Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Готуємось до ЗНО / Словник іншомовних слів за редакцією О. С. МЕЛЬНИЧУКА

Словник іншомовних слів за редакцією О. С. МЕЛЬНИЧУКА

Статті словника складаються з слова-заголовка, етимологічної довідки (пояснення походження іншомовного слова) та дефініції (визначення). В разі потреби стисло подаються додаткові пояснення. Особливо важливі статті мають розгорнутий характер. Слова-заголовки набрано напівжирним шрифтом. Усі вони подаються з наголосом, іноді з двома, якщо слово вимовляється з подвійним наголосом, наприклад: анапест, патина. Заголовок складається з одного, рідше – двох іноземних слів. Іноді заголовок являє собою поєднання іншомовного і українського слів, які позначають одне поняття (наприклад, аскорбінова кислота).

Слова-заголовки подаються переважно в однині. Заголовок дається в множині, якщо це відповідає загальноприйнятій практиці (наприклад, кінази). Слова-омоніми подаються в одній статті, якщо вони походять від того самого іншомовного слова. Перед дефініцією кожного з них ставиться цифра з дужкою. Якщо ж такі слова різного походження, то на них даються окремі статті. Тоді біля слова-заголовка вгорі ставиться порядкова цифра.

Наприклад:

ДІЄТА (1) (від грец. δίαιτα – спосіб життя, режим харчування) – …

ДІЄТА (2) (від лат. dies – день) – …

Посилання на такі слова також даються з цифровими позначками. В етимологічній довідці наведено іншомовне слово або слова, від яких даний термін походить. Наприклад:

ІНТЕГРАЦІЯ (від лат. integratio – поповнення, відновлення) –…

СТАТУС-КВО (від лат. status quo ante bellum – довоєнне становище) – … Щоб збільшити інформативність словника, в етимологічній довідці вказується також і першоджерело, від якого походить слово-заголовок. Наприклад:

ГРОТЕСК (франц. grotesque, італ. grottesco – химерний, від grotta – печера) – …

Якщо слово-заголовок і подане в етимологічній довідці іншомовне слово мають однакове значення, то останнє слово не перекладається. Зазначається лише по можливості первісне джерело. Наприклад:

ГАРАНТІЯ (франц. garantie) –…

КОМП’ЮТЕР (англ. computer, від лат. computo – рахую, обчислюю) –… Нерідко значення слова-заголовка істотно відрізняється від основного значення того іншомовного слова, від якого воно походить. У цьому разі дається буквальний переклад (з позначкою «букв.»). Наприклад:

БАЛАНС (франц. balance, букв. – терези) – …

КАПРИЧЧІО (італ. сарrіссіо, букв. – примха, каприз) – … Щоб уникнути численних повторень в етимологічних довідках, найчастіше вживані словотворчі елементи даються як окремі статті (агро…, біо…, гідро…, гіпо…, …графія, …логія, …трофія, …фобія тощо). Етимологічна довідка може складатися з посилань на назви інших статей, де подано відповідну етимологію. Наприклад:

КОНФРОНТАЦІЯ (від кон… і фронт) – …

МЕТОДОЛОГІЯ (від метод і …логія) – …

В етимологічній довідці не даються, як правило, посилання більш як на два компоненти слова. Наприклад:

ГІДРОГЕОЛОГІЯ (від гідро… і геологія), а не (від гідро…, гео… і …логія). Коли основа латинського або грецького слова, наведеного в етимологічній довідці в називному відмінку, не ясна, то поряд у круглих дужках подається родовий відмінок його. У цьому разі вся етимологічна довідка береться в квадратні дужки. Наприклад:

ПАТЕНТ [від лат. patens (patentis) –відкритий, очевидний] – …

ФОТАРІЙ [від грец. φώς (φωτός) – світло] – …

Якщо слово-заголовок утворене з частин іншомовних слів, то компоненти цих слів, які не беруть участі в його формуванні, подаються в круглих дужках, а вся етимологічна довідка – в квадратних. Наприклад:

БЕСАЛОЛ [від бе (ладонна) і салол] – … Латинські і грецькі дієслова та переклад їх українською мовою в етимологічних довідках даються у формі першої особи однини. Дієслова, взяті з інших мов, наводяться в інфінітиві. Коли слово-заголовок запозичене з маловідомої або малопоширеної мови, то в етимологічній довідці дається лише вказівка на мову, з якої походить це слово. Наприклад:

КАУРІ (маорійське) – … При словах-заголовках, які походять від власних назв, етимологічна довідка, коли в дефініції немає відповідної згадки, подається, як правило, в кінці статті. Наприклад, у кінці статті «ДИЗЕЛЬ» зазначається: «Від прізвища німецького винахідника Р. Дізеля». Іншомовні слова в етимологічних довідках пишуться латинськими або грецькими літерами, якщо мови, з яких узято ці слова, мають відповідну графіку. В решті випадків іншомовні слова пишуться українськими літерами. У тих випадках, коли слово-заголовок походить від іншомовного слова, яке зустрічається в дефініції і разом з тим є словом-заголовком іншої статті, де пояснюється його походження, таке слово в дефініції набирається курсивом, а етимологічна довідка не наводиться. Наприклад:

НІОБІТ – … руда ніобію. У статтях, де походження слова-заголовка не встановлено, етимологічна довідка подається з позначкою «здогадно» або зовсім не подається. Якщо зміст слова-заголовка пояснено в іншій статті, то після етимологічної довідки дається вказівка на цю статтю. Наприклад:

ІНЦУХТ (нім. Inzucht, від in – в і Zucht – розведення) – те саме, що й інбридинг. Слово-заголовок, коли воно згадується в тексті, позначається літерною абревіатурою.

Іноді з тексту статті неясно, до якої галузі знань належить дане поняття. Тоді після етимологічної довідки, перед дефініцією, подано курсивом відповідну позначку: геогр., мовозн., матем., мед. тощо.

У тексті статей застосовуються загальноприйняті в літературі скорочення (див. Скорочення у словнику іншомовних слів).

Одиниці сучасних мір подаються загальновживаними умовними позначеннями: г (грам), л (літр), см 2 (квадратний сантиметр), т (тонна) тощо. Ці позначення набрано курсивом.

У словнику застосовується система посилань. Іншомовні слова, на які даються посилання, набрано курсивом. Посилання вказує, що на дане слово в словнику є стаття, отже дає змогу ознайомитися з цим поняттям.

Коли наприкінці статті зазначається інша назва терміна, то ця назва подається курсивом. Наприклад:

АЛОГАМІЯ (від ало… і …гамія) – запилення квітки пилком іншої квітки. Інша назва – чужозапилення. Коли слово-заголовок є прикметником, то в тексті статті двослівні назви понять, до складу яких входить цей прикметник, подаються курсивом. Наприклад, у статті «ПОЛІТИЧНИЙ» назви понять «п. лад», «п-а партія», «п. страйк» подаються курсивом. Якщо в статті при основному терміні є слова, які уточнюють, конкретизують поняття, то вони пишуться курсивом. Наприклад, у статті «МОНОПОЛІЯ» слова «М. валютна», «М. капіталістичні» подаються курсивом. Коли в статті, слово-заголовок якої є назвою роду тварин або рослин, зазначаються назви видів, то вони подаються курсивом. Наприклад, у статті «ОЛИВА» видові назви «О. європейська, або оливкове дерево» подаються курсивом.

Скористатися словником можна за посиланням

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *