Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Дистанційне навчання / Словотвір. Орфографія. Уроки за темою під час дистанційного навчання. 6 клас

Словотвір. Орфографія. Уроки за темою під час дистанційного навчання. 6 клас

“Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.П. Глазова. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2014.

Урок №1

Дивуєшся дорогоцінності мови нашої:

 в ній що не звук, то подарунок, все крупно,

 зернисто, як самі перла.

М. Гоголь

Тема: СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ.

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 1. Мовні спостереження.

Впр. 128 (письм.)

 • Спишіть. Підкресліть форми слова, що повторюється у різних реченнях (людина).
 • Визначте граматичні ознаки цього слова : рід, число, відмінок.

2. Теоретичний матеріал.

Підручник. С. 70

3. Аналізування мовного матеріалу.

Впр. 130 (письм.)

 • Спишіть, у спільнокореневих словах визначте дужкою вгорі корінь.

4. Теоретичний матеріал.

Підручник, с. 71

Розрізняйте поняття: спільнокореневі слова та форми слова (с. 70)

Словозміна і словотворення (с.71)

Шляхом словозміни утворюються форми одного і того слова (змінюємо рід, число, відмінок та ін.). При цьому значення слова не змінюється!

За словотворення використовуються префікси та суфікси або інші корені й утворюються спільнокореневі слова. Але вони уже набувають нового значення завдяки доданим морфемам!

Твірна основа – частина, яка повториться у наступних спільнокореневих словах: МОРОЗ – приМОРОЗок – МОРОЗний – МОРОЗко.

Утворені нові слова , що набули іншого значення називаються похідними: приморозок, морозний, Морозко.

5. Робота у зошитах для правил.

– Запишіть вказані терміни, користуючись матеріалами сайту учителя.

6. Домашнє завдання

Вивчити с. 69-71; впр. 131 (письм.)

Урок №2

Освіта – скарб; праця – ключ до нього. 

П’єр Буаст

Тема: Словниковий ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 1. Презентація учителя, використання матеріалів сайту (перша презентація).

2. Пояснення нового матеріалу.

3. Завдання: за поданим у презентації прикладом виконати вправи.

Впр. 136 (письм.)

Середній рівень (4-6 балів) – дописати 1-3 приклади

Достатній рівень (7-9 балів)  – дописати 4-5 прикладів

Високий рівень (10-12 балів) – дописати 6 прикладів

Впр. 139 (письм.)

Середній рівень (4-6 балів) – дописати 1 приклад

Достатній рівень (7-9 балів)  – дописати 2-3 прикладів

Високий рівень (10-12 балів) – дописати 5 прикладів

Впр. 141 (письм.)

Середній рівень (4-6 балів) – дописати 1-3 приклади

Достатній рівень (7-9 балів)  – дописати 4-5 прикладів

Високий рівень (10-12 балів) – дописати 6 прикладів

Впр. 144 (письм.) Перша частина.

Середній рівень (4-6 балів) – дописати 1-3 приклади

Достатній рівень (7-9 балів)  – дописати 4-5 прикладів

Високий рівень (10-12 балів) – дописати 6 прикладів

Впр. 145 (письм.)

Середній рівень (4-6 балів) – дописати 1 приклад

Достатній рівень (7-9 балів)  – дописати 2-3 прикладів

Високий рівень (10-12 балів) – дописати 5 прикладів

4. Домашнє завдання.

 • Вивчити с. 72
 • Обрати рівень складності роботи та виконати вказані вправи.
 • На високий рівень 10-12б. виконати впр. 144 (друга частина) (письм.)

Урок №3

Освіта — це те, що залишається,

 коли ми вже забули все, чого нас вчили.

 Джордж Галіфакс

Тема: Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на –ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням – чн- (-шн-)

Мета: – дослідити з учнями зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин- від прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-; виробити й закріпити вміння знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою орфографічних правил;

 • розвивати пам’ять, мислення, уміння виражати свою думку;
 • виховувати в учнів почуття любові до рідної землі, розуміння краси рідного слова.

Тип уроку: комбінований.

Види робіт: опрацювання нового матеріалу; виконання вправ.

Матеріально-технічне обладнання: підручник (О.Глазова, Українська мова 6 кл. 2014); вікторина та вправа на ресурсі learningapps.org; презентація учителя.

Перебіг уроку

І. Узагальнення і повторення вивченого.

 1. Самоперевірка.
 • Продумати відповіді на питання на с. 80 (О.Глазова, Українська мова 6 кл. 2014)

2. Вікторина “Будова слова. Словотвір”

(навчальний додаток https://learningapps.org/ )

ІІ. Новий матеріал.

 1. Перегляньте презентацію учителя «Віртуальна екскурсія Україною». Прочитайте коментарі-пояснення теми до фото.

2. Робота з підручником.

 • Прочитати впр. 157 (усно) 
 • Які зміни приголосних звуків відбулися при словотворенні?
 • Прочитайте правило на с. 81(Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, – цький)

3. Моделювання за поданим зразком.

 • За зразком виконайте впр. 158 (першу частину)

 – Утворіть 6 пар слів (10-12 балів) 

                    4 пари (7-8 балів) 

                    2 пари (4-5 балів).

 • Позначте суфікси, підкресліть чергування.

4. Прочитайте правило на с. 82. (Чергування приголосних при творенні прикметників із буквосполученням -чн- (-шн-)

5. Моделювання.

Впр. 162 (письм.)

 • За зразком утворіть пари слів: від іменника утворити прикметник. 
 • Виберіть із вправи не більше 6 слів (прикладів до правила) (див. оцінювання у попередній вправі).   Виконати вправу повністю можна за бажанням.
 • Увага! Не забудьте, що кінцеві К, Ц основи замінюється на Ч.

Винятки: рушник, рушниця, соняшник, мірошник (той, хто виготовляє борошно у млині), дворушник, сердешний (нещасний), торішній.

6. Виконання вправи на ресурсі learningapps.org

7. Словникова робота.

 • Прочитайте про відмінність значення слів СЕРДЕЧНИЙ-СЕРДЕШНИЙ-СЕРЦЕВИЙ  у впр. 166, с. 84
 • Проілюструйте значення цих слів власними прикладами речень або словосполучень (усно).

8. Робота у парах. Творча вправа.

           Впр. 169 (письм.) 

 • У словосполученнях слово “сердечний”замінити на синонім. 

ІІІ. Підсумки.

Рефлексія.

 • Що нового дізнались на уроці?
 • Чи знали ви, як утворювати подібні прикметники до уроку? А тепер?
 • Яку вправу вам було цікаво виконувати? Яку важко?
 • Із яким настроєм ви збираєтесь виконувати домашнє завдання?

9. Домашнє завдання.

Вивчити с. 81-82; впр.164 (письм.)

 • Скориставшись довідкою, запишіть прислів’я. Розкажіть, як ви їх розумієте.

Урок №4

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. 

Але багато треба зробити, щоб навчитись. 

Конфуцій

Тема: Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами – ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 1. Новий матеріал. Пояснення учителя у презентації.

2. Мовні спостереження.

Впр. 170 (усно)

3. Конструювання.

Впр. 172 (письм.)

 •  Утворіть відносні прикметники за допомогою суфікса – ськ-. Кінцевий приголосний іменника підкреслити, позначити у прикметнику суфікс (див. зразок виконання у презентації)

Впр. 173 (письм.)

 • Утворіть збірні іменники, що означають назви ремесел. Кінцевий приголосний іменника підкреслити, використаний суфікс у похідному слові підкреслити.

4. Домашнє завдання.

Вивчити с. 85, матеріал презентації.

Впр. 174 (письм.)

Урок №5

Тема: Зміни приголосних при творенні відносних прикметників

 1. Прочитайте правила про фонетичні спрощення (у вимові) за творення відносних прикметників.

Підручник, с. 86-87.

2. Мовні спостереження.

 • Прочитайте речення впр. 177 (усно)
 • Запишіть фонетичну транскрипцію виділених слів через дефіс із словом, що досліджується. 

(солдатські, людська, людством, братство, багатство)

3. Домашнє завдання.

Вивчити с. 86-87

Впр. 178 (письм.). Записати слова у фонетичній транскрипції

Урок №6

Година роботи навчить більше,

 ніж день пояснень.

 Жан-Жак Руссо

Тема: Складні слова. Сполучні О, Е в складних словах

 1. Пояснення нового матеріалу.

Презентація вчителя.

2. Мовні спостереження.

 • Прочитайте впр. 181 (усно). Визначте, чому використані саме такі сполучні голосні між основами складних слів.

Додаткове завдання.

 • Для отримання 12б. випишіть ці слова та їх твірні основи (приклад див. у презентації вчителя).

3. Моделювання.

Впр. 182 (письм.)

 • Вставте пропущені голосні між основами. (4-6 б.)

Додаткове завдання.

 • Для отримання 10-12 б. випишіть 5 слів та їх твірні основи (приклад див. у презентації вчителя).
 • Для отримання 7-9 б. випишіть 2 слова та їх твірні основи (приклад див. у презентації вчителя).

4. Конструювання.

Впр. 183 (письм.)

 • Утворіть від поданих слів складні слова.

Додаткове завдання.

 • Для отримання 12 б. складіть речення з одним із утворених слів.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 88; впр. 184 (письм.)

На 10-12 б. опрацювати перше – шосте речення

На 7-9 б. опрацювати перше – четверте речення

На 4-6 б. опрацювати перше – друге речення

Урок №7

Блаженство тіла полягає в здоров’ї, а блаженство розуму – у знанні. Фалес

Тема: Творення складноскорочених слів. Правопис складних слів. 

 1. Новий матеріал.

Презентація вчителя.

Підручник, с. 90-91

2. Конструювання.

Впр. 187 (письм.)

 • Допишіть частину складноскороченого слова (можна декілька варіантів).

3. Прочитайте розшифрування деяких загальновідомих абревіатур

Впр. 186 (усно)

4. Деформований текст.

Впр. 190 (письм.)

Для отримання 10-12б. складіть із 2-3 словами (на вибір) 2-3 речення.

5. Домашнє завдання.

Вивчити с. 90-91; впр. 191 (письм.)

Урок №8

Тема: Контрольний диктант

 1. Запишіть дату (Двадцять третє листопада)
 2. Контрольний диктант
 3. Прослухайте аудіозапис за посиланням. Читає учитель.

4. Запишіть назву диктанту.

5. Не поспішайте писати під аудіозапис. Якщо не встигаєте, то зупиніть аудіозапис. Обов’язково перевіряйте кожне речення.

6. Перевірте написання усього диктанту за повторним читанням тексту учителем.

Урок №9


Мудрий не той, хто знає багато, а той, хто знає потрібне.
 Пауло Коельо

Тема: Узагальнення вивченого про словотвір. Тренувальні вправи

 1. Узагальнювальна презентація вчителя з теми “Словотвір”


2. Основні способи словотворення.

Впр. 133 (письм.) (І частина)   (с.72)

 • Записати слова. Позначити морфеми, за допомогою яких утворилось слово. Назвати (усно) твірну основу.

3. Побудова словотвірних ланцюжків.

Впр. 150 (письм.)    (с.77)

Учениця – учень, привіт – привітати, колискова – колиска, записка – записати, розквітнути – квітнути, горицвіт – горіти+цвісти

4. Спосіб основоскладання.

Впр. 148 (письм.)      (с.76)

 • Які інтерфікси використали і чому?

5. Перехід із однієї частини мови в іншу.

Впр. 154 (усно)     (с.79)

 • Прокоментуйте, якими частинами мови є виділені слова у реченнях.

6. Правопис слів із пів

 •  Прочитайте правило на с. 92
 • Поясніть правопис слів у впр. 194 (усно)

7. Домашнє завдання

Вивчити с. 92; повторити с. 70-93, запитання на с. 80, 93;

Впр. 196 (письм.)

 • Попрацюйте із навчальним додатком
 • Пропишіть у віконечках похідні прикметники на -ччина, -щина
 • Пропишіть у віконечках похідні прикметники на -ськ-, -зьк-, -цьк-
 • Розв’яжіть 6 завдань вікторини
 • Розв’яжіть 6 завдань вікторини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *