Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Мова 10 клас / Основні правила розстановки розділових знаків (узагальнено). Тире

Основні правила розстановки розділових знаків (узагальнено). Тире

ТИРЕ

СТАВИТЬСЯ ТИРЕ:

 1. Між підметом із частиною складеного іменного присудка на місці пропущеної дієслівної зв’язки. Присудок може бути вираженим:

а) іменником у називному відмінку:   Україна – європейська держава.

б) кількісним числівником у називному відмінку:  Двічі по два – чотири.

в) якщо і підмет, і присудок виражені інфінітивами: Життя прожити – не поле перейти. (Нар тв.)

       2.     Перед ЦЕ, (ЦЕ Є), ОЦЕ, ТО, ОСЬ, ТОБТО, АБО (у значенні ТОБТО), (ЦЕ) ЗНАЧИТЬ, якщо присудок, виражений іменником у Н.в. або неозначеною формою дієслова, приєднується за допомогою цих слів до підмета:

1) Життя без книг – це хата без вікна. (Д.Павличко)

2) Сміле слово – то наші гармати, світлі вчинки – то наші мечі. (П.Грабовський)

        3.    Перед єднальним сполучником (зрідка після нього) між двома присудками, якщо другий виражає щось несподіване або різко протилежне до висловленого першим:

Крикнув бугай у болоті – і замовк; сумно рознісся його голосний поклик на всю околицю – і затих. (Панас Мирний)

 1. На місці пропущеного члена речення (присудка):

Ми молоді, уперті, / за нами – майбутнє. (В.Сосюра)

 • Для виділення прикладок, якщо вони стоять у кінці речення й перед ними можна, не змінюючи змісту, уставити  А САМЕ :

Після зборів оголосили новину – весняні канікули.

 • Між частинами заперечного порівняння:

То не вогники блимають у темній гущавині кущів – то вовчі очі горять хижим і холодним блиском.

 • Між реченнями, що входять до безсполучникового складного чи складносурядного речення, якщо у другому подано наявний висновок чи наслідок дії першого:

Защебетав соловейко – / пішла луна гаєм. (Т.Шевченко)

 • Між частинами безсполучникового складного речення, коли перша частина виражає причину або умову, а друга – наслідок:

…Попадавсь їм багач у руки – / вони його оббирали, / попадався вбогий – / вони  його наділяли. (Марко Вовчок)

 • Між реченнями із протиставленням змісту поєднуваних компонентів:

Ще сонячні промені сплять / , – досвітні огні вже горять. (Леся Українка)

 • Між двома або кількома власними іменами, сукупністю яких називається вчення, теорія, науковий закон:

Рівняння Менделєєва – Клапейрона.         Рівняння Гана – Банаха.

 • Між словами на означення просторових, часових або кількісних межи (замість прийменників ВІД … ДО :

Відстань чотири – шість кілометрів.   Історичні хронічки ХViXVIIIст.   Канікули триватимуть протягом червня – серпня.

 • Для виділення поширеної групи вставних слів (чи вставленого речення), що стоїть у середині речення:

Климко став навколішки, припав до води – холодна та добра! – тоді вмився і втерся галстуком од матроски. (Гр. Тютюнник)

 1. Якщо друга частина безсполучникового речення (приєднувального) починається словами:

Ще й разу не бачивши моря, я вже надумався стати неодмінно моряком  / – то був мій перший, дитячий ще, вибір професії. (Ю.Смолич)    (перша частина ускладнена відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом, а друга ускладнена уточнювальним означенням)

 1. Парними тире виділяються вставні конструкції, прикладки тощо:

Настане – вірю я – година: / загине розбрат на землі. (П.Грабовський)

 1. Після однорідних членів перед узагальнювальним словом:

І земля, і вода, і повітря – все поснуло.

 1. Після однорідних членів, якщо узагальнювальне слово стоїть перед ними, а після однорідних членів речення не закінчується:

Класики української літератури : Шевченко, Панас Мирний, Нечуй-Левицький, Марко Вовчок -чимало творів присвятили темі кріпацтва.

 1. Між однорідними членами, якщо вони протиставлені один одному й не з’єднані сполучником:

Поривання, бажання, обіцянки – не допомога. І діло, як гріх, не діло – тільки сміх. (Л.Глібов)

 1. Між однорідними присудками (без сполучників або з єднальними сполучниками), якщо другий із них виражає причину дії, узагальнення, наслідок, уточнення або пояснення попередньої дії, а також швидку зміну подій:

Мотря миттю обернулася, глянула на Чіпку  – та й отетеріла. (Панас Мирний)

 1. Перед однорідними означеннями, якщо вони стоять після означуваного слова (інверсія):

Йому жаль стало Жука – здорового, чорного, мордатого. (Панас Мирний)

 1. Іноді тире може ставитися і перед однорідними членами (замість двокрапки), але тоді треба вимовляти однорідні члени з підвищеною інтонацією( авторські знаки):

Усе навпіл – і труд, і піт, любов, і дні гарячі. (Д. Луценко)

 1. Для означення спеціально підкресленої паузи різного змістового характеру (авторські знаки):
 2. Увечері кличуть: «Йди до панночки – розбирати». (Марко Вовчок)
 3. …І віримо, / що переможем – ми, / і знаємо, / що не вмремо – ніколи! (М.Рильський)

ТИРЕ НЕ СТАВИМО:

 1. Між підметом і присудком:

А) якщо підмет або присудок виражено особовим або питальним займенником і не віділено інтонаційно та за змістом:

Ми такого роду,/ що маємо гарну вроду (Нар.тв.)

Б) якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять частки ЯК, НІБИ, НАЧЕ, НЕНАЧЕ, МОВ, ЩО та ін.

В чужих краях і хліб неначе вата ( М.Тарновський)

В) якщо пред присудком, вираженим іменником, стоїть частка НЕ

Хай я не люди, /ну й Хома не чоловік. (Нар.тв.)

Г) якщо присудок виражений прикметником, дієприкметником, прикметниковим займенником, прийменниковими формами іменників

Ночі місячні; Тоді я веселий,/ тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти (Т.Шевченко)

Д) якщо присудок стоїть перед підметом (інверсія)

Чудова-таки штука життя.

Е) якщо присудок виражений іменником чи займенником у непрямих відмінках

Чесної вдачі, безмежної хоробрості вояк.

Ж) перед присудком у реченнях на зразок

Ранок як ранок; /І світ божий як Великдень, /і люди як люди. (Т.Шевченко)

И) якщо між головними членами речення стоїть вставне слово, прислівник або частка

Сьогоднішнє свято, безперечно, памятна подія у нашому житті.

 • У неповних реченнях, у яких пропущений присудок встановлюється значенням обов’язкових другорядних членів речення, якщо відсутня спеціальна пауза

Олександр дивився на них, /а вони * на нього.

 • Якщо після однорідних членів із попереднім узагальнювальним словом за правилами потрібна кома, то тире після переліку не ставимо

Найпоширенішими породами в лісостеповій частині України є широколисті дерева: дуб, липа, вільха, в’яз, береза, подекуди бук, /який росте переважно в карпатських лісах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *