Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Головна / Мова 8 клас

Мова 8 клас

Види обставин. Презентація

Презентація “Види обставин” містить наступні слайди: Обставина – це… Способи вираження обставин Види обставин за значенням: способу дії Види обставин за значенням: міри і ступеня Види обставин за значенням: місця Види обставин за значенням: часу Види обставин за значенням: причини Види обставин за значенням: мети Види обставин за значенням: умови …

Детальніше »

Відокремлені члени речення

Відокремлені члени речення Відокремленням називають виділення інтонацією та паузами другорядних членів речення для посилення їхнього змісту і значення. На письмі такі члени речення виділяють розділовими знаками. Відокремлюватися можуть тільки другорядні члени речення: додаток, означення, обставини. У реченні відокремлені члени виражають суть ними повідомлюваного або містять додаткове повідомлення. Відокремлені члени речення …

Детальніше »

Односкладні речення

Односкладні речення Прості односкладні речення поділяють на два типи: – з головним членом – присудком; – з головним членом – підметом. Односкладні речення з головним членом у формі присудка: – означено-особові; – неозначено-особові; – узагальнено-особові; – безособові. Означено-особовими називаються односкладні речення, у яких головний член-присудок, означає дію, що її виконує …

Детальніше »

Практична риторика, 5-11 клас

Практична риторика, 5-11 клас Спілкування – це обмін інформацією, передавання думок і почуттів однією людиною іншій. Мова необхідна, щоб: – спілкуватися (люди обмінюються думками й почуттями); – формувати думки (думки формуємо та виражаємо тільки за допомогою слів); – пізнавати світ (людина пізнає світ, здобуває знання про нього); – об’єднувати людей …

Детальніше »

Словосполучення, речення

Синтаксис – розділ науки про мову, що вивчає способи об’єднання слів у словосполученні й реченні, будову словосполучень і речень, особливості їхнього вживання. Пунктуація – розділ науки про мову, що вивчає правила вживання розділових знаків у реченні й тексті. Словосполучення – змістове й граматичне об’єднання двох або більше повнозначних слів. На …

Детальніше »

Вставні слова, сполучення слів, речення

Вставні слова і речення виражають особисте ставлення мовця до висловлюваної ним думки. Вставні слова і речення не несуть нової інформації, вони лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. Наприклад, маємо інформацію: Буде дощ. За допомогою вставних слів і речень цій інформації, не змінюючи її, можна надати різних відтінків: 1. Безумовно, буде дощ. 2. Здається, буде дощ. 3. Кажуть, буде …

Детальніше »

Однорідні члени речення

Однорідні члени речення Однорідні члени речення – це члени речення, що відповідають на те саме питання (одне питання) пов’язані за змістом із одним словом у реченні (належать до одного слова) виступають однаковими членами речення. Однорідними можуть бути різні члени речення: підмети В білих снігах потонули гори, степи і долини. присудки …

Детальніше »