні книги. Стрункі тополі стиха кивають верховіттям. Твоя краса цвіте в моїх очах. Чудова літня ніч в степах України.

 

Високий рівень

 

Написати творчу роботу «Наша мова – барвінкова».

 

Відомості з синтаксису й пунктуації. Другорядні члени речення.

 

ІІ варіант

Початковий і середній рівень

 

1.Другорядні члени речення:

а) додаток, присудок;

б) підмет і присудок;

в) додаток, означення, обставина.

 

2.Як можна встановити зв’язок між головними і другорядними членами речення?

 

3.Означення відповідає на питання:

а) який? чий?

б) непрямих відмінків;

в) як? де? куди?

 

4.Найчастіше означення виражається:

а) прикметником;

б) іменником;

в) прислівником.

 

 1. Додаток відповідає на питання:

а) де? куди? звідки?

б) який? чий?

в) непрямих відмінків.

 

 1. Обставина найчастіше виражається:

а) прислівником;

б) іменником;

в) прикметником.

 

 1. Вказати речення, в якому є додаток:

а) Хлопці весело розмовляли.

б) Червоним великим колом заходило сонце.

в) Я одразу перестав у садку копати.

 

 1. У реченні: Всяка пташка своє гніздо знає слово всяка є:

а) додатком; б) підметом; в) означенням.

 

 1. Вказати речення, в якому є означення:

а) Птахи весело щебетали.

б) Веселі хлоп’ята розважалися на галявині.

в) Оленка зірвала ромашку і простягнула подрузі.

 

 1. Додаток найчастіше виражається:

а) прикметником;

б) прислівником;

в) іменником.

 

 1. Записати речення з означенням.

 

 1. Записати речення з обставиною

 

 

Достатній рівень

 

1.Поширити дані речення другорядними членами.

Розгулялася буря. Вода прибувала. Дзвонили дзвони. Потемніло небо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Люди ховалися.

 

2.Скласти речення за схемами:

 ~~~  ──  ──  ▪  ──  ▪ ══ ▪

──  ══  ─  ─  ─  ~~~  ─  ─  ─ ▪

 

3.Підкреслити всі члени речення.

На небо виходять чисті вересневі зорі. Дівчинка непомітно спустилася з високого дерева. Сонце сідало десь за лісовими хащами. Яскравий сніп полум’я несподівано засліплює нам очі.

 

Високий рівень

 

Написати творчу роботу «Чаруючі звуки рідної мови».

 

Відомості з синтаксису й пунктуації. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами. Пряма мова.

 

І варіант

Початковий і середній рівень

 

1.Знайти речення з однорідними членами:

а) Ліс якусь хвилину стояв нерухомо.

б) Лагідно світить сонце, голубіє небо, стоять у барвистих шатах дерева.

в) Полохливий заєць пригина вуха, витріща очі і порина у море лісових звуків.

 

 1. Знайти речення, в якому однорідні члени – означення:

а) Зерно і камінь, суша і вода достойні буть зображені на картині.

б) Була весна весела, щедра, мила.

в) Мавка йде до калини, ламає червоні кетяги ягід.

 1. Виділіть речення з узагальнювальним словом:

а) Все бачить співець у широкім роздоллі: і небо, і море, красу світову.

б) На високих горбах шуміли під вітром дуби, липи, клени.

в) З берега на берег можна добутися баржами, човнами.

 

 1. У якому реченні є звертання?

а) Поблискують черешеньки в листі зелененькім.

б) Мама співає дитині першу пісню, відводить уперше до школи.

в) Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко.

 

 1. Знайдіть речення із поширеним звертанням:

а) Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали.

б) Спи, синочку, спи, дитя.

в) Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.

 

 1. Визначте рядок, у якому всі слова – іменники в кличному відмінку:

а) сестрицею, Інно, чайка;

б) Андрію, козаче, учителю;

в) весна, жінко, калина.

 

 1. Якщо звертання вимовляється з особливою силою, то виділяється:

а) тире;

б) комою;

в) знаком оклику.

 

 1. Виділіть речення, у якому вставне слово виражає впевненість:

а) Отже, що тут багато говорити і сперечатися.

б) Звісно, хлопцям не було чого боятися.

в) Відступати нам, по-перше, пізно, а , по-друге, немає підстав.

 

 1. Чи буває членом речення вставне слово?

 

 1. Скласти речення із вставним словом.

 

 1. Слово чи група слів, які називають того, до кого звернена мова, називаються:

а) вставним словом;

б) звертанням;

в) граматичною основою.

 

 1. Скласти речення із прямою мовою.

 

Достатній рівень

Установити відповідність.

 1. У нашому лісі ростуть і берези, А. Однорідні означення

   і дуби, і вільхи.

 

 1. Реве та стогне Дніпр широкий. Б. Однорідні обставини

 

 1. Прийшла ніч – якась таємнича, темна, В. Однорідні підмети

   тривожна.

 

 1. На землі, у траві, на деревах – Г. Однорідні присудки

   скрізь вирує життя.

Д. Однорідні додатки

 

Поставити розділові знаки в реченнях:

Вони були скрізь і на подвір’ї і на деревах і на клумбах.

 І земля і вода і повітря все поснуло.

Легка біла прозора постать обличчям нагадувала Мавку.

 

Виписати звертання.

Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово.

Ти наше диво  калинове, кохана материнська мово!

Умивайтеся, дівчатонька молоді, цвіт-калину розпускайте на воді.

Не журися, козаченьку, ти ще молоденький.

 

Високий рівень

Твір-мініатюра з використанням вставних слів, звертань, однорідних членів   речення «Доброти велика сила».

 

Лексикологія

І варіант

 

 Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 

 1. Позначте рядок з реченням, у якому неправильно вжито слово неділя.

А) У неділю рано зілля копала (Народна пісня);

Б) Була неділя — тихий час дозвілля (М. Рильський);

В) Ця неділя була важкою: щодня по шість уроків (3 розмови);

Г) У неділю Кайдаші пішли до Довбушів на оглядини (І. Нечуй-Левицький).

 

 1. Позначте рядок, у якому всі прикметники — означення, вжиті в переносному значенні:

А)солодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б) білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

В) гострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

 

 1. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А) височина, вершина, високий, височінь;

Б) мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В) слово, словник, словотвір, словниковий;

Г) мовити, говорити, кричати, слухати.

 

 1. Позначте пару слів, що є антонімами:

А) велетень, гігант;

Б) мужній, сміливий;

В) велетень, силач;

Г) велетень, карлик.

 

 1. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А) крило літака — крило лелеки;

Б)моторний хлопець — моторний цех;

В) палаючий степ — палаюче сонце;

Г) радісний погляд — сумний настрій.

 

 1. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А) абрикос, балет, голос, доля;

Б) азбука, бігти, говорити, дивуватися;

В) голова, дружина, міст, пілот;

Г) артист, кипіти, важкий, гарячий.

 

 1. Позначте рядок, у якому синоніми мають стилістичне забарвлення:

А) стародавній, давній, колишній, старовинний;

Б) сміятися, реготати, хихикати, скалити зуби;

В) великий, чималий, немалий, здоровенний;

Г) грубий, нечемний, неввічливий, некультурний.

 

 1. У реченні Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке.

 (І. Нечуй-Левицький) виділені лексичні одиниці:

А) омонімами;

Б) синонімами;

В) антонімами;

Г) спільнокореневими.

 

 Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

 1. Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

1) Холодно, спекотно

2) лише, тільки

3) мати (іменник), мати (дієслово)

4) дамоклів меч, ахіллесова п’ята

А) омоніми

Б) антоніми

В) синоніми

Г) діалектизми

Д) фразеологізми

 

II варіант

 

 Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 

 1. Укажіть рядок, у якому слова в словосполученнях ужиті тільки в прямому значенні:

А) Усміхнене сонце, ляпає язиком, гострий погляд;

Б) рожевий шовк, водити за руку, краяти серце;

В) усміхнені діти, холодне повітря, телефонувати додому;

Г) квашена капуста, паперовий літачок, м’який характер.

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

А) Лагідний, дивний, сумирний;

Б) безмежний, безкрайній, безконечний;

В) дбайливий, старанний, жагучий;

Г) цікавий, привабливий, привітний.

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі антонімічні пари дібрано правильно:

А) Сухий — мокрий, знайти — загубити, тямовитий — розумний;

Б) гіркий — солодкий, балакучий — мовчазний, старанний — недбалий;

В) боязливий — безстрашний, сумний — здоровий, замерзлий — розталий;

Г) заснути — прокинутись, добро — підлість, відкрити — закрити.

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами слова старанний:

А) Ретельний, дбайливий, сумлінний, пильний;

Б) поважний, серйозний, солідний, статечний;

В) лагідний, тихий, смирний, сумирний;

Г) запопадливий, добросовісний, працьовитий, уважний.

 

 1. Укажіть рядок, у якому прислів’я містить синонім та антонім:

А) Хто ошпарився на молоці, той і на воду дме.

Б) Добре роби — добре й буде!

В) Багатому щастя, а вбогому трясця.

Г) Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють.

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є омонімічними:

А) Вода з ключа — журавлиний ключ — ключ від дверей;

Б) співає завірюха — співає дівчина — співає сопілка;

В) вити гніздо — вити на місяць — вити вовком;

Г) накреслити коло — знаходиться коло хати — велике коло.

 

 1. Укажіть рядок, у якому синонімічною є пара слів:

А) спати — відпочивати;

Б) летіти — йти;

В) квіти — троянди;

Г) самостійний — незалежний.

 

 1. Омоніми — це слова, що:

А) мають однакову форму, але різне значення;

Б) близькі за значенням, але різні за формою;

В) протилежні за значенням;

Г) вживають мешканці певного регіону.

 

 Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

 1. Доберіть до слів першої колонки антоніми з другої колонки.

1) мовчати;                     А)  прощатися;

2) виглянути;                  Б)  сховатися;

3) вітатися;                     В)  галасувати;

4) нападати                     Г)  заглянути.

Д) захищати

 

Лексикологія. Групи слів за значенням

 

                                                         Варіант І

        

1.Синоніми – це …

а) слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням;

б) слова, які мають протилежне значення;

в) слова, однакові або подібні за звучанням, але різні за лексичним значенням.

 

 1. 2. Укажіть багатозначне слово:

а) хлопчик;

б) голова;

в) суфікс.

 

 1. 3. Укажіть словосполучення зі словами в прямому значенні:

а) гострий біль

б) високе дерево

в) м’який характер

 

 1. 4. Укажіть словосполучення зі словами у переносному значенні:

а) золота людина

б) золотий омулет

в) золотий самородок

 

 1. 5. Укажіть слово, яке має омонім:

а) комп’ютер;

б) мила;

в) десять.

 

 1. 6. Укажіть групу слів, якіНЕЄ СИНОНІМАМИ:

а) пахучий, духмяний, ароматний

б) дбати, клопотати, піклуватися

в) ходити, летіти, марширувати

 

 1. 7. Складіть словосполучення або речення, в яких словоЗАЛІЗНИЙвживається в прямому і переносному значенні.

 

 1. 8. Введіть до речення омонімМЕТАЛИтак, щоб це слово вживалось у різних значеннях.

 

 1. 9. Доберіть антоніми до слів:

День – … ;

чорний – … ;

плакати – … .

 

 1. 10. Доберіть до іншомовних слів українські синоніми:

Ідеальний – …

Гелікоптер – …

Конкурс – …

 

Лексикологія. Групи слів за значенням

                                                         Варіант ІІ

1.Як називаються слова, які мають кілька лексичних значень?

а) однозначні;

б) багатозначні;

в) загальновживані.

 

 1. 2. Укажіть однозначне слово:

а) гніздо;

б) вісім;

в) ручка.

 

 1. 3. Укажіть словосполучення зі словами в прямому значенні:

а) глибокий колір;

б) глибоке почуття;

в) глибоке озеро.

 

 1. 4. Укажіть словосполучення зі словами у переносному значенні:

а) гострий ніж

б) гостре лезо

в) гострий погляд

 

 1. 5. Укажіть слово, яке має омонім:

а) ялинка;

б) брати;

в) бабуся.

 

 1. 6. Укажіть групу слів, які Є СИНОНІМАМИ:

а) брудно, охайно, чисто

б) бити, дубасити, поспішати

в) солдат, боєць, рядовий.

 

 1. 7. Складіть словосполучення або речення, в яких словоЧИСТИЙвживається в прямому і переносному значенні.

 

 1. 8. Введіть до речення омонімМИЛАтак, щоб це слово вживалось у різних значеннях.

 

 1. 9. Доберіть антоніми до слів:

Солодкий – … ;

білий -… ;

мовчати – … .

 

 1. 10. Доберіть до іншомовних слів українські синоніми:

Авіатор – …

Аналогічний – …

Котедж – …

 

Лексикологія (3)

Варіант 1

 1. Позначити, у якому рядку всі слова — діалектизми:

а) курінь, сільський, потоки;
б) пательня, баняк, когут, гурок;
в) куций, батько, беркут;
г) глаголити, зелений, бриль, увага.

 

 1. Позначити, у якому рядку відсутні архаїзми:

а) вагало, світоч, суцвіття;
б) говорило, піїт, зірки;
в) ватра, виживне, верейка;
г) пташки, калинонька, горіли, жита.

 

 1. Визначити, у якому рядку вжиті історизми:

а) жандармерія, гайдамака, крамарне, хлоп;
б) аероплан, тяжкий, амфора, планета;
в) прапор, кваша, швець, півень;
г) хвіртка, лишенько, добридень, щодня.

 

 1. Позначити, у якому рядку відсутні неологізми:

а) менеджмент, багряно-водний;
б) дизайнер, левино-жовтий;
в) жовтень, громадянський, методика;
г) інтербачення, ложкохвати.

 

 1. Позначити, у якому рядку всі слова — професіоналізми:

а) фонема, лексема, постфікс, інтерфікс;
б) грего, дуб, мартинка, юнак;
в) холодник, легінь, навчання;
г) ом, явище, закон, сонечко.

 

 1. Позначити, у якому рядку всі слова іншомовного походження:

а) вітряно, борг, доробок, здавна;
б) мішечок, колода, насадження;
в) мотовило, перелік, печеніг,
г) вояжер, дегазація, едиція, ідальго.

 

 1. У реченні Не спиться вам, парламентські витії, Масні злодії, в орденах кати… (М. Рильський) виділені слова — це:

а) просторічні;
б) стилістично-забарвлені;
в) діалектичні;
г) синоніми.

 

 1. Позначити, у якому рядку всі сполучення слів записано неправильно:

а) заходи для покращення, через фінансову неспроможність;
б) перейшло у спадщину; інженер за фахом;
в) по єдиному зразку; по фінансовій неспроможності;
г) за взаємною згодою, за свідченням очевидців.

 1. Позначити рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лексики:

а) олень, двір, жити, бабця;
б) дієздатний, вищезгаданий, сумісництво, гриф;
в) кошик, копиця, мисник, роса;
г) сніжок, вівця, халамидник, річище.

 

 1. Позначити рядок, який містить тлумачення слова юридичний:

а) міра державного примусу;
б) надання яким-небудь фактам правового характеру;
в) сукупність правових наук;
г) правовий, той, що стосується правознавства.

 

 1. Позначити рядок, який містить характеристику слова буланий:

а) про річ, зроблену з міцної сталі;
б) про тварину сірого кольору;
в) про коня світло-рудої масті.

 

 1. Позначити рядок зі словом, якому відповідає дане визначення: один із видів договору майнового найму, за яким одна сторона за плату передає майно в користування іншій стороні.

а) Позика;
б) оренда;
в) письмовий наказ;
г) акт.

 

Варіант 2

 1. Позначити, у якому рядку всі слова — діалектизми:

а) пір’я, влітку, прегарний;
б) спадщина, лижі, проміння;
в) червлений, посуд, батько, потоки;
г) каракати, качула, кресаня, легінь.

 

 1. Позначити, у якому рядку відсутні архаїзми:

а) стежина, здійметься, батьківське;
б) подолля, гудьба, вічне;
в) рівник, кріс, вродитися;
г) цілеччина, марець, невтомний.

 

 1. Визначити, у якому рядку вжиті історизми:

а) лерія, відродження, сіяч, гай;
б) цариця, мурза, пістоль, соха;
в) горобець, хлопець, слівце, водій;
г) бруківка, суглоб, здається, піч.

 

 1. Позначити, у якому рядку відсутні неологізми:

а) компакт-диск, вогнеликий;
б) надвечірність, місяць-білогривець;
в) голубосизяна, густо-джемилиний;
г) весна, відлига, урочистий.

 

 1. Позначити, у якому рядку всі слова — професіоналізми:

а) метан, пляшка, рідина, водичка;
б) капкан, вітер, олівець, малина;
в) кубрик, рея, такелат, докер;
г) шаланда, холодник, плай, сіль.

 

 1. Позначити, у якому рядку всі слова іншомовного походження:

а) габітус, дебіт, едафон, інцизія;
б) вічко, бондар, дослідник, здоба;
в) млинок, коляда, нарукавник;
г) мудрість, перепал, петрушка.

 

 1. У реченні Не плач, татусю, ми ще повернемось назад (В. Сосюра) виділене слово — це:

а) стилістично забарвлене;
б) жаргонізм;
в) діалектизм;
г) загальновживане.

 

 1. Позначити, у якому рядку всі сполучення слів записано неправильно:

а) писати за зразком; у міру того як;
б) заходи щодо підвищення ефективності праці;
в) трапилось через непорозуміння;
г) комісія по складанню акта; піти по службових справах.

 

 1. Позначити рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лексики:

а) дощик, отець, штани, вила;
б) журавель, путь, дім, хліб;
в) постановити, глава, кредит, біржа;
г) віхола, вуста, Кость, ніч.

 

 1. Позначити рядок, який містить тлумачення слова депортація:

а) вигнання, висилка з держави як міра карного покарання;
б) фаза промислового циклу;
в) політична організація суспільства;
г) система державних заходів.

 

 1. Позначити рядок, який містить характеристику слова дружний:

а) згуртований, одностайний;
б) доброзичливий, дружелюбний;
в) прихильний, неприязний.

 

 1. Позначте рядок зі словом, якому відповідає дане визначення: офіційна штаб-квартира фірми, приміщення:

а) банк;
б) кабінет;
в) приймальня;
г) офіс.

 

Будова слова. Орфографія. (1)

І варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А) Провулок, вибірково, легенький;

Б) засніжений, налетіти, священний;

В) весняний, похмуро, винахід;

Г) прибережний, безмежний, обручка.

 

 1. Префікс при- мають усі слова в рядку:

А) пр..сісти, пр..звище, пр…подобний;

Б )пр..землений, пр..йти, пр..рва;

В) пр..красний, пр..мружити, пр..вітати;

Г) пр..єднати, пр..лягти, пр..морський.

 

 1. Спільнокореневими є всі слова в рядку:

А) ніч, нічний, уночі;

Б) сонце, сонця, на сонці;

В) проводити, підводний, вода;

Г) весна, навесні, весну.

 

 1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А) Прекрасно, сіренький, знання;

Б) приміський, підберезник, перекручений;

В) веселенький, винахід, надмірний;

Г) беззахисний, невинно, розмова.

 

 1. Яка морфема (значуща частина слова) служить для утворення форм одного й того самого слова?

А) Суфікс;

Б) префікс;

В) корінь;

Г) закінчення

 

 1. У якому рядку всі слова утворені за допомогою двох префіксів?

А) Неперевершений, непримиренний, недійсний;

Б) попривозити, позакривати, неподільний;

В) позашлюбний, подорожний, непохитний;

Г) ненормований, вирішити, знебарвлений.

 

 1. Значущі частини слова, що служать для утворення нових слів, — це:

А) префікс і суфікс;

Б) префікс і корінь;

В) суфікс і корінь;

Г) суфікс і закінчення.

 

 1. Префікс с- мають усі слова в рядку:

А) ..питати, ..шити, ..фотографувати;

Б) ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

В) ..пекти, ..трусити, ..кривдити;

Г) ..танцювати, ..чистити, ..тримати.

 

Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

 1. Визначте, у яких реченнях виділені слова мають префікси:

1) роз-

2)без-

3) зі-

4) з-

 

А) А коли випадали погожі безхмарні дні, під сон цем на пагорбках з-під снігу проступали чорні лисини вологої землі (В. Нестайко).

Б) А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами ярини (М. Коцюбинський).

В) Давно зібрали яблука в колгоспному саду, давно зжовкла на пасовиську трава (О. Донченко).

Г) І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня жайворонкова (М. Коцюбинський).

Д Шаблю на друга зніс побратим (А. Малишко).

 

II варіант

 

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 

 1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А) сумно, прекрасно, розбитий;

Б) беззубка, пролісок, перекручений;

В) простенький, вимір, надзвичайний;

Г) надбудова, невинно, розклад.

 

 1. За допомогою якої морфеми (значущої частини слова) утворюємо нові форми слова?

А) кореня;

Б) суфікса;

В) префікса;

Г) закінчення.

 

 1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: корінь, суфікс, закінчення?

А) радість, розклад, чорнозем;

Б) осінній, старанно, зелененький;

В) столик, квітковий, молодець;

Г) березовий, підземний, м’якенько.

 

 1. Спільнокореневими є всі слова в рядку:

А) сонце, сонечком, на сонці;

Б) водний, водити, вода;

В) читати, читанка, прочитаний;

Г) пролісок, проліском, (у) проліску.

 

 1. Укажіть рядок, у всіх словах якого правильно виділені закінчення:

А Коров[а], йду[чи], [сад]ок;

Б дитин[а], люби[ти], сиротлив[ий];

В учениц[я], квасол [я], городин[а];

Г весел[о], сух[ий], поміча[ти].

 

 1. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

А) пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

Б) пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

В) пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

Г) пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

 

 1. Спільнокореневими є слова в рядку:

А) пролісок, проліском, (у) проліску;

Б) водний, водити, вода;

В) читати, читанка, прочитаний;

Г) стежинка, на стежинці, стежинкою.

 

 1. Знайдіть рядок, у якому всі слова мають префікси:

А) Безсилий, премудрість, провесінь;

Б) бережечок, рябенький, сизуватий;

В) надвисокий, тихесенький, боєць;

Г) обмеження, грушка, сестриця.

 

Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

 1. Визначте, які префікси мають виділені в реченні слова.

1) пре-

2) при-

3) прі-

4) пере-

 

А) Коли вранці дітки приходили в садочок, вони тихенько ставали біля відчиненого вікна і слухали, як співає соловейко (Б. Сухомлинський).

Б) Життя прожити — не поле перейти (Прислів’я).

В) Жінка запитала в нього прізвище, він суворо поглянув крізь скло великих окулярів (3 журналу).

Г) Хай би мені серце з превеликої радості надвоє розірвалося, але знала б я, що була щаслива таким великим щастям, що більшого в житті й бути вже не може (Б. Лепкий).

Д) Предметної розмови, на жаль, не вийшло.

 

Будова слова. Орфографія. (2)

 

І варіант

 1. Укажіть групу спільнокореневих слів.

а) вечеря, вечір, увечері, вечоріє;

б) підводний, вода, підвода, водяний;

в) нічний, нічка, вночі, нічого.

 

 1. Укажіть різні форми одного й того самого слова.

а) зелений, зеленіти, зеленка, зелень;

б) день, дня, днем, дні;

в) сніг, сніговик, сніжинка, сніжний.

 

 1. Укажіть слово, будова якого визначена правильно:

 

 1. Укажіть слово, утворене суфіксальним способом:

а) міжгір’я;

б) прочитати;

в) будильник.

 

 1. Укажіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом.

а) сильний;

б) подорожник;

в) праліс.

 

 1. Укажіть групу слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться и.

а) зб..рати, заст..лати, розд..рати;

б) завм..рати, пом..рати, зб..ру;

в) відп..рати, розт..рти, заст..лити.

 

 1. Укажіть групу слів, у формах яких звук [і] не чергується з [о] або з [е]:

а) кінь, камінь, грім;

б) стріляти, зберігати, защіпати;

в) сніг, кінець, хліб.

 

 1. Укажіть групу слів, у коренях яких пишеться і:

а) щ..рий, щ..тка, щ..пнути;

б) зач..пати, веч..р, ч..тко;

в) щ..лина, щ..т, щ..рість.

 

 1. Укажіть випадок, коли в дієслівній формі на місці пропуску пишеться ж:

а) садити — са..у;

б) будити — бу..у;

в) казати — ка..у.

 

 1. Укажіть слово з префіксом з-:

а) (з,с)сипати;

б) (з,с)фотографувати;

в) (з,с)тримати.

 

 1. Укажіть слово з префіксом при-:

а) пр(е,и)добрий чарівник;

б) пр(е,и)красний вечір;

в) пр(е,и)бережний пісок.

 

 1. Укажіть слово з префіксом пре-:

а) пр(е,и)мудрий дідусь;

б) пр(е,и)літ птахів;

в) пр(е,и)морський край.

 

ІІ варіант (Вищий рівень)

 

 1. Позначте групу спільнокореневих слів:

а) сонце, сонця, сонцю, сонцем;

б) вода, водяник, водити, надводний;

в) земля, земляний, приземлитися, землянка.

 

Наведіть приклад чотирьох спільнокореневих слів.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 1. Позначте слово, правильно розібране за будовою:

Наведіть власний приклад розбору двох слів за будовою.

_________________________________________________________

 1. Запишіть у дужках спосіб словотвору:

землетрус (___________________________ )

прекрасний (__________________________ )

блакить (_____________________________ )

Наведіть власний приклад кожного із зазначених способів словотвору.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 1. Складіть словосполучення або речення, в яких ужито слова молоді, минуле, сучасне, утворені шляхом переходу з однієї частини мови в іншу.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Наведіть власний приклад словосполучення зі словом, утвореним шляхом переходу з однієї частини мови в іншу.

_________________________________________________________

 1. Змініть слова або доберіть спільнокореневі, в коренях яких чергувались би голосні та приголосні звуки. Зробіть запис звуків, що чергуються.

Берегти, плакати, рік, друг.

_________________________________________________________

Наведіть власні приклади слів із чергуванням таких звуків.

_________________________________________________________

 1. Вставте потрібну літеру.

Пр..сісти, пр..летіти, пр..красний, пр..звище, ро..терти, бе..сердечний, ..шивати, ..писати.

 

Наведіть власний приклад шести слів з такими орфограмами.

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

 

Варіант 1

 

 1. Визначити рядок, у якому всі слова пишуться без знака м’якшення.
  А)Лял..ці, вуз..кий, мал..ви.
  Б) Корін..чик, ковз..кий, тон..ший.
  В) Українс..кий, різ..бяр, віл..ний.
  Г) Селянс..кий, с..омий, діл..ниця.

 

2.Визначити рядок, у якому допущено помилки при вживанні
апострофа.

А) Об’ємний, пан’європейський, пів’яблука.
Б) Без’ядерний, сім’я, екстер’єр.
В) Горохв’яний, двохярусний, ластівятко.
Г) Кров’ю, під’їджати, морквяний.

 

3.Визначити рядок, у якому правильно написано всі слова іншомовного походження.
А) Кінджал, Чілі, Тібет, дура.
Б) Бастілія, Арістотель, барокко, жюрі.
В) Діпломат, башкір, дезинфенкція, Чікаго.
Г) Міллер, Ніцца, єпископ, Кембридж.

 

 

 1. Визначити рядок, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову слів.
  А) [о л е н ь].
  Б)[з б’ і р н иe к].
  В) [с е р д и т и].
  Г) [к у к у р у д з а н и й].

 

 1. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченням.
  Мов блин на сковороді

 

А) Потрапити в дуже скрутне становище.
Б) Про дуже енергійну людину.
В) Про поважну людину.
Г) Про бузтурботну людину.

 

 

 1. Мов дурень з писаною торбою.

А) Про багату людину.

Б)Дуже радіти.
В) Лагідний, покірний.
Г) Поводитися нерозумно, недоречно.

 

3.Як горох об стіну.

А) Марно витрачати час.
Б) Міцно спати.
В) Не можна вплинути на когось.
Г) Залишитись ні з чим.

 

4.Вбиватися в колодочки.

 

А) Втрачати людяність.

Б) Дорослішати, багатіти.
В) Робити щось приємне.
Г) Мати великий життєвий досвід.

 

 1. 6. Установити відповідність між розділами науки про мову і тим, що
  вони вивчають.
  1) Лексикографія.  А) Система правил написання слів
  2) Синтаксис.                         Б) Лексичне значення і вживання фразеоло-
  3) Орфографія.                          гізмів.
  4) Фразеологія.                      В) Теорія і практика укладання словників.
  Г) Знаки письма.
  Д) Будова словосполучень та речень.

 

7.Записати синтаксичні одиниці в такій послідовності:
1) Фразеологічне сполучення.
2) Сполучення слів, що не вважається словосполученням.
3) Просте речення з одним головним членом.
4) Складне речення

 

А) На чужу працю ласий не будь (Нар. творчість).

Б) Ходити манівцями.

В) Учення – світ, а невчення – тьма (Нар.творчість).

Г) Піді мною.

Д) Я йду.

 1. 7. Скласти і записати діалог (6 – 7 реплік) на тему «Знання – сила»,
  використовуючи звертання, вставні слова, речення з однорідними
  членами.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *