Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Складнопідрядне речення. Матеріали до уроків під час дистанційного навчання. 9 клас

Складнопідрядне речення. Матеріали до уроків під час дистанційного навчання. 9 клас

Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.П.Глазова. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2017.

Матеріал №1

Тема: Складнопідрядне речення, будова його і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень.

 1. Новий матеріал.

Підручник, с. 88-90.

Презентація вчителя.

2. Мовні спостереження.

Впр. 139 (усно)

 • Прочитайте, з’ясуйте, яке питання можна поставити до підрядної частини, щоб розкрити зміст головної частини? Для цього не прочитайте речення після коми.

3. Моделювання.

Впр. 141 (письм.)

 • Запишіть речення, скориставшись довідкою, з’єднайте частини сполучниками і сполучними словами. Граматичні основи підкресліть.

4. Аналітична вправа

Розташування підрядної частини у складному реченні.

Впр. 143 (письм.)

 • Випишіть речення у заданій послідовності. Граматичні основи підкресліть.

5. Домашнє завдання.

 • Вивчити с. 88-90; впр. 144 (письм.)
 • Дібрати потрібну підрядну частину до головної, скориставшись довідкою. (на 7-12б.)
 • впр. 140 (письм.) Переписати, підкреслити граматичні основи (на 4-6б.)

Матеріал №2

Не вірте тим, хто стверджує, ніби освіта – привілей людей вільних, а вірте філософам, які кажуть, що тільки освічені люди вільні. 

Епіктет

Тема: Підрядні сполучники і сполучні слова у складнопідрядних реченнях

 1. Теоретичний матеріал (повторення)

Підручник, с. 90

2. Аналізування мовного матеріалу.

Впр. 142 (письм.)

 • Списати, підкреслити граматичні основи, сполучні слова підкреслити відповідно до їх ролі як члена речення. Сполучники обвести. Накреслити схеми.

3. Редагування речень.

Впр. 148 (письм.)

4. Домашнє завдання.

Вивчити с. 90; впр. 146 (письм.) (10-12 б.)

або

 • Виписати 4 складнопідрядних речення (7-9 б.)

або

 • Впр. 121 (4-6б.) списати  три речення (1-3), підкреслити підмети і присудки.

Матеріал №3

Блаженство тіла полягає в здоров’ї, а блаженство розуму – у знанні. Фалес

Тема: Підрядні сполучники і сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

 1. Теоретичний матеріал. Підручник, с. 93.

2. Аналізування мовного матеріалу.

Впр. 149 (письм.)

 • Спишіть, підкресліть граматичні основи, накресліть схеми.

3. Теоретичний матеріал.

Підручник, с. 94

4. Мовні спостереження.

Впр. 151 (письм.)

 • Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. У дужках в кінці зазначте правило, за яким ставиться тире між частинами.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 93-94

Впр. 147 (письм.)

 • Списати, розставити розділові знаки, підкреслити граматичні основи, накреслити схеми речень.

Матеріал №4

Мудрий не той, хто знає багато, а той, хто знає потрібне.

 Пауло Коельо

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними означальними

 1. Новий матеріал.

Презентація вчителя.

2. Опрацювання теоретичного матеріалу підручника на с. 103

3. Мовні спостереження.

Впр. 164 (усно)

 • Прочитайте речення, поставте запитання від головної частини до підрядної.

4. Деформований текст.

Впр. 166 (письм.) 

 • Спишіть, розставляючи розділові знаки. 
 • За зразком виконання роботи у реченні, поданим у презентації вчителя, підкресліть граматичні основи, поставте питання від головної частини до залежної,  відмежуйте частини скісними рисками, сполучні слова або сполучники обведіть.

5. Творча робота.

Впр. 167 (письм.)

 • Перебудуйте за зразком речення, ускладнені дієприкметниковими зворотами, на складнопідрядні із підрядними означальними.
 • Підкресліть граматичні основи, поставте питання від головної частини до залежної,  відмежуйте частини скісними рисками, сполучні слова або сполучники обведіть.

6. Домашнє завдання.

 Вивчити с. 103; впр. 168 (письм.)

На 4-6б. речення 1-3

На 7-9б. речення 1-6

На 10-12б. речення 1-9

 • Підкресліть граматичні основи, поставте питання від головної частини до залежної,  відмежуйте частини скісними рисками, сполучні слова або сполучники обведіть.

Матеріал №5

Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи.

 Шарль Луї Монтеск’є

Тема: Складнопідрядні речення із підрядними означальними

 1. Закріплення навичок.

Презентація вчителя. (повторення)

Впр. 165 (письм.)

 • Переписати речення, підкреслити граматичні основи, обвести сполучники або сполучні слова між частинами, скісною рискою позначити частини.
 • Накреслити схеми речень, вказуючи питання до підрядної частини.

2. Займенниково-означальні речення.

 • Вивчити правило на с. 105

3. Творча вправа.

Впр. 170 (письм.)

 • Додати підрядну частину до речення-прислів’я, скориставшись довідкою.
 • Підкреслити граматичні основи, обвести сполучники або сполучні слова між частинами, скісною рискою позначити частини.
 • Накреслити схеми речень, вказуючи питання до підрядної частини.

4. Домашнє завдання.

Вивчити с. 103, 105; впр. 171 (письм.)

Матеріал №6

Велич людини в її здатності мислити. 

Блез Паскаль

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

 1. Новий матеріал.

Підручник. с. 107-108

2. Мовні спостереження.

Впр. 175 (письм.)

 • Спишіть речення. Поставте питання від головної частини до залежної. Граматичні основи підкресліть, сполучники або сполучні слова обведіть.
 • Накресліть схеми речень.

3. Речення із непрямою мовою.

 • Повторіть теоретичний матеріал на с. 53, 55.

Впр. 177 (письм.)

 • Перебудуйте речення із прямою мовою на складнопідрядні з’ясувальні (речення із непрямою мовою).
 • Поставте питання від головної частини до залежної. Граматичні основи підкресліть, сполучники або сполучні слова обведіть.
 • Накресліть схеми речень.

4. Домашнє завдання.

 • Вивчити с. 107-108; впр. 174 (письм.)
 • Допишіть до головного речення підрядну з’ясувальну частину.

Матеріал №7

Вічно вчитися, але – не вічно отримувати уроки.

 Григорій Ландау

Тема: Складнопідрядні речення із підрядними з’ясувальними

 1. Повторення вивченого.

Підручник, с. 107-108 

2. Робота з деформованим текстом.

Впр. 181 (письм.)

 • Спишіть, розставляючи розділові знаки. 
 • Підкреслити граматичні основи, поставити запитання до підрядних частин, обвести сполучники.
 • Накреслити схеми.

3. Творча робота.

Впр. 182 (письм.)

 • За допомогою довідки доберіть потрібну за змістом підрядну частину.
 • Підкреслити граматичні основи, поставити запитання до підрядних частин, обвести сполучники.
 • Накреслити схеми.

4. Домашнє завдання.

Повторити с. 181; впр. 183 (письм.)

 • Відредагуйте речення, скориставшись таблицею із підказками.

Матеріал №8

Вчення моє полягає лише в тому, щоб мати чисте серце

 і любити свого ближнього як самого себе. 

 Конфуцій

Тема: Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.

 1. Новий матеріал.

Підручник, с.111-112, 115

 • Узагальнити знання можна скориставшись сайтом учителя

2. Мовні спостереження.

Впр. 185 (письм.)

 • Переписати речення. Підкреслити граматичні основи, обвести сполучні слова (ДЕ, ЯК, ДОКИ…) поставити питання до підрядної частини. 
 • Накреслити схеми.

3. Деформований текст.

Впр. 187 (письм.)

 • Переписати речення, розставляючи розділові знаки. 
 • Підкреслити граматичні основи, обвести сполучні слова (ДЕ) поставити питання до підрядної частини. 
 • Накреслити схеми.

4. Творча робота.

Впр. 188 (письм.)

 • Додати підрядну частину, скориставшись довідкою.
 • Підкреслити граматичні основи, обвести сполучні слова (ДЕ) поставити питання до підрядної частини. 
 • Накреслити схеми.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 111-112, 115; Впр. 195 (письм.)

Матеріал №9

Жити – значить працювати. Праця є життя людини. 

Вольтер

Тема: Складнопідрядні речення із підрядними місця і часу

 1. Повторення.

Підручник, с. 111-112

2. Деформований текст.

Впр. 189 (письм.)

 • Спишіть, розставляючи розділові знаки.
 • Підкреслити граматичні основи, накреслити схеми.

3. Повторення.

Підручник. с. 115

4. Вибірковий самодиктант.

Впр. 193 (письм.)

 • Виписати лише складні речення із підрядними часу.

5. Творча робота.

Впр. 194 (письм.)

 • Додати у речення самостійно складену підрядну частину часу.

6. Домашнє завдання.

Повторити с. 111-112, 115; впр. 196 (письм.)

Матеріал №10

Наші знання – це сума того, чого ми навчилися, й того, що ми забули.

                        М.Ебнер-Ешенбах

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними умови.

 1. Презентація вчителя “Складнопідрядні обставинні речення із підрядними місця, часу, умови”. ВИВЧИТИ!

2. Теоретичний матеріал.

Підручник, с. 124

3. Мовні дослідження.

 Впр. 207 (письм.)

 • Замініть сполучні слова у реченнях на ЯКЩО: 1), 3) КОЛИ (на якщо); 4) ЯК (на якщо).
 • Чи змінився зміст речення? Ні.
 • Запишіть утворені речення. Підкресліть граматичні основи. Обведіть ЯКЩО.

4. Деформований текст.

Впр. 209 (письм.)

 • Спишіть, розставляючи розділові знаки.
 • Підкресліть граматичні основи, накресліть схеми.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 124; впр. 212 (письм.)

Матеріал №11

Я не знаю інших ознак переваги, крім доброти.  

         Людвіг ван Бетховен

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними допусту

 1. Новий матеріал.

Підручник, с. 128-129

2. Мовні спостереження.

Впр. 217 (письм.)

 • Спишіть речення, підкресліть граматичні основи, обведіть сполучники ХОЧ, ДАРМА ЩО…
 • Накресліть схеми речень, укажіть питання між частинами.

3. Моделювання.

Впр. 218 (письм.)

 • За допомогою довідки складіть складнопідрядне речення із підрядним допусту.

4. Творча робота.

Впр. 221 (письм.)

 • Складіть речення із поданими фразеологізмами. Підкресліть члени речення.
 • Поміркуйте, чи можуть виступати такі фразеологізми окремими підрядними реченнями допусту.
 • Відповідь напишіть.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 128-129; впр. 219 (письм.)

Матеріал №12

Лише добро одне безсмертне, зло подовгу не живе!

Шота Руставелі

Тема: Складнопідрядне речення із підрядними обставинними способу дії, міри ступеня.

 1. Новий матеріал.

Презентація вчителя. (Вивчити)

Теоретичний матеріал.

Підручник, с. 133

2. Аналізування речень.

Впр. 228 (письм.) 

 • Списати, поставити питання від головної до підрядної частини.
 • Підкреслити граматичні основи.
 • Сполучники обвести.
 • Накреслити схему речення.

3. Творча вправа.

Впр. 231 (письм.)

 • Скориставшись довідкою, відновіть речення. Підкресліть граматичні основи, поставте питання до підрядних частин.

4. Деформований текст.

Впр. 230 (письм.)

 • Спишіть, розставте розділові знаки.
 •  Підкресліть граматичні основи, поставте питання до підрядних частин. Накресліть схеми.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 133; впр. 232 (письм.)

Матеріал №13

Найскладніше почати діяти,

 все інше залежить тільки від наполегливості. 

                              Амелія Ергарт    

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними обставинними порівняльними

 1. Повторення вивченого.

Презентація вчителя “Складнопідрядні речення з підрядними обставинними допусту, способу дії, міри і ступеня та порівняльними частинами”

2. Теоретичний матеріал.

Підручник, с. 136

3. Аналізування речень.

Впр. 238 (письм.)

 • Спишіть, підкресліть граматичні основи.
 • Поставте питання від головної частини до підрядної.
 • Сполучник між частинами обведіть.
 • Накресліть схеми речень.

4. Логічна вправа.

Впр. 239 (письм.)

 • Спишіть, підкресліть граматичні основи.
 • У дужках зробіть висновок: просте речення або складносурядне)

5. Деформований текст.

Впр. 241 (письм.)

 • Спишіть, розставляючи розділові знаки; підкресліть граматичні основи.
 • Поставте питання від головної частини до підрядної.
 • Сполучник між частинами обведіть.
 • Накресліть схеми речень.

6. Домашнє завдання.

Вивчити с. 136; впр. 237 (письм.)

Матеріал №14

дійснюйте добро, поки ви існуєте.

                                          Д. Дідро

Тема: Складнопідрядні речення із підрядним обставинними причини

 1. Теоретичний матеріал.

Підручник, с.144

2. Мовні спостереження.

Впр. 250 (письм.)

 • Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи. 
 • Поставте питання від головної частини до залежної.
 • Обведіть сполучник.
 • Накресліть схему.

3. Творча вправа.

Впр. 254 (письм.)

 • Придумайте головну частину до речення. Запишіть складене речення.
 • Підкресліть граматичні основи. 
 • Поставте питання від головної частини до залежної.
 • Обведіть сполучник.
 • Накресліть схему.

4. Вибіркова робота.

Впр. 251 (письм.)

Із тексту вправи виписати ТІЛЬКИ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМИ ПРИЧИНИ.

 • Підкресліть граматичні основи. 
 • Поставте питання від головної частини до залежної.
 • Обведіть сполучник.
 • Накресліть схему.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 144; впр. 253(письм.)

Матеріал №15

Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити.                       Сократ

Тема: Складнопідрядні речення із підрядними обставинними мети

 1. Новий матеріал.

Підручник, с. 147

2. Аналізування мовного матеріалу.

Впр. 258 (письм.)

 • Спишіть. Підкресліть граматичні основи.
 • Поставте питання від головної частини до залежної.
 • Обведіть сполучники
 • Накресліть схеми.

3. Творча вправа.

Впр. 259 (письм.)

 • Складіть до головної частини підрядну обставинну мети.

4. Деформований текст.

Впр. 260 (письм.)

 • Спишіть розставляючи розділові знаки.
 • Підкресліть граматичні основи.
 • Поставте питання від головної частини до залежної.
 • Обведіть сполучники
 • Накресліть схеми.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 147; впр. 261 (письм.)

Матеріал №16

Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності.

                             Зигмунд Фрейд

Тема: Складнопідрядні речення із підрядними обставинними наслідку

 1. Новий матеріал.

Презентація вчителя

(Повторення: підрядні обставинні причини, мети)

Підручник, с. 150

2. Аналізування мовного матеріалу

Впр. 264 (усно)

 • Прочитайте притчу.
 • Випишіть складнопідрядні речення із підрядними наслідку. Сполучник обведіть, підкресліть граматичні основи.

3. Відновлення тексту.

Впр. 266 (письм.)

 • Додайте підрядну частину наслідку за змістом. Скористайтесь довідкою.

4. Логічна вправа.

Впр. 267 (письм.)

 • Із двох простих речень першим запишіть головне речення так, щоб із нього логічно будувалося підрядне наслідкове. Використайте для поєднання частин сполучник ТАК ЩО
 • Підкресліть граматичні основи, сполучник обведіть.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 150; впр. 270 (письм.)

Матеріал №17

Джерело зла є марнославство, а джерело добра – милосердя.

               Франсуа Рене де Шатобріан

Тема: Розділові знаки у складнопідрядному реченні.

 1. Повторення вивченого

Презентації вчителя за тематичним модулем

“Складнопідрядне речення”

“Складнопідрядне речення із підрядним означальним”

“Складнопідрядні речення із підрядними обставинними часу, місця, умови”

Складнопідрядні речення із підрядними обставинними допусту, способу дії, міри, ступеня, порівняльними частинами”

“Складнопідрядні речення із підрядними обставинними причини, мети, наслідку”

2. Практикум.

 • Розставити розділові знаки, підкреслити граматичні основи, поставити питання до частини, визначити тип підрядної частини 

Впр. 145 (письм.)

Впр. 152 (письм.)

3. Домашнє завдання

Повторити с. 88-150; впр. 172 (письм.)

 • Розставити розділові знаки, підкреслити граматичні основи, поставити питання до частини, визначити тип підрядної частини

Матеріал №18

Перемога – це ще не все, все – це постійне бажання перемагати.

                                   Вінс Ломбарді

Тема: Узагальнення і систематизація з теми “Складнопідрядне речення”

 1. Повторення вивченого.
 • Поновіть знання за допомогою сигнальних карток на слайдах презентацій учителя.

“Складнопідрядне речення”

“Складнопідрядне речення із підрядним означальним”

“Складнопідрядні речення із підрядними обставинними часу, місця, умови”

Складнопідрядні речення із підрядними обставинними допусту, способу дії, міри, ступеня, порівняльними частинами”

“Складнопідрядні речення із підрядними обставинними причини, мети, наслідку”

2. Деформований текст.

Впр. 184 (письм.)

 • Спишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте вид підрядної частини, поставивши запитання.

3. Творча робота.

Впр. 179 (письм.)

 • Додати до головної частини за змістом підрядну.

4. Визначення різних видів підрядних частин.

Впр. 161 (письм.)

 • Спишіть, підкресліть граматичні основи, поставте питання до підрядної частини, визначте вид.

5. Домашнє завдання.

Повторити с.88-150; впр. 162 (письм.)

Матеріал №19

Варто тільки повірити, що ви можете – і ви вже на півдороги до цілі.

                                Теодор Рузвельт

Тема: Узагальнення і систематизація з теми “Складнопідрядне речення”

 1. Повторення вивченого.

Презентації вчителя.

“Складнопідрядне речення”

“Складнопідрядне речення із підрядним означальним”

2. Тренувальні вправи.

 • Розставити розділові знаки, підкреслити граматичні основи, поставити питання до підрядної частини, з’ясувати її вид.
 1. Народ оспівав у своїх думах козака Мамая і козака Голоту які не боялися ні меча ні вогня.
 2. А під кручею де розмістилася вогнева позиція діялось щось незвичайне.
 3. Як я люблю оці години праці коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі.
 4. Тільки той життя достоїн хто кохає рідний край.
 5. Не відкладай на завтра що сьогодні можеш зробити. 
 6. Ти чуєш як хвилі клекочуть і вже не вертають назад.

3. Складнопідрядні речення із підрядними обставинними. Узагальнення.

Презентації вчителя.

“Складнопідрядні речення із підрядними обставинними часу, місця, умови”

Складнопідрядні речення із підрядними обставинними допусту, способу дії, міри, ступеня, порівняльними частинами”

“Складнопідрядні речення із підрядними обставинними причини, мети, наслідку”

4. Тренувальні вправи.

 • Розставити розділові знаки, підкреслити граматичні основи, поставити питання до підрядної частини, з’ясувати її вид.
 1. І не буде ніколи печалі там, де радість панує ясна.
 2. Ледве почало світати повернулись партизани з розвідки.
 3. Малі дерева схожі на дорослих як діти на своїх батьків.
 4. Хлоп’ята готові були не їсти не пити аби тільки гратися в цю гру.
 5. Люблю людей землі своєї бо й я землі своєї син.
 6. Все можуть зробити людські руки коли захочуть.
 7. Ромашкою запали перелоги хоча іще ромашка не цвіте.
 8. Молоді чорняві скрипалі позакидали назад голови так що на них ледве держались шапки.

Контент документу для демонстрування текстових вправ

 1. Народ оспівав у своїх думах козака Мамая і козака Голоту які не боялися ні меча ні вогня.
 2. А під кручею де розмістилася вогнева позиція діялось щось незвичайне.
 3. Як я люблю оці години праці коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі.
 4. Тільки той життя достоїн хто кохає рідний край.
 5. Не відкладай на завтра що сьогодні можеш зробити. 
 6. Ти чуєш як хвилі клекочуть і вже не вертають назад.

5. Домашнє завдання.

 • Повторити с. 88-150; впр. 263 (письм.)
 • Підготуватись до контрольної роботи.

Відеозапис консультації

Матеріал №20

Часто щастя шукають так само, як окуляри: коли вони на носі.

Франсуаза Дроз

Тема: Складнопідрядне речення з кількома підрядними

 1. Новий матеріал.

Підручник, с. 154

Презентація вчителя.

2. Практична робота.

Впр. 274 (письм.)

 • Розставити розділові знаки, 
 • Накреслити схеми (обов’язково!)
 • Вказати тип підрядного зв’язку.

3. Творча робота.

Впр. 276 (письм.)

 • Самостійно скласти підрядні частини за вказаними питаннями.
 • Накреслити схеми (обов’язково!)
 • Вказати тип підрядного зв’язку.

4. Домашнє завдання.

Вивчити презентацію, підручник, с. 154; впр. 277 (письм.)

Матеріал №21

Щастя є ідеалом не розуму, а уяви.

Кант Іммануїл 

Тема: Складнопідрядні речення із кількома підрядними

 1. Узагальнення із попереднього уроку.

Презентація вчителя

2. Практичні дослідження.

 • Розставити розділові знаки, накреслити схеми, вказати види підрядних речень і тип підрядного зв’язку.
 1. Я з тих країв де над Дніпром цвітуть шумлять гаї де з дня народження мені співали солов’ї.
 2. Маланка пішла на поле. Припала вухом до безмежної ниви як чайка грудьми до моря і слуха як стиха лущиться зерно з перестиглого колоса м’яко пада на землю як плаче нива золотими сльозами.
 3. Як тільки смеркло Підпара засував двері у сінях пробував довго чи добре замкнені і перше ніж облягатись здіймав рушницю мостив біля себе сокиру.
 4. Рівні поля пригадували б степ якби не той великий ліс що тягнеться по західній стороні села і творить зелений мур поперек широкої площини щоб обмежити її розмах.
 5. Юля дивилася на сонце і розуміла що вона знає найбільше за всіх на світі бо йому геть усе-усе видно бо воно на самісінькому вершечку неба.

3. Робота із текстом.

Впр. 272 (письм.)

 • Випишіть складнопідрядні речення із кількома підрядними, накресліть схеми, визначте тип підрядного зв’язку, види підрядних частин.

4. Домашнє завдання.

Повторити теоретичний матеріал с. 154, презентація; впр. 273 (письм.)

 • Списати, накреслити схеми, вказати види підрядних речень і тип підрядного зв’язку.

Відеозапис уроку

Матеріал №22

Щасливий той, хто вважає себе щасливим.

Філдінг Генрі 

Тема: Складнопідрядні речення з кількома підрядними

 1. Узагальнення вивченого

2. Практичні дослідження. (Основне оцінювання знань!)

-Списати, розставити розділові знаки, визначити межі речень, граматичні основи, поставити питання до підрядних частин, визначити їх вид, тип підрядного зв’язку, накреслити схеми речень

 1. Заснути так щоб не почути в сні таємних землетрусів і розпуки яку несуть пісні та мужні руки обрубані катами на струні.
 2. Україно! Моя нене мила! Даси мені серце нове і нову силу щоб з братами за ту правду одностайно стати братів менших бідних розуму навчати щоб із ними наше давнє лихо одбувати щоб із ними щирим серцем Господа благати.
 3. Коли в дорогу ти збирався казала мати як прощавсь щоб і чужого научався й свого ніколи не цуравсь.

3. Вивчити послідовність синтаксичного розбору

Підручник, с. 157

4. Редагування речень

Впр. 279 (письм.)

5. Домашнє завдання

Вивчити с. 157; впр. 280 (письм.)

 • Списати, розставити розділові знаки, визначити межі речень, граматичні основи, поставити питання до підрядних частин, визначити їх вид, тип підрядного зв’язку, накреслити схеми речень

Матеріал №23

Щасливий той, хто вважає себе щасливим.

Філдінг Генрі 

Тема: Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами

 1. Повторення та узагальнення про складнопідрядні речення

Складнопідрядні речення. Види підрядних частин. Презентації вчителя

Складнопідрядні речення із кількома підрядними. Презентації вчителя

2. Тренувальні вправи.

Впр. 275 (письм.) 

 • Списати текст. У кожному реченні підкреслити граматичні основи, визначити межі частин, поставити питання до підрядних частин, написати їх вид, накреслити схеми.

3. Пунктуаційний практикум.

 • Спишіть речення, розставляючи розділові знаки.
 • Підкреслити граматичні основи, визначити межі частин, поставити питання до підрядних частин, написати їх вид, накреслити схеми.
 1. Людині завжди краще і веселіше працюється коли вона знає що її праця приносить користь.
 2. Написавши останню літеру Панько відчув ту насолоду що завжди відчуваєш коли закінчиш якусь справу.
 3. Благословен той день і час коли прослалась килимами земля яку сходив Тарас малими босими ногами земля яку скропив Тарас дрібними росами-сльозами.

4. Домашнє завдання.

 • Повторити вивчене за презентаціями вчителя та с. 88-157; впр. 278 (письм.)

Матеріал №24

Немає ліків, які здатні вилікувати те, що може вилікувати щастя…

Габріель Гарсіа Маркес

Тема: Розділові знаки у складнопідрядному реченні із кількома підрядними частинами

 1. Повторення та узагальнення.

Презентації вчителя

2. Пунктуаційний практикум.

 • Списати, розставити розділові знаки. Підкреслити граматичні основи, визначити межі речень, їх види та тип зв’язку. Накреслити схеми.
 1. Як добре те що смерті не боюсь я і не питаю чи тяжкий мій хрест. 
 2. Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю я гладив золоте колосся як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена. 
 3. У пінгвінів крила перетворилися на ласти за допомогою яких цей птах швидко плаває в холодних водах Антарктики шукаючи рибу.
 4. Сонце й повітря лоскочуть щоки а зелень ялинкових гілок з-під снігу так свіжо виглядає що здається надворі – весна.

3. Робота із текстом.

Впр. 169 (письм.)

 • Списати текст.  Підкреслити граматичні основи, визначити межі речень, їх види. Накреслити схеми.

4. Домашнє завдання.

Повторити с. 88-154; впр. 163 (письм.)

 • Списати текст.  Підкреслити граматичні основи, визначити межі речень, їх види. Накреслити схеми.

Матеріал №25

Закохатися можна в красу, але полюбити лише тільки душу!

 Вільям Шекспір

Тема: Складнопідрядне речення із кількома підрядними (тренувальні вправи)

 1. Повторення вивченого.

Презентації вчителя.

“Складнопідрядні речення”

“Складнопідрядні речення із кількома підрядними”

2. Пунктуаційний практикум.

 • Списати, розставляючи розділові знаки.

Вогонь був таким що в повітрі снаряди стрічалися з снарядами міни із мінами гранати із гранатами. Якщо на світі був бог війни то він зараз ступав по цьому  полі бою технічними ногами і віддирав небо від знівеченої сталі. Він таки дійшов до золотого поля і вже мав упасти але соняшники шершавими хліборобськими руками підтримали його.

Марко спочатку й не повірив що він живим і напівздоровим в’їжджає у глибину творіння такої краси. Хлопчик порожевів ніяково цвьохнув батогом по таранкуватому навколо груші снігу на якому  вугільними лусочками пострибували льодівнички. Марко їв для годиться і не тому що навіть часник пройнявся пахощами остогидлих ліків які й досі каламутили душу.            (М.Стельмах, “Правда і кривда”)

 • Підкреслити граматичні основи, визначити межі речень, види підрядних частин.

3. Графічне зображення складних речень.

 • Записати речення, розставляючи розділові знаки. Накреслити їх схеми.
 1. Щодо України то наша земля лежала при великім шляху народів що веде з Азії до Європи яким безнастанно пересувалися різні далекі племена.
 2. Семен-літопровід обходить дозором сади ниви й городи щоб ніде не було нестачі щоб овочі й плоди  скрізь принесли врожай і радість.
 3. Можна було б без кінця-краю наводити приклади глибоких і цінних висловлювань письменників про значення рідної мови для народу і про свою любов до неї щоб зрозуміти який дорогий скарб для кожної людини – рідна мова.

4. Домашнє завдання.

Повторити с. 154; впр. 268 (письм.)

Матеріал №26

Друг – це одна душа, яка живе у двох тілах.

 Арістотель

Тема: Складнопідрядне речення з кількома підрядними (тренувальні вправи)

 1. Повторення вивченого.

“Складнопідрядні речення”

“Складнопідрядні речення із кількома підрядними”

2. Списати, розставити розділові знаки (пунктуаційний практикум)

Як домовик ходив по хаті

Моя мати розказувала що в них у селі була хата нова де ніхто не міг переночувати. Там колись стояла стара хата на тому місці. Але навскіс. І от хто б там не ночував то по хаті домовик цілу ніч взад-вперед по діагоналі так як стара хата стояла. І всі боялися там ночувати. Коли моя мати залишилася ночувати підходить до неї й питає Ти хто А вона Я господиня! А-а-а! І більше ніколи не підходив до неї. 

(Із кн. “Українські міфи, демонологія, легенди”)

3. Повторення вивченого.

Впр. 214 (письм.)

4. Домашнє завдання.

Повторити с. 88-154; презентації; впр. 213 (письм.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *