Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Складносурядне речення. Матеріали до уроків під час дистанційного навчання. 9 клас

Складносурядне речення. Матеріали до уроків під час дистанційного навчання. 9 клас

Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.П.Глазова. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2017.

Матеріал №1

Тема: Складносурядне речення, будова його і засоби зв’язку в ньому.

 1. Розминка.
 • Вставте пропущені букви у словах

Обе…зброїти, побли…чати, (В,в)еликдень, мит…ю, на/справжки, підтя…нутий, з/поміж, з/над, із/за, павіл…йон, медал…йон, тон…а, ван…а, Одіс…ей, Тал…ін…, з/діда/прадіда, буряко/збирання.

2. Теоретичний матеріал (вивчити).

Підручник, с. 77

Зверніть увагу! СУрядний має частинку СУ, як і слово СУсід, що живе незалежно. ПІДрядний – як ПІДлеглий, тобто залежний.

3. Аналізування речень.

Вправа119 (письм.)

 • Випишіть лише речення із незалежними частинами – складоносурядні. Підкресліть граматичні основи, позначте межі речень скісною рискою. Сполучники, що з’єднують частини, обведіть.

Приклад: Сонечко зайшло,/ і надворі почало вже темніти (І. Нечуй-Левицький)

4. Теоретичний матеріал (вивчити).

Підручник, с. 78

 • Вивчити, які сполучники є сурядними та їх види.

5. Робота із текстом.

Вправа 126 (письм.)

 • Із тексту вправи виписати лише складносурядні речення. Підкреслити граматичні основи, вказати межі речень, сполучники між частинами обвести.

6. Домашнє завдання.

Вивчити с. 77-78, впр. 108 (письм.)

Матеріал №2

Вивчай все не з марнославства, а задля практичної користі. 

Георг Крістоф Ліхтенберг

Тема: Складносурядне речення, будова його і засоби зв’язку в ньому.

 1. Презентація.

Повторити матеріал у підручнику с. 78

2. Мовні спостереження.

Впр. 127(письм.)

 • Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи, позначте межі частин скісною рискою, сполучник, що з’єднує частини, обведіть.

3. Конструювання.

Впр. 128 (письм.)

 • З’єднайте сполучником сурядності частини речення. 
 • Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи, позначте межі частин скісною рискою, сполучник, що з’єднує частини, обведіть.

4. Домашнє завдання.

Впр. 129 (письм.)

 • Користуючись довідкою, складіть складносурядні речення.
 • Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи, позначте межі частин скісною рискою, сполучник, що з’єднує частини, обведіть.

Матеріал №3

Тема: Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

 1. Презентація учителя

2. Узагальнення теоретичного матеріалу (скористайтесь матеріалами сайту учителя для ведення зошита для правил)

3. Опрацювання теоретичного матеріалу підручника.

Підручник, с. 82-83

4. Мовні дослідження.

Впр. 130 (письм.)

-Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи, частини речення у складносурядних реченнях. У простих реченнях підкресліть однорідні члени.

Запам’ятайте! Сполучниками сурядності з’єднуються однорідні члени та частини складносурядного речення. Тому важливо їх розрізняти, щоб правильно розставити розділові знаки.

Перед ЧИ АБО ТА І   при однорідних членах кома не ставиться!

Перед сполучниками, що з’єднують частини складносурядного речення коми ставляться!

5. Моделювання.

Впр. 131 (письм.)

-Спишіть речення, доповнюючи їх сполучниками сурядності між частинами. Граматичні основи підкреслити, частини позначити скісними рисками, сполучники обвести. Накреслити схеми речень.

Щоб накреслити схему складносурядного речення, квадратними дужками позначте перше речення, перенесіть розділовий знак між частинами, напишіть сполучник (який обвели між частинами), накресліть квадратні дужки, які будуть позначати речення другої частини, поставте розділовий знак кінця речення.

Наприклад: Косили сіно лугове, і пахла м’ята.  […], і […].

6. Домашнє завдання.

Вивчити с. 82-83; впр. 132 (письм.)

 • Самостійно складіть другу частину складносуряного речення. Позначте граматичні основи та частини речення, обведіть сполучники. Накресліть схеми.

Матеріал №4

Освіта надає людині гідність, та й раб починає усвідомлювати,

 що він не народжений для рабства. 

Дені Дідро

Тема: Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

 1. Повторіть відомості про складносурядні та складнопідрядні речення (підручник, с.77)

2. Вибірковий самодиктант

Впр. 120 (письм.)

 • Випишіть спочатку складносурядні речення, через рядок – складнопідрядні.
 • Підкресліть граматичні основи, проставте межі частин, обведіть сполучники, що їх з’єднують. Накресліть схеми речень.

3. Робота із текстом.

Впр. 122 (письм.)

 • Із тексту випишіть лише складні речення, у яких є частини, пов’язані сурядним зв’язком (4 речення)
 • Підкресліть граматичні основи, проставте межі частин, обведіть сполучники, що їх з’єднують.

4. Домашнє завдання

Повторити с. 77-79; впр. 125 (письм.)

 • Доберіть назву до тесту вправи.
 • Спишіть, підкресліть граматичні основи та межі частин тільки складносурядних речень. Позначте однорідні члени кружечками угорі.

Матеріал №5

Порядок найбільше допомагає ясному засвоєнню.

 Марк Туллій Цицерон

Тема: Розділові знаки між частинами складносурядного речення

 1. Теоретичний матеріал.

Підручник, с. 84-85

Сайт учителя

2. Мовні спостереження.

Впр. 133 (письм.)

 • Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи. Позначте частини, обведіть сполучники, накресліть схеми.
 • Зверніть увагу! Речення 3 має спільний член  ЗА ТОПОЛЯМИ. Ці слова можна прочитати до обох частин: За тополями сонце встає (1) За тополями зозуля кує правічна. Якщо обидві частини стосуються одного члена речення, то кома між частинами НЕ СТАВИТЬСЯ. Так у реченні 5 таким членом є слово РАНКАМИ. Обведіть ці слова.
 • У реченнях 4, 6 ставиться тире, бо між частинами є причиново-наслідковий зв’язок (завдяки дії першого речення відбувається дія у другому реченні: якщо…,  то….)

3. Робота із деформованим текстом.

Впр. 134 (письм.)

 • Спишіть, розставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Позначте частини, обведіть сполучники, накресліть схеми.

4. Домашнє завдання

 • Вивчити с. 84-85

Впр. 135 (письм.)

 • За поданими схемами складіть і запишіть складносурядні речення. Підкресліть граматичні основи. Позначте частини, обведіть сполучники, накресліть схеми.

Матеріал №6

Дивуєшся дорогоцінності мови нашої:

 в ній що не звук, то подарунок, все крупно,

 зернисто, як самі перла.

М. Гоголь

Тема: Розділові знаки між частинами складносурядного речення

 1. Теоретичний матеріал.

Підручник, с. 84-85;

Презентація учителя

2. Синтаксичний розбір складносурядного речення.

Підручник, с. 86 (схема)

Впр. 136 (письм.)

3. Відновлення тексту.

Впр. 113 (письм.)

 • Вставте потрібні сполучники або сполучні слова, користуючись довідкою. Підкресліть граматичні основи, вкажіть межі частин речення.

4. Домашнє завдання.

Вивчити с. 84-86; впр. 137 (письм.)

Матеріал №7

Освіта – скарб; праця – ключ до нього. 

П’єр Буаст

Тема: Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

 1. Продумати відповіді на запитання.

Підручник, с. 87

2. Робота із текстом.

Впр. 125 (письм.)

– Випишіть із тексту складносурядне речення, підкресліть граматичні основи (1 речення), позначте однорідні члени кружечками вгорі.

3. Розставити розділові знаки, підкреслити граматичні основи, вказати частини.

 1. На сизих лугах скошено траву і літо буйне в береги ввійшло.
 2. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів.
 3. Можна розділити на сто частин яблуко але не можна розділити Землю.
 4. Або не сокіл я або спалила мені неволя крила.
 5. Минулася буря і сонце засяяло. (Зверніть увагу! У реченні йдеться про швидку зміну подій)
 6. Куди не піду так думка й поверта додому. (Зверніть увагу! У реченні частині зіставляються у значенні)

4. Домашнє завдання.

 • Повторити вивчене за питаннями на с. 87; 
 • впр. 138 (письм.)

Матеріал №8

Навчання без роздумів – шкідливе, 

роздуми без навчання – небезпечні. 

Конфуцій

Тема: Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

 1. Вибірковий самодиктант.

Впр. 123 (письм.)

 • Випишіть лише складносурядні речення (3 речення)
 • Підкресліть граматичні основи, позначте межі частин, накресліть схеми.

2. Робота із деформованим текстом.

 • Спишіть, розставте розділові знаки.
 •  Зверніть увагу! Деякі речення мають спільне для обох речень слово. Обведіть його. Прочитайте його із кожною частиною речення, пересвідчившись, що кома у такому випадку між частинами не ставиться!
 • Зверніть увагу, що кома між однорідними членами, що пов’язуються сполучником І, Й не ставиться!
 1. Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій.
 2. Земля тремтить у млості і ронить пелюстки і невідомі гості злітаються в садки.
 3. Я іду до гаю і в блакить безкраю моє серце лине й птицею співає про весну чудесну на моїй Вкраїні.
 4. Ставок гребелька і вітряк з-за гаю крилами махає.
 5. Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді.
 6. Часто мигтіла блискавка і раз за разом гуркотів грім.

3. Особливості розстановки розділових знаків у складносурядних реченнях. (Запишіть приклади до правила)

Запам’ятайте!

Не ставиться кома між двома частинами складносурядного речення, з’єднаними одиничним сполучником І, Й, ТА(і), АБО, ЧИ (або), якщо речення питальне, спонукальне або окличне.

 1. Хай наше слово не вмирає _ і наша правда хай живе!   […]і […].
 2. Таке розкішне над нами небо _ і такі ми до безмежності молоді![…] і[…]!
 3. Чого світання так ясніє в полі _ і ген сріблиться пісенька дзвінка?[…] і[…]?

4. Домашнє завдання.

 • Вивчити наведені правила; с. 84-85;
 • Впр. 124 (письм.) Підкреслити граматичні основи, вказати межі частин, накреслити схеми.

Матеріал №9

Освіта — це те, що залишається, 

коли ми вже забули все, чого нас вчили. 

Джордж Галіфакс

Тема: Узагальнення і систематизація з теми «Складносурядне речення»

 1. Повторити теоретичний матеріал на с. 71

Скористатись матеріалами сайту учителя

2. Розподільний самодиктант.

Впр. 111 (письм.)

 • Списати речення спочатку складносурядні
 •                                Потім складнопідрядні
 •                                Потім безсполучникові
 • У реченнях підкреслити граматичні основи, вказати частини, накреслити схеми.

3. Розставити розділові знаки.

 1. Єдина мить і він злотисто розцвівся сотнями квіток! (Який знак між частинами при швидкій зміні подій?)
 2. Минається зима настає літо і хати бабуниної не видно. (Як у 1 реченні)
 3. Шлях часом відходив до річки або річка огинала природні пагорби землі і відходила від шляху.
 4. І гнеться сталь в напругості своїй і оживає камінь степовий і зорі сипле вольтова дуга і пруг на пруг як мітка днів ляга.
 5. На палубі ні вогню не було ні винуватців тривоги матроси не знайшли.

-У реченнях підкреслити граматичні основи, вказати частини, накреслити схеми.

4. Домашнє завдання.

 • – Виконати завдання уроку.
 • – Підготуватись до контрольної роботи за темою «Складносурядне речення». Повторити с. 67-87. Відповісти на запитання с. 87.
 • -Впр. 105 (письм.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *