Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Готуємось до ЗНО / Дієприслівник

Дієприслівник

Дієприслівник

Дієприслівник – особлива незмінна форма дієслова, що називає додаткову дію, яка супроводить іншу, основну дію.

Дієприслівники відповідають на питання  ЩО РОБЛЯЧИ?  (кажучи, наздоганяючи)та  ЩО ЗРОБИВШИ? (сказавши, наздогнавши).

Дієприслівник – незмінна форма, тому закінчення не має.

У кінці дієприслівників завжди пишемо И.

Дії, названі дієсловом-присудком (основна) та дієприслівником (супровідна), виконуються однією особою або предметом-підметом. (Там рідну пісню слухав я, завмерши.)

У речення дієприслівник найчастіше буває обставиною і пов’язаний із дієсловом-присудком.

Дієприслівник має ознаки дієслова (час, вид) та прислівника (незмінність, залежність від дієслова-присудка, значення обставини)

Вид дієприслівника залежить від виду дієслова, від якого він утворений.


Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот та одиничний дієприслівник. НЕ з дієприслівниками.

Дієприслівники теперішнього часу означають другорядну дію, що відбувається одночасно з основною. (Данило мчить, не  оглядаючись.)

Дієприслівники минулого часу позначають другорядну дію, яка передувала основній. (Розігнавшись, стрибнув Петро.)

Дієприслівник із залежними від нього словами називають дієприслівниковим зворотом.  У реченні дієприслівниковий зворот завжди є обставиною.

На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комами незалежно від його місця в реченні.  (Дністер тече, розштовхуючи гори         Розштовхуючи гори, Дністер тече.) (відокремлена обставина). Дієприслівниковий зворот – один член речення.

В усному мовленні дієприслівникові звороти виділяються паузами.

 • Якщо два чи більше дієприслівникових звороти стоять поряд, вони є однорідними обставинами, тому між ними ставимо кому. (А вдалині, згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях.)
 • Кому не ставимо, якщо дієприслівникові звороти з’єднані неповторюваним сполучником. (Балансуючи в човнику і підтримуючи рівновагу веслом, Василько витягав ятері.)
 • Виділяють комами одиничний дієприслівник, якщо він стоїть перед або після дієслова-присудка й означає додаткову дію: Нюхаючи, не наситишся. Не розвертайся, доїхавши.

КОМИ НЕ СТАВИМО, ЯКЩО

 • Дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після дієслів, комами не виділяють. (Тікати не чуючи ніг. Сидіти склавши руки.)
 • Якщо виражений фразеологізмом дієприслівниковий зворот стоїть перед дієсловом-присудком, його виділяють комою.(Не чуючи ніг, тікати. Склавши руки, сидіти.)
 • Якщо одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка і має значення способу дії (своїм значенням близький до прислівника) (Мати ходить гукаючи. Співають ідучи дівчата. Гай лежав розпластавшись.)

Яку означає дієприслівник, виконується тим самим підметом-іменником, що й дія, названа дієсловом-присудком.

НЕПРАВИЛЬНО:

Прочитавши лист, мене охопила радість.    (Радість прочитала лист?)

ПРАВИЛЬНО:

Прочитавши лист, я відчув радість.    (Після того, як прочитав лист.)

Творення дієприслівників недоконаного і доконаного видів.

Недоконаний вид:

Дієприслівники утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів

–УЧИ,  –ЮЧИ  від дієслів І дієвідміни: (пишуть-пишучи; читають – читаючи)

-АЧИ, -ЯЧИ від дієслів ІІ відміни (лежать – лежачи, люблять – люблячи)

Доконаний вид:

Дієприслівники утворюються від основ ініфінітива (НФД) за допомогою суфіксів

– ШИ,  якщо основа закінчується на голосний (написати – написавши; долетіти – долетівши)

-ВШИ, якщо основа закінчується на приголосний (донести – донісши, бігти – бігши)

Дієприслівники потрібно відрізняти від майже однозвучних із ними дієприкметників у формі називного відмінка множини. (  1)Танцюючі тучі, ви не при собі! Нащо вам роняти перли голубі?    2) І я, танцюючи, про радість заспіваю.)

НЕ з дієприслівниками.

Не з дієприслівниками пишуть ОКРЕМО (як і з дієсловами, від котрих вони утворились):  не відволікаючись – не відволікатись; не виконавши – не виконати.

РАЗОМ із НЕ пишуть лише дієприслівники, утворені від слів, які не вживаються без НЕ: ненавидячи – ненавидіти; нехтуючи – нехтувати.

Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова

 1. Слово. Частина мови, її форма.
 2. Вид.
 3. Від перехідного чи неперехідного дієслова утворений.
 4. Особливості написання.
 5. Спосіб творення.
 6. Синтаксична роль.

Зразки розбору дієприслівника

Несильний вітерець проносив несильні хмарини, і вони літали на схід, до сонця, вибагливо змінюючи форму і немовби намагаючись перегнати одна одну ( В.Собко)

Змінюючи –  дієприслівник; недоконаного виду; утворений від перехідного дієслова змінити; пишеться з и в кінці; утворений суфіксальним способом; у реченні виступає в складі дієприслівникового звороту обставиною.

Намагаючись – дієприслівник; недоконаного виду; утворений від неперехідного дієслова намагатися; пишеться з и після ч; утворений суфіксальним способом; у реченні виступає обставиною (разом із залежними словами).

Забувши – дієприслівник; доконаного виду; утворений від перехідного дієслова забути; пишеться з и в кінці; утворений суфіксальним способом; у реченні виступає обставиною.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *