Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Повторення та узагальнення вивченого. Тестові завдання з української мови. 7 клас

Повторення та узагальнення вивченого. Тестові завдання з української мови. 7 клас

Повторення та узагальнення вивченого. 7 клас

1.Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться
а) кома;
б) тире;
в) двокрапка;


2.Між однорідними членами речення, що не з’єднуються сполучниками, ставиться
а) тире;
б) кома;
в) двокрапка.


3.На письмі звертання виділяються
а) комами або знаком оклику залежно від інтонації;
б) лапками;
в) тире.


4.Перед сполучниками і, то, але, проте, однак, чи, що, щоб, які з’єднують частини складного речення, ставиться
а) кома;
б) тире;
в) двокрапка.


5.Пряма мова береться
а) в лапки;
б) в дужки;
в) з обох боків у тире.


6.Незмінюваною самостійною частиною мови є
а) прикметник;
б) прислівник;
в) займенник.


7. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки.
1) Хочеться мовити собі й кожному Бережімо свої таланти!
2) Чим багата людина у цьому світі? запитують. Собою відповідаю я. 

3) Приказка є у народу З другом хорошим сміло іди у вогонь і воду.
4) Як тебе не любити Києве мій! 

5) Мій любий краю всі пісні мені лише тобою дані. 

6) Здається цілий світ тобою марить країно зачарована моя!

8. Запишіть слова, вставляючи пропущені літери.
Різ..бяр, груш..ю, стеж..чка, л..вада, пр..дивний, мороз.., запороз..кий, В..ячеслав, Св..тослав, ч..ремха, піднебе..я, Пр..карпаття, Полтав..ина, пр..вітати, неу..тво.


9. У кожному слові визначте орфограму. Доберіть і запишіть по 3 слова з тими ж орфограмами. Орфограми підкресліть.
Знання, немовля, циклон, пріоритет, безмежний, що-небудь, ні в кого, Донецька, Криму.

Дієслово (частина І)

1. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.

А) Працював би, купують, заспіваймо.

Б) Будемо говорити, обступаючи.

В) Розуміючи, надісланий, ховаючи.

Г) Учити, навчивши, учіння.

2. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.

А) Охопити, побачити, ішов.

Б) Говорити, спати, сміятися.

В) Сидіти, наїжачитися, діждалися.

Г) Малювала, стежити, махати.

3. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.

А) Відпускаючи, турбувати, перехідний.

Б) Спілкуючись, посміхнувся, принісши.

В) Гордувати, посивілий, серйозний.

Г) Бігатимете, господарюючи, освітлений.

4. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.

А) Нездужати, нездоровиться, цвіте.

Б) Летіти, одягати, переконуватися.

В) Заздрити, цвів, охопити.

Г) Відпустити, горіти, мила.

5. Безособове дієслово вжито в реченні:

А) Те літо не забулося.

Б) Йому пощастило побувати в Криму.

     В) Чудово пахне трава.

Г) Нарешті знайшлося кілька чистих аркушів.

6. Укажіть неправильне твердження:

     А) Дієслова доконаного і недоконаного виду здебільшого складають видові пари, що відрізняються будовою слова – суфіксами, префіксами, а зрідка наголосами.

     Б) Неозначена форма дієслова не має категорії виду.

     В) Безособові дієслова не можуть мати категорії виду.

     Г) Дієслова теперішнього часу змінюються за особами, числами і родами.

7. Дієслова другої дієвідміни складають рядок:

     А) Намочити, оборонити, насмілитись;

Б) Оцінити, придавити, зблиснути;

     В) Поранити, уповільнити, прославитися;

Г) Заскочити, обдурити, побороти.

8. Укажіть речення з дієсловом теперішнього часу другої особи множини:

     А) Ще почуєте про нього не раз.

Б) Відчуваєте пахощі лугових трав?

     В) Прополете моркву, потім поллєте квіти.

     Г) Будете читати вголос.

 9. Укажіть ряд дієслів, які змінюються за особами:

 А) Порадив, слухаю, зрозумієте

Б) Опанував, вітали, росла.

     В) Розшукаю, спитаємо, знало.

     Г)Запитую, розкажеш, малюють.

 10. Укажіть ряд дієслів, які не мають складеної форми майбутнього часу:

     А) Рахувати, здійснювати, відновлювати.

     Б) Поздоровити, обладнати, утворити.

     В) Пробувати, перечитувати, зігрівати.

Г) Закладати, підбирати, гукнути.

11.Укажіть ряд дієслів, які змінюються за родами:

     А) Покричить, сповістив, блукав.

Б) Виглянув, задумав, переліз.

     В) Викине, протримається, розрісся.

     Г) Братиме, прочитають, кричить.

12. Укажіть ряд дієслів першої дієвідміни:

     А) Полоти, тонути, заліпити.

     Б) Стелити, оборонити, ударити.

     В) Клеїти, зважати, бувати.

Г) Сказати, проорати, підписати.

13. Укажіть ряд дієслів другої дієвідміни:

     А) Оцінити, заморитися, прибирати.

     Б) Говорити, задивитися, побачити.

     В) Стелити, оборонити, впасти.

     Г) Стирати, білити, виносити.

 14.Укажіть ряд дієслів із закінченням -ете:

     А) Прибуд…, змел…, підмет…, колиш… .

     Б) Прибуд…, знайд…, розірв…,, закле…

     В) Переглян…, вимет…, полегш…., почис… .

     Г) Довар…, дмухн…, впевн…, закопт… .

15. Дієслова із закінченням –уть (-ють) складають рядок:

     А) розв’яж.., закінч.., прагн..;

     Б) відпочин.., усміхн…сь, знайд..;

     В) змокн.., залиш.., принес;

     Г) одягн.., свисн.., віддяч..;

     Д) перебор.., піднім.., насміл..сь.

16. Укажіть ряд особових форм дієслів:

     А) Початися, готувати, плести.

     Б) Розбиває, несеш, розквітає.

     В) Посіявши, осиротілий, жартуючи.

     Г) Може, зробити, знаючи.

17. До І дієвідміни належать дієслова

А) бути, читати

Б) стрибати, їсти

В) відповісти, писати

Г) думати, міркувати

18.  Правильно названо усі форми дієслова:

     А) дієприкметник, дієприслівник, особове дієслово, безособове дієслово на –но, -то;

     Б) особове дієслово, інфінітив;

     В) неозначене дієслово, прислівник, прикметник, особове дієслово;

     Г) неозначена форма, особове дієслово, безособові форм на -но, -то, дієприкметник, дієприслівник.

19. Виберіть рядок, у якому всі слова є дієсловами

А) Малюю, малюєш, малюнок

Б) Підстрибуючи, стрибнувши, стрибати

В) Потроїти, тричі, третій

Г) Написано, написаний, письменник

20. Виберіть рядок, у якому в особовому закінченні дієслова є помилка

А) доять, сплять

Б) боряться, хочуть

Г) мріють, клеять

Д) міркують, промовляють

21. Установити відповідність між дієсловами та їх формами

1.  інфінітив                        А) намальований

2.  особова форма               Б) малювати

3. дієприкметник                В) намальовано

4.  дієприслівник                Г) малюватимемо

                                        Д) малюючи

22 . Установити відповідність між дієсловами та їх часовою формою.

1. Минулий.                                                    А) Сподіватимусь, малюватимете.

2. Теперішній.                                                 Б) Відпочинеш, полечу.

3. Майбутній, складна форма.                       В) Працюють, ігнорує.

4. Майбутній час, складена форма               Г) Сконала, допомогли.

                                                                         Д) Буду грати, будеш лякати

.

23.  Установіть відповідність між розділами науки про мови і предметом їх вивчення

1. Синтаксис                     А) розділові знаки

2.Морфологія                    Б) будова речення та словосполучення

3. Пунктуація                    В) правильне написання слів

4. Орфографія                   Г) значення слів

                                           Д) частини мови

24. Установіть відповідність між інфінітивом та його синтаксичною роллю.

1.      Кайдаш наказав синам гребти сіно .                                   А) Підмет

2.      Творити –призначення кожного.                                         Б) Присудок

3.      Учитель почав розповідати.                                                 В) Додаток

4.      Бажання малювати охопило Шевченка                              Г) Означення

                                                                                                      Д) Обставина

Дієслово. Форми дієслова


І варіант             І рівень ( 3 бали)


1. Який розділ про мову вивчає частини мови?
а) синтаксис; 

б) пунктуація; 

в) морфологія; 

г) орфографія;


2. Дієслово відповідає на питання
а) де? коли?; 

б) хто? що?; 

в) що робить? що зробить? 

г) який? яка? яке?


3. Вибрати рядок, у якому записані лише дієслова.
а) читати, малювання, їздити, летіти.
б) швидко, спішити, скакати, хворіти;
в) прийшла, зійшли, співають, зеленіє.
г) ясніє, зелень, швидкий, якісно.


4. Дієслово має такі форми:
а) неозначена форма, особове дієслово;
б)дієприкметник, дієприслівник;
в) неозначена форма, інфінітив, особове дієслово;
г) неозначена форма, особове дієслово, безособові форм на -но, -то, дієприкметник, дієприслівник.


5. Вибрати з поданих слів, рядок, у якому записані лише дієслова майбутнього часу складної форми.
а) сміятись, буду ходити, прийду;
б) писатимемо, торгуватимуть, цікавитимуться;
в) приїду, зайду, шепче;
г) будемо читати, привітають, скакати муть.


6. У якому з рядків записані всі часи дієслова?
а) малюватиму, дивлюся, прийшов;
б) об’їхав, буде читати, кричатиме;
в) дивиться, благав, читати;
г) зробить, закликав, співатиме.

                                 ІІ рівень(2 бали)


1. Утворити дієслова доконаного і недоконаного виду: брати, .їхати, зеленіти.
2. Записати приклади всіх форм дієслова.


                                ІІІ рівень( 4 бали)
1. Записати в особах просту, складну і складену форми дієслова майбутнього часу варити.
2. Записати 3дієслова неозначеної форми і скласти з ними речення.


                                IV рівень ( 3 бали)
Написати твір-мініатюру «Чи заслуговую я називатися справжнім другом»


ІІ варіант                            І рівень( 3 бали)


1. Який розділ про мову вивчає дієслово?
а) синтаксис; 

б) пунктуація;  

в) морфологія; 

г) орфографія.


2. Дієслово означає
а) ознаку предмета; 

б) дію предмета; 

в) називає предмет;

г) ознаку дії предмета


3. Вибрати рядок, у якому записані лише дієслова.
а) малий, скоро, прискакати, буде писати;
б) прийде, буде робити, співатиму, летів;
в) оминув, пришили, сказав, малюнок;
г) зіпсований, гарний, призвичаїтись, жовтіє.


4. Дієслово має такі форми:
а) дієприкметник, дієприслівник, особове дієслово, безособове дієслово на     -но, -то;
б) особове дієслово, інфінітив;
в) неозначене дієслово, прислівник, прикметник, особове дієслово;
г) неозначена форма, особове дієслово, безособові форм на -но, -то, дієприкметник, дієприслівник.


5. Вибрати з поданих слів, рядок, у якому записані лише дієслова майбутнього часу складеної форми.
а) буде летіти, будуть кричати, будеш допомагати;
б) озветься, писатиме, зазеленіє;
в) малює, співатиме, буде фіксувати;
г) буду накидувати, був, співав.
6. У якому з рядків записані всі часи дієслова?
а) біжу, дивилися, будемо літати;
б) буде кричати, милуються, приїжджатиме;
в) ясніти, маскував, їхали;
г) надивився, прийшовши, зустріла.


                                      ІІ рівень( 2 бали)
1. Утворити дієслова доконаного і недоконаного виду: нести, кликати, співати.
2. Записати приклади всіх форм дієслова.


                                        ІІІ рівень( 4 бали)
1. Записати в особах просту, складну і складену форми дієслова майбутнього часу мовчати.
2. Записати 3 особові дієслова і скласти з ними речення


                                      IV рівень( 3 бали)

Написати твір-мініатюру «Що я можу зробити для збереження природи»

Дієприкметник

1. Дієприкметник – це

а) особлива форма дієслова;

б) особлива форма прикметника;

в) самостійна частина мови.

Дібрати й записати приклад  дієприкметника, поставити до нього питання

(напр.: який? сказаний)

2. Дієприкметники бувають:

а) перехідні й неперехідні;

б) активні й пасивні;

в) доконані й недоконані.

Знайти  у реченні з дієприкметник: 

1) Прийде вечір зажурений, синій..(В.Сосюра.)  

2) Біля ставу тремтить поріділе золото верб. (М.Стельмах.) 

3) Я сідаю на горбик зігрітий, щоб ключі журавлині зустріти. (П.Воронько.)  

4) Нетямі руки не туди пришиті. (Нар.творч.)

3. Дієприкметниковим зворотом називається:

а) дієприкметник разом із означуваним словом;

б) дієприкметник із граматичною основою речення;

в) дієприкметник із залежними від нього словами.

Знайти у реченні  дієприкметниковий зворот (розділові знаки пропущено): 

1) Листя сповнене привіту  буде з вітром шепотіти. (В.Сосюра.) 

2) Стоїш ти Полтаво огорнена в славу. (М.Рильський.) 

3) Ще не забули ми і не забудем плач почутий уночі із Бабиного яру. (Д.Павличко.)

4. Дієприкметниковий зворот виділяється комами:

а) завжди;

б) якщо стоїть після означуваного слова;

в) якщо стоїть перед означуваним словом.

У якому реченні  дієприкметниковий зворот не виділяється комами? Розставити знаки. 

1)Над туманами вкритою рікою мовчать бори. (В.Сосюра.) 

2) І все чіткіш темніють в полі дощем карбовані путі. (М.Стельмах.) 

3) Там хмари і соком набряклі осики попадали в ставу блакитний казан.(Л.Первомайський.)

5. НН пишеться у словах:

а) освітле…ий, упорядкова…ий, принесе…ий;

б) незліче…ий, несказа…ий, незрівня…ий;

в) довгожда…ий, шале…ий, несподіва…ий.

Скільки  -н-, -нн- ?

  1. Я бачу в зорях тих ясних великі сонця незчисле…і. (В.Самійленко.) 
  2. І мислі, і часу закони невблага…і неси в будучину, на плетиво доріг. (А.Малишко.) 
  3.  Непогасе…е сяйво ідеалу. (Д.Павличко.)

6. Окремо з не дієприкметник пишеться в реченні

а) Затьмила зір не/сплакана сльоза. (Т.Майданович);

б) Не/покриті важкою млою, спіють зорі понад Сулою. (А.Малишко);

в) Мене і досі ніжно зігріває забуте сонце тих країв не/знаних. (О.Башкирова).

7. Дієприкметник, що пишеться з не разом, окрім:

  1. Я не/злічені версти після того пробрів. (В.Швець.) 
  2. За мить, не/згаяну в справдешнім світі, я проміняю наймиліші сни.(М.Самійленко.) 
  3. Посварилися за шкуру не/пійманої білки. (Нар.творч.)
  4. Завдання не/виконане.

Дієприкметник як особлива форма дієслова


І рівень
1. У якому рядку всі слова – дієприкметники?
а) Зшитий, холодний, посіяний, теплий;
б) підбілений, вимитий, прив’язаний, порослий;
в) пекучий, печений, занесений, грізний;
г) несказаний, жарений, червоний, полонений.

2. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?
а) Задуманий, прочитаний, літаючий, сидячий;
б) посивілий, падаючий, крокуючий, сяючий;
в) посинілий, лежачий, підбитий, знесений;
г) заражений, замислений, стоячий, забруднений.

3. У якому рядку всі дієприкметники доконаного виду?
а) Розбитий, зламаний, скошений, забутий;
б) спалений, зігнутий, згасаючий, бажаючий;
в) працюючий, побачений, стиснутий, волаючий;
г) читаючий, помолоділий, стомлений, співаючий.

4. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?
а) Змелений, схвалений, зварений, намальований;
б) зволожений, зів’ялий, знесилений, зібраний;
в) пожовклий, осяяний, почорнілий, випечений;
г) розв’язаний, змелений, дихаючий, діючий.

5. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?
а) Позолочений, напоєний, молотий, змелений;
б) палаючий, плачучий, тертий, ламаний;
в) вишитий, написаний, атакуючий, зламаний;
г) шитий, просіяний, битий, зораний.

6. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з не окремо?
а) Не/зарослі чагарником береги; не/затоплена долина; ніким не/читана книга; не/завершена робота;
б) ще не/скошене жито; не/просохла земля; не/розсідланий кінь; не/підбілені дерева;
в) не/зірване яблуко; не/побілена хата; не/пришитий ніким ґудзик; не/побачений фільм;
г) не/намальована художником картина; не/скошена мною клумба; не/здоланий ворогом народ; не/написаний учнем твір.

ІІ рівень

1. Списати, поставити, де треба, розділові знаки, підкреслити дієприкметниковий зворот.
1) Сонце натомлене за день лягло спочити.

2) Хіба можна уявити собі українську хату не заквітчану рушниками?

3) Загублена коником срібна підкова півмісяцем впала на збитий поріг 

(М. Ткач). 

4. Мовчать каштани стомлені і мляві (В. Симоненко).

2. Уведіть дієприкметникові звороти у складені вами речення так, щоб перший стояв на початку, другий – у середині, а третій – у кінці речення.


Намальована художником; прибрана для музею; оспівана у думах і піснях.

ІІІ рівень


3. Складіть невеликий твір-розповідь, використовуючи дієприкметники «Маленькі колядники».

Дієприслівник

Варіант І 

І–ІІ рівні  (Кожна правильна відповідь — 1 бал.) 

1. Усі слова є дієприслівниками в рядку: 
А) роблений, роблячи, привабливий; 
Б) гусячий, гублячи, зумовлювати; 
В) стерпівши, знісши, спостерігаючи;  
Г) взявши, даючи, намальований. 

2. Усі дієприслівники мають доконаний вид у рядку: 
А) зумівши, роблячи, носячи; 
Б) закріпивши, піднявши, піднімаючи; 
В) вигукнувши, з’ївши, приїхавши;  
Г) сівши, нісши, йдучи. 

3. Укажіть дієприслівник, у якому правильно виділено суфікс: 
А) читаючи
Б) пишучи
В) зустрівши
Г) сіючи. 

4. Усі дієприслівники із часткою НЕ пишуться окремо в рядку: 
А) (не)пускаючи, (не)знаючи, (не)вирішивши;  
Б) (не)кажучи, (не)здужавши, (не)працюючи; 
В) (не)хтуючи, (не)взявши, (не)бажаючи; 
Г) (не)зважаючи, (не)зводячи, (не)переглянувши. 

5. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою 
суфіксів: 
А) -учи, -ючи; 
Б) -ши, -вши; 
В) -ачи, -ячи; 
Г) -уч, -юч. 

6. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні 
(розділові знаки пропущено): 
А) Остап стояв вагаючись. (М. Коцюбинський) 
Б) У траві прилігши лось міг сховатися до половини. (Є. Гуцало ) 
В) А навкруги розвидняючись світліло. (Є. Гуцало ) 
Г) І до кохання я незчувшися доріс. (М. Рильський) 

ІІІ рівень 
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.) 

7. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх видами. 
1) доконаний вид                      А) читаючи 
2) недоконаний вид                  Б) прочитавши 
                                                    В) співаючі 

8. Установіть відповідність між дієприслівниками і їх морфологічним розбором. 
1) Особлива форма  дієслова — дієприслівник, доконаного виду, 
у реченні є обставиною минулого часу. 
2) Особлива форма  дієслова — дієприслівник, недоконаного виду, у реченні є обставиною теперішнього часу. 

А) Десятки прожекторів з валу вдарили промінням, засліпили наступаючі війська. (О. Гончар) 
  Б) Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди  добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим. (О. Довженко) 

В) Обминувши в долинці пізнє волосисте просо, я вихоплююсь на 
шлях і одразу наздоганяю драбинчастий віз горшковоза Терентія. (М.Стельмах) 

IV рівень 
                          (Правильна відповідь — 3 бали.) 
9. Відредагуйте речення. Виконайте розбір дієприслівників як 
особливої форми дієслова. 
Грізно поблискуючи шаблею, кінь з вершником летів уперед. Весело засміялася жінка і, поспішаючи в кабінет професора, подумала про свого міцного захисника. 


Варіант ІІ 
І–ІІ рівні (Кожна правильна відповідь — 1 бал.) 

1. Усі слова є дієприслівниками в рядку: 
А) читаючий, співаючи, несучи; 
Б) пишучи, ховаючись, робивши;
В) читати, опалий, опадаючи; 
Г) будуючи, вибілений, співаючі. 

2. Усі дієприслівники мають недоконаний вид у рядку: 
А) опадаючи, дивуючись, лукавлячи;  
Б) зітхаючи, прочитавши, з’їхавши; 
В) чіпляючи, гуркотячи, зробивши; 
Г) бавлячись, пишучи, прийшовши. 

3. Укажіть дієприслівник, у якому правильно виділено суфікс: 
А) виконавши; 
Б) поївши
В) керуючи
Г) здолавши. 

4. Усі дієприслівники з часткою НЕ пишуться окремо в рядку: 
А) (не)діючи, (не)сумуючи, (не)дочуваючи; 
Б) (не)почувши, (не)слухаючи, (не)знаючи;  
В) (не)сказавши, (не)люблячи, (не)волячи; 
Г) (не)хтуючи, (не)взявши, (не)зважаючи. 

5. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів: 
А) -анн, -янн; 
Б) -ши, -вши; 
В) -учи, -ючи;  
Г) -ач, -яч. 

6. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні 
(розділові знаки пропущено): 
А) Жевріючи поволі розгорталась над обрієм лимонна смужка ранкової зорі. (В. Козаченко) 
Б) А сонце заховавшись потім зійшло. (Б. Олійник) 
В) Ходили між рядами пригинаючись. (О. Гончар) 
Г) Антін заснув не погасивши світла. (М. Коцюбинський) 


ІІІ рівень 
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.) 


7. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх видами. 
1) доконаний вид                             А) люблячі 
2) недоконаний вид                          Б) сказавши 
                                                          В) купаючись 

8. Установіть відповідність між дієприслівниками і їх морфологічним розбором. 
1) Особлива форма дієслова — дієприслівник, доконаного виду, у реченні 
є обставиною минулого часу. 
2) Особлива форма дієслова — дієприслівник, недоконаного виду, у реченні 
є обставиною теперішнього часу. 


      А) Сагайда, випроставшись між низькими деревами, якусь мить стояв приголомшений і засліплений блиском вранішньої природи. (О. Гончар ) 

Б) Старий воєвода вважав, що не може його дочка, живучи серед повстанців, не навчитися того, що вміють вони. (В. Малик ) 
В) Дніпровські рибалки випадково натрапляють на ці блукаючі човни. (О.Гончар ) 

IV рівень 
(Правильна відповідь — 3 бали.) 


9. Відредагуйте речення. Виконайте розбір дієприслівника як особливої форми дієслова. 
1) Навчившись грати у шахи, мені запропонували прийняти участь у турнірі. 
2) Продемонстровуючи блокнот з конспектами прочитаних книг, Валентина Сидорівна навчила робити його нотатки. 


Дієприслівник

1. Дієприслівник – це
а) самостійна частина мови;
б) особлива форма прислівника;
в) особлива форма дієслова.
Записати дієприслівник, поставити до нього питання.

2. Дієприслівник означає
а) ознаку предмета за дією;
б) додаткову дію або стан;
в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.
Скласти (пригадати) та записати речення з дієприслівником, підкреслити в ньому дієприслівник як член речення.

3. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфіксів
а) -учи(-ючи), -ачи(-ячи);
б) -вши, -ши;
в) -анн(ий), -янн(ий).
Визначити вид дієприслівників прикрашаючи, затихаючи, сховавши,прилетівши. Подані слова розібрати за будовою.

4. Дієприслівниковий зворот – це
а) дієприслівник разом із дієсловом-присудком, з яким він пов’язаний за змістом;
б) дієприслівник разом із підметом і присудком (граматичною основою речення);
в) дієприслівник разом із залежними словами.
Зробити синтаксичний розбір речення.
Небес блакитних розпустивши коси, прийшла до нас Багрянородна Осінь. (Є.Гуцало)

5. Разом із НЕ пишуться такі дієприслівники
а) (не)знаючи, (не)поважаючи, (не)сказавши;
б) (не)вгаваючи, (не)зважаючи, (не)дооцінюючи;
в) (не)здійснивши, (не)завершивши, (не)витримавши.
Дієприслівник, що без НЕ не вживається, увести в речення.

6. Не виділяється комами дієприслівник у реченні:
а) Співаючи(,) хрипи, хрипи, шукай слова, щоб як шипи(П.Біба);
б) Співають(,) ідучи(,) дівчата(Т.Шевченко);
в) Ніхто не співає(,) додому йдучи(Л.Талалай).
Скласти (пригадати) й записати речення, у якому одиничний дієприслівник не виділяється комами.

Прислівник

1. Прислівниками є всі слова рядка

      А пліч-о-пліч, опівдні, дехто

      Б нарешті, вранці, казна-що

      В усередині, без кінця, чий-небудь

      Г збоку, завглибшки, ніколи

      Д ніхто, звечора, анітелень

2. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку

А) часто — частіше

Б) тихо — тихіше

В) близько — близькіше

Г) дорого — дорожче

Д) яскраво — яскравіше

3. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку

А) сильно — сильніше

Б) чисто — чистіше

В) високо — вижче

Г) мало — менше

Д) солодко — солодше

4. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника

А) багато — більше — найбагато

Б) тяжко — тяжіше — найтяжіше

В) товсто — товсше — найтовсше

Г) струнко — стрункіше — найстрункішіше

Д) глибоко — глибше — найглибше

5. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника

А) зручно — більш зручно — найбільш зручніше

Б) гаряче — більш гарячіше — найбільш гаряче

В) довго — більш довго — більш найдовше

Г) радісно — більш радісно — найбільш радісно

Д) доволі — більш доволі — найбільш доволі

6.Літеру І треба писати на місці всіх пропусків 

А) поноч.., до реч.., утрич..

Б) заввишк.., заоч.., опівноч..

В) укуп.., напівдороз.., навік..

Г) по-вовч.., навесн.., удвіч..

Д) у віч.., сьогодн.., безвіст..

7. Разом треба писати всі прислівники 

А) по/польськи, на/вхрест, по/тиху

Б) до/щенту, на/весні, в/основному

В) з/висока, на/вшпиньки, уві/сні

Г) на/гору, з/середини, по/іншому

Д) за/панібрата, не/сказанно, у/день

8.Разом треба писати всі прислівники 

А) ні/коли, на/впроти, з/вечора

Б) на/рівні, під/ряд, віч/на/віч

В) на/переваги, на/взнак, раз/у/раз

Г) куди/небудь, з/ненацька, за/раз

Д) без/упину, зо/зла, зі/споду

9.Запишіть речення, знімаючи риску.

А) Що/вечора дівчинонька в садочок виходить.

Б) І блідий місяць на ту пору із хмари де/де визирав.

В) У неділю вранці/рано поле вкрилося туманом.

Г) Без ворогів можна в світі як/небудь прожити.

Д) Один собі навік/віку в снігу заночую.

10. Складіть речення із парами слів.

        Удень – у день, назустріч – на зустріч, по-новому – по новому

Прислівник
Варіант І

1) Укажіть рядок, в якому лише прислівники:

А) Удвох, вночі, два, довго;
Б) вночі, наспіх, вбік, бік;
В) босоніж, насилу, давно, тричі.

2) Прислівник, який означає час дії:

А) вголос;                                 Б) праворуч;
В) напередодні;                      Г) наперекір.

3) Прислівник, який означає мету дії:

А) навмисне;                           Б) влітку;
В) вороже;                               Г) вліво.

4) Прислівник, який у вищому ступені має суфікс  -ш-:

А) ясно;                                     Б) сильно;
В) швидко;                               Г) весело.

5) Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН:

Священ..о, відмін..о, темн..о, гуман..о, здивован..о.

6) Зробіть синтаксичний розбір речення:

Влітку озеро здалеку манить прохолодою.

7) Перепишіть, розкрийте дужки:

А) Там мене зустріли (по) домашньому.
Б) Відійшли ми зовсім (не) далеко.
В) (Не)веселі, а дуже сумні очі дивились на мене.

8) Розкрийте дужки:

(По) перше, час (від) часу, (з) низу, з роду (віку), (ні) куди.

9) Складіть два речення: перше з прислівником напам’ять, друге – з однозвучним прийменником та іменником на пам’ять.

Прислівник
Варіант ІІ

1) У якому рядку всі слова – прислівники?

А) Повільно, вільний, по-друге, щодня;
Б) ліворуч, тепло, десь, щось;
В) довго, пізненько, легше, здуру.

2) Прислівник, який означає місце дії:

А) красиво;                    Б) внизу;
В) зопалу;                      Г) нерухомо.

3) Прислівник, який означає спосіб дії:

А) вночі;                         Б)глибоко;
В) схвильовано;            Г) всюди.

4) Прислівник, який у вищому ступені має суфікс  -іш-:

А) легко;                          Б) тепло;
В) глибоко;                     Г) рідко

5) Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН:

Активн..о, старан..о, туман..о, сумн..о, несказан..о.

6) Зробіть синтаксичний розбір речення:

Зранку весело гріє весняне сонце.

7) Перепишіть, розкрийте дужки:

А) (Не) порушно стоять дерева, загорнені в сутінь.
Б) (Не) далеко, а зовсім поряд щось забулькотіло.
В) (На) решті почалося літо.

8) Розкрийте дужки:

(По)товариськи, пліч (о) пліч, раз (у) раз, часто (густо), (на)завжди.

9) Складіть два речення: перше з прислівником назустріч, друге – з однозвучним прийменником та іменником на зустріч.

Версія для друку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *