Нове на сайті
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Галерея / Кислиця Аліна під час підготовки МАН за книгою С.Дзюби “Душа на обличчі”

Кислиця Аліна під час підготовки МАН за книгою С.Дзюби “Душа на обличчі”

Відгук на науково-дослідницьку роботу

«Формування розвиненої особистості як гаранта життєвої компетентності на прикладі героїв трилогії С.Дзюби «Душа на обличчі» учениці 9 класу Чернігівського ліцею №32 Кислиці Аліни Віталіївни

            У своїй роботі Кислиця Аліна досліджувала актуальні проблеми щодо виховання і становлення особистості молодшого школяра у сучасному українському суспільстві. Слід відмітити, що обрана тема вдало розглянута з точки зору психології, соціології, педагогіки, спираючись на попередні дослідження феномену літературної казки, зокрема про уявних героїв. Висвітлено нагальні питання стосунків у дитячому колективі, міжособистісні взаємозв’язки поколінь батьків і дитини, доведений негативний вплив девіантної поведінки дорослих на молодше покоління. Авторка поставила за мету розглянути мистецьке відтворення переживань дитини, її зростання у кібернетичному світі та склала просторово-часову характеристику потоку сучасності за хронотопом, у рамках якого розгортається сюжет.

         Чітко визначені завдання, об’єкт, предмет дослідження, встановлені методи, опрацьована джерельна база. Дана робота пов’язана із науковими розробками проблеми булінгу серед школярів, які проводяться Національним університетом «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка.

Дослідження має чітку структуру, складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків із матеріалами про автора досліджуваної трилогії.

Робота містить багато цитат із твору, якими ілюструються дослідження, і цим передано авторський стиль і характери героїв. Закцентовано увагу на використаних топонімах, багатстві художніх засобів виразності трилогії. Учениця приділила належну увагу розгляду творів європейських авторів про уявних героїв, довела унікальниість створених письменником образів.

Під час роботи юна дослідниця опрацювала ряд літературознавчих, публіцистичних та наукових джерел, коло яких мало бути ширшим. Але  обсяг списку використаних джерел обумовлено специфікою обраної теми та недостантнім висвітленням її у науковій літературі.

Зміст роботи відповідає обраній темі й підтверджує опанування ученицею методами наукового пошуку. Дослідження має науково-практичний характер і може бути використане у подальшому вивченні.

Наукова робота Кислиці Аліни справляє враження цілісного завершеного дослідження, яке має теоретичну й практичну цінність, повністю відповідає вимогам щодо робіт такого типу й може бути представленою до захисту на конкурс МАН.

Директор                                                                Науковий керівник:

Чернігівського ліцею №32                                 учитель вищої категорії

Тарасюк Л.В.                                                       Чернігівського ліцею №32

                                                                              Тихомирова К.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *